Anna Wahlenberg (1858–1933)

Fotografi av Anna Wahlenberg
Anna Wahlenberg. Okänd fotograf.

”ANNA WAHLENBERG (1858–1933) debuterade 1882, under signaturen ”Rien” (sv. ”Ingenting”), med novellsamlingen Teckningar i sanden. Hon blev snabbt en mycket läst och omtyckt författare. Redan sju år efter hennes debut kan signaturen J. N–g (Johan Nordling) i Idun skriva: ”Nu torde väl icke många svenska hem finnas, der öfver hufvud literära intressen funnit någon plats, dit ej ett eller annat af Anna Wahlenbergs arbeten hittat fram.” Wahlenberg skrev i tidens realistiska anda, ofta om kvinnans situation och ofrihet i relation till mannen.” – Stycket kommer ur Lotta Lotass introduktion om Anna Wahlenberg. Läs mer om Wahlenberg hos LB.se: https://litteraturbanken.se/forfattare/WahlenbergA.

Läs Anna Wahlenbergs verk hos LB.se: https://litteraturbanken.se/forfattare/WahlenbergA/titlar.