Hämtar sida
August Strindbergs Samlade Verk

· 25 ·


________________
EN DÅRES

FÖRSVARSTAL

ROMANDelredaktör: Göran Rossholm

(Den franska texten redigerad av Gunnel Engwall;

svensk översättning av Hans Levander;

kommentarer av Göran Rossholm)


NORSTEDTS