Hämtar författare

August Strindberg (1849–1912):
verk i Litteraturbanken

Verk

Bland franska bönder ::: etext ::: epub
Brott och brott [ms] ::: faksimil
Brända tomten ::: faksimil
Det nya riket ::: etext ::: epub
Dikter på vers och prosa ::: etext ::: epub
En blå bok I ::: etext ::: epub
En blå bok II ::: etext ::: epub
En dåres försvarstal ::: etext ::: epub
Ensam ::: etext ::: epub
Ett Drömspel ::: faksimil ::: etext ::: epub
Fagervik och Skamsund ::: etext ::: epub
Folkstaten. Studier till en stundande författningsrevision ::: etext ::: epub
Gamla Stockholm ::: etext ::: epub
Giftas I – II ::: etext ::: epub
Guldsynthes [ms] ::: faksimil
Götiska rummen ::: etext ::: epub
Han och hon ::: etext ::: epub
Historiska miniatyrer ::: etext ::: epub
I havsbandet ::: etext ::: epub
Inferno [ms] ::: faksimil
I vårbrytningen ::: etext ::: epub
Klostret ::: etext ::: epub
Kulturhistoriska studier ::: etext ::: epub
Legender ::: etext ::: epub
Légendes ::: etext ::: epub
Le plaidoyer d’un fou. Första delen. Text ::: faksimil
Le plaidoyer d’un fou. Andra delen. Kommentar ::: faksimil
Le Plaidoyer d’un fou ::: etext ::: epub
Likt och Olikt I–II ::: etext ::: epub
Livre d’ Or [gröna häftet] [ms] ::: faksimil
Livre d’ Or [stora häftet] [ms] ::: faksimil
Mäster Olof I ::: faksimil
Mäster Olof II:1 ::: faksimil
Mäster Olof II:2 ::: faksimil
Nya svenska öden ::: etext ::: epub
Ockulta dagboken (1). Etablerad text ::: faksimil
Ockulta dagboken (2). Faksimil av handskriften ::: faksimil
Ockulta dagboken (3). Kommentarer ::: faksimil
Ordalek och småkonst [1905] ::: etext ::: epub
Oväder ::: faksimil
Religiös renässans eller religion mot teologi ::: etext ::: epub
Röda rummet ::: etext ::: epub
Sagor ::: etext ::: epub
Samlade Verk 1. Ungdomsdramer I ::: etext ::: epub
Samlade Verk 1. Ungdomsdramer I. Textkritisk kommentar ::: pdf
Samlade Verk 2. I vårbrytningen ::: etext ::: epub
Samlade Verk 2. I vårbrytningen. Textkritisk kommentar ::: pdf
Samlade Verk 3. Ungdomsdramer II ::: etext ::: epub
Samlade Verk 3. Ungdomsdramer II. Textkritisk kommentar ::: pdf
Samlade Verk 4. Ungdomsjournalistik ::: etext ::: epub
Samlade Verk 4. Ungdomsjournalistik. Textkritisk kommentar ::: pdf
Samlade Verk 5. Mäster Olof. Textkritisk kommentar ::: pdf
Samlade Verk 6. Röda rummet ::: etext ::: epub
Samlade Verk 6. Röda rummet. Textkritisk kommentar ::: pdf
Samlade Verk 7. Kulturhistoriska studier ::: etext ::: epub
Samlade Verk 7. Kulturhistoriska studier. Textkritisk kommentar ::: pdf
Samlade Verk 8. Gamla Stockholm ::: etext ::: epub
Samlade Verk 8. Gamla Stockholm. Textkritisk kommentar ::: pdf
Samlade Verk 9. Svenska folket I ::: etext ::: epub
Samlade Verk. Textkritisk kommentar. Allmänna Anvisningar ::: pdf
Samlade Verk 10. Svenska folket II ::: etext ::: epub
Samlade Verk 9–10. Svenska folket I–II. Textkritisk kommentar ::: pdf
Samlade Verk 11. Tidiga 80-talsdramer. Textkritisk kommentar ::: pdf
Samlade Verk 12. Det nya riket ::: etext ::: epub
Samlade Verk 12. Det nya riket. Textkritisk kommentar ::: pdf
Samlade Verk 13. Svenska öden och äventyr I ::: etext ::: epub
Samlade Verk 14. Svenska öden och äventyr II ::: etext ::: epub
Samlade Verk 15. Dikter på vers och prosa. Sömngångarnätter på vakna dagar ::: etext ::: epub
Samlade Verk 16. Giftas I – II ::: etext ::: epub
Samlade Verk 17. Likt och olikt I-II ::: etext ::: epub
Samlade Verk 18. Kvarstadsresan ::: etext ::: epub
Samlade Verk 19. Utopier i verkligheten ::: etext ::: epub
Samlade Verk 19. Utopier i verkligheten. Textkritisk kommentar ::: pdf
Samlade Verk 20. Tjänstekvinnans son I–II ::: etext ::: epub
Samlade Verk 20. Tjänstekvinnans son I–II. Textkritisk kommentar ::: pdf
Samlade Verk 21. Tjänstekvinnans son III–IV ::: etext ::: epub
Samlade Verk 21. Tjänstekvinnans son III–IV. Textkritisk kommentar ::: pdf
Samlade Verk 22. Han och hon ::: etext ::: epub
Samlade Verk 22. Han och hon. Textkritisk kommentar ::: pdf
Samlade Verk 23. Bland franska bönder ::: etext ::: epub
Samlade Verk 24. Hemsöborna ::: etext ::: epub
Samlade Verk 24. Hemsöborna. Textkritisk kommentar ::: pdf
Samlade Verk 25. En dåres försvarstal ::: etext ::: epub
Samlade Verk 26. Skärkarlsliv ::: etext ::: epub
Samlade Verk 26. Skärkarlsliv. Textkritisk kommentar ::: pdf
Samlade Verk 27. Fadren. Fröken Julie. Fordringsägare ::: etext ::: epub
Samlade Verk 28. Kamraterna. Marodörer ::: etext ::: epub
Samlade Verk 28. Kamraterna. Marodörer. Textkritisk kommentar ::: pdf
Samlade Verk 29. Vivisektioner ::: etext ::: epub
Samlade Verk 30. Svensk-romanska studier ::: etext ::: epub
Samlade Verk 30. Svensk-romanska studier. Textkritisk kommentar ::: pdf
Samlade Verk 31. I havsbandet ::: etext ::: epub
Samlade Verk 31. I havsbandet. Textkritisk kommentar ::: pdf
Samlade Verk 32. Folk-komedin Hemsöborna. Himmelrikets nycklar ::: etext ::: epub
Samlade Verk 33. Nio enaktare ::: etext ::: epub
Samlade Verk 35. Naturvetenskapliga skrifter I ::: etext ::: epub
Samlade Verk 36. Naturvetenskapliga skrifter II ::: etext ::: epub
Samlade Verk 38. Legender ::: etext ::: epub
Samlade Verk 39. Till Damaskus ::: etext ::: epub
Samlade Verk 39. Till Damaskus. Textkritisk kommentar ::: pdf
Samlade Verk 42. Gustav Adolf. Textkritisk kommentar ::: pdf
Samlade Verk 44. Dödsdansen ::: etext ::: epub
Samlade Verk 47. Karl XII. Engelbrekt. Textkritisk kommentar ::: pdf
Samlade Verk 48. Kristina. Gustav III ::: etext ::: epub
Samlade Verk 48. Kristina. Gustav III. Textkritisk kommentar ::: pdf
Samlade Verk 49. Näktergalen i Wittenberg ::: etext ::: epub
Samlade Verk 49. Näktergalen i Wittenberg. Textkritisk kommentar ::: pdf
Samlade Verk 50. Klostret. Fagervik och Skamsund ::: etext ::: epub
Samlade Verk 50. Klostret. Fagervik och Skamsund. Textkritisk kommentar ::: pdf
Samlade Verk 51. Ordalek och småkonst och annan 1900-talslyrik ::: etext ::: epub
Samlade Verk 52. Ensam. Sagor ::: etext ::: epub
Samlade Verk 52. Ensam Sagor. Textkritisk kommentar ::: pdf
Samlade Verk 53. Götiska rummen ::: etext ::: epub
Samlade Verk 53. Götiska rummen. Textkritisk kommentar ::: pdf
Samlade Verk 54. Historiska miniatyrer ::: etext ::: epub
Samlade Verk 54. Historiska miniatyrer. Textkritisk kommentar ::: pdf
Samlade Verk 55. Taklagsöl. Syndabocken ::: etext ::: epub
Samlade Verk 55. Taklagsöl. Syndabocken. Textkritisk kommentar ::: pdf ::: zip
Samlade Verk 56. Nya svenska öden ::: etext ::: epub
Samlade Verk 56. Nya svenska öden. Textkritisk kommentar ::: pdf
Samlade Verk 57. Svarta fanor ::: etext ::: epub
Samlade Verk 57. Svarta fanor. Textkritisk kommentar ::: pdf
Samlade Verk 59:1. Ockulta dagboken (1) ::: faksimil
Samlade Verk 59:2. Ockulta dagboken (2) ::: faksimil
Samlade Verk 60. Ockulta dagboken (3) ::: faksimil
Samlade Verk 61. Siste riddaren. Riksföreståndaren. Bjälbo-jarlen ::: etext ::: epub
Samlade Verk 61. Siste riddaren. Riksföreståndaren. Bjälbo-jarlen. Textkritisk kommentar ::: pdf
Samlade Verk 64. Teater och Intima teatern ::: etext ::: epub
Samlade Verk 64. Teater och intima teatern. Textkritisk kommentar ::: pdf
Samlade Verk 65. En blå bok I ::: etext ::: epub
Samlade Verk 66. En blå bok II ::: etext ::: epub
Samlade Verk 68. Tal till svenska nationen ::: etext ::: epub
Samlade Verk 69. Språkvetenskapliga skrifter I. Textkritisk kommentar ::: pdf
Samlade Verk 70. Språkvetenskapliga skrifter II. Textkritisk kommentar ::: pdf
Samlade Verk 71. Essäer, tidningsartiklar och andra prosatexter 1900-1912 ::: etext ::: epub
Samlade Verk 71. Essäer, tidningsartiklar och andra prosatexter 1900–1912. Textkritisk kommentar ::: pdf
Samlade Verk 72. Register ::: faksimil
Skärkarlsliv ::: etext ::: epub
Spök-Sonaten ::: faksimil
August Strindbergs brev. 1. 1858–1876 ::: faksimil
August Strindbergs brev. 2. 1877–mars 1882 ::: faksimil
August Strindbergs brev. 3. April 1882–1883 ::: faksimil
August Strindbergs brev. 4. 1884 ::: faksimil
August Strindbergs brev. 5. 1885–juli 1886 ::: faksimil
August Strindbergs brev. 6. Augusti 1886–januari 1888 ::: faksimil
August Strindbergs brev. 7. Februari 1888–december 1889 ::: faksimil
August Strindbergs brev. 8. Januari 1890–december 1891 ::: faksimil
August Strindbergs brev. 9. 1892–januari 1894 ::: faksimil
August Strindbergs brev. 10. Februari 1894–april 1895 ::: faksimil
August Strindbergs brev. 11. Maj 1895–november 1896 ::: faksimil
August Strindbergs brev. 12. December 1896–augusti 1898 ::: faksimil
August Strindbergs brev. 13. September 1898–december 1900 ::: faksimil
August Strindbergs brev. 14. 1901–mars 1904 ::: faksimil
August Strindbergs brev. 15. April 1904–april 1907 ::: faksimil
August Strindbergs brev. 16. Maj 1907–12 juli 1908 ::: faksimil
August Strindbergs brev. 17. 13 juli 1908–april 1909 ::: faksimil
August Strindbergs brev. 18. Maj 1909–maj 1910 ::: faksimil
August Strindbergs brev. 19. Juni 1910–maj 1911 ::: faksimil
August Strindbergs brev. 20. Juni 1911–maj 1912 ::: faksimil
August Strindbergs brev. 21. Supplement 1857–1892 ::: faksimil
August Strindbergs brev. 22. Supplement 1893–1912. Med generalregister ::: faksimil
Svarta fanor ::: etext ::: epub
Svenska folket I ::: etext ::: epub
Svenska folket II ::: etext ::: epub
Svenska öden och äventyr I ::: etext ::: epub
Svenska öden och äventyr II ::: etext ::: epub
Svensk-romanska studier ::: etext ::: epub
Sömngångarnätter på vakna dagar ::: etext ::: epub
Tal till svenska nationen ::: etext ::: epub
Teater och Intima teatern ::: etext ::: epub
Tjänstekvinnans son I–II ::: etext ::: epub
Tjänstekvinnans son III–IV ::: etext ::: epub
Tsarens kurir eller sågfilarens hemligheter ::: etext ::: epub
Utopier i verkligheten ::: etext ::: epub
Vivisektioner ::: etext ::: epub

Titlar som ingår i andra verk

Som utgivare

Som översättare