Hämtar sida
August Strindbergs Samlade Verk

· 25 ·


________________
EN DÅRES

FÖRSVARSTAL

ROMANDelredaktör : Göran Rossholm

( Den franska texten redigerad av Gunnel Engwall ;

svensk översättning av Hans Levander ;

kommentarer av Göran Rossholm )


NORSTEDTS