Hämtar

August Strindberg , Strindbergssällskapet och Torsten Eklund (red.)

August Strindbergs brev. 1. 1858–1876. Utgivna av Torsten Eklund med inledning av Martin Lamm

Albert Bonniers förlag, Stockholm 1948.

Läs verket som faksimil
Även tillgängligt som

Verkets rättighetshavare och Litteraturbanken.se .

Får inte spridas eller förändras. Får inte utnyttjas kommersiellt.

I faksimilen har följande ändringar gjorts mot originalet:
Inga ändringar har gjorts mot orginalet.
Visa fler Visa färre