August Strindberg (1849-1912)

Tillgängliga verk

Tillgängliga verk

etext   epub   Abu Casems tofflor
etext   epub   Bland franska bönder
faksimil   Blomstermålningar och djurstycken [1888]
faksimil   Brott och brott [ms]
faksimil   Brända tomten [ms]
faksimil   Czarens Kurir eller Sågfilarens Hemligheter [annoterat exemplar]
faksimil   Den starkare. En scen [1890]
etext   epub   Det nya riket
faksimil   Det nya riket. Skildringar från Attentatens och Jubelfesternas Tidehvarf [1882]
faksimil   Dikter på vers och prosa [1883]
etext   epub   Dikter på vers och prosa
etext   epub   En blå bok I
etext   epub   En blå bok II
faksimil   En brevväxling mellan Nietzsche och Strindberg
etext   epub   En dåres försvarstal
etext   epub   Ensam
faksimil   Ett Drömspel [ms]
etext   epub   Fagervik och Skamsund
etext   epub   Folkstaten. Studier till en stundande författningsrevision
faksimil   Fordringsegare. Tragi-komedi [1890]
etext   epub   Gamla Stockholm
faksimil   Giftas. Tolf äktenskapshistorier
faksimil   Giftas. Aderton äktenskapshistorier
etext   epub   Giftas I – II
faksimil   Guldsynthes [ms]
etext   epub   Gustav Adolf
etext   epub   Götiska rummen
etext   epub   Han och hon
faksimil   Hemsöborna [1887]
etext   epub   Historiska miniatyrer
faksimil   I hafsbandet [1890]
etext   epub   I havsbandet
etext   epub   I vårbrytningen
faksimil   Inferno [ms]
faksimil   Inferno [1897]
faksimil   pdf   Inferno [andra svenska upplagan] (1897)
etext   epub   Inferno [fransk text] [SV]
faksimil   pdf   Inferno [första franska utgåvan] (1898)
etext   epub   Inferno [svensk text] [SV]
etext   epub   Klostret
etext   epub   Kulturhistoriska studier
faksimil   Le plaidoyer d’un fou. Första delen. Text
faksimil   Le plaidoyer d’un fou. Andra delen. Kommentar
etext   epub   Le Plaidoyer d’un fou
etext   epub   Legender
faksimil   Legender [1898]
faksimil   pdf   Legender (1898)
etext   epub   Likt och Olikt I–II
faksimil   Livre d’ Or [stora häftet] [ms]
faksimil   Livre d’ Or [gröna häftet] [ms]
etext   epub   Légendes
etext   epub   Mäster Olof
faksimil   Mäster Olof I [SVS]
faksimil   Mäster Olof II:1 [SVS]
faksimil   Mäster Olof II:2 [SVS]
faksimil   Notice sur ... la chronique d'Abulghâsi-Behâder
etext   epub   Nya svenska öden
faksimil   Ockulta dagboken (1). Etablerad text
faksimil   Ockulta dagboken (2). Faksimil av handskriften
faksimil   Ockulta dagboken (3). Kommentarer
faksimil   Ordalek och småkonst [illustrerad utgåva]
etext   epub   Ordalek och småkonst
faksimil   Oväder [ms]
faksimil   Paria. En akt. Fritt efter en novell af Ola Hansson [1890]
faksimil   Religiös renässans eller Religion mot teologi [1910]
etext   epub   Religiös renässans eller religion mot teologi
etext   epub   Röda rummet
etext   epub   Sagor
faksimil   pdf   Samlade Verk. Textkritisk kommentar. Allmänna Anvisningar
etext   epub   Samlade Verk 1. Ungdomsdramer I
faksimil   pdf   Samlade Verk 1. Ungdomsdramer I. Textkritisk kommentar
etext   epub   Samlade Verk 2. I vårbrytningen
faksimil   pdf   Samlade Verk 2. I vårbrytningen. Textkritisk kommentar
etext   epub   Samlade Verk 3. Ungdomsdramer II
faksimil   pdf   Samlade Verk 3. Ungdomsdramer II. Textkritisk kommentar
etext   epub   Samlade Verk 4. Ungdomsjournalistik
faksimil   pdf   Samlade Verk 4. Ungdomsjournalistik. Textkritisk kommentar
etext   epub   Samlade Verk 5. Mäster Olof
faksimil   pdf   Samlade Verk 5. Mäster Olof. Textkritisk kommentar
etext   epub   Samlade Verk 6. Röda rummet
faksimil   pdf   Samlade Verk 6. Röda rummet. Textkritisk kommentar
etext   epub   Samlade Verk 7. Kulturhistoriska studier
faksimil   pdf   Samlade Verk 7. Kulturhistoriska studier. Textkritisk kommentar
etext   epub   Samlade Verk 8. Gamla Stockholm
faksimil   pdf   Samlade Verk 8. Gamla Stockholm. Textkritisk kommentar
etext   epub   Samlade Verk 9. Svenska folket I
etext   epub   Samlade Verk 10. Svenska folket II
faksimil   pdf   Samlade Verk 9–10. Svenska folket I–II. Textkritisk kommentar
faksimil   pdf   Samlade Verk 11. Tidiga 80-talsdramer. Textkritisk kommentar
etext   epub   Samlade Verk 12. Det nya riket
faksimil   pdf   Samlade Verk 12. Det nya riket. Textkritisk kommentar
etext   epub   Samlade Verk 13. Svenska öden och äventyr I
etext   epub   Samlade Verk 14. Svenska öden och äventyr II
etext   epub   Samlade Verk 15. Dikter på vers och prosa. Sömngångarnätter på vakna dagar
faksimil   pdf   Samlade Verk 15. Dikter på vers och prosa. Sömngångarnätter på vakna dagar. Textkritisk kommentar
etext   epub   Samlade Verk 16. Giftas I–II
faksimil   Samlade Verk 16. Giftas I–II. Textkritisk kommentar
etext   epub   Samlade Verk 17. Likt och olikt I-II
faksimil   Samlade Verk 17. Likt och olikt I–II samt uppsatser och tidningsartiklar 1884–1889. Textkritisk kommentar
etext   epub   Samlade Verk 18. Kvarstadsresan
faksimil   pdf   Samlade Verk 18. Kvarstadsresan. Textkritisk kommentar
etext   epub   Samlade Verk 19. Utopier i verkligheten
faksimil   pdf   Samlade Verk 19. Utopier i verkligheten. Textkritisk kommentar
etext   epub   Samlade Verk 20. Tjänstekvinnans son I–II
faksimil   pdf   Samlade Verk 20. Tjänstekvinnans son I–II. Textkritisk kommentar
etext   epub   Samlade Verk 21. Tjänstekvinnans son III–IV
faksimil   pdf   Samlade Verk 21. Tjänstekvinnans son III–IV. Textkritisk kommentar
etext   epub   Samlade Verk 22. Han och hon
faksimil   pdf   Samlade Verk 22. Han och hon. Textkritisk kommentar
etext   epub   Samlade Verk 23. Bland franska bönder
faksimil   pdf   Samlade Verk 23. Bland franska bönder. Textkritisk kommentar
etext   epub   Samlade Verk 24. Hemsöborna
faksimil   pdf   Samlade Verk 24. Hemsöborna. Textkritisk kommentar
etext   epub   Samlade Verk 25. En dåres försvarstal
etext   epub   Samlade Verk 26. Skärkarlsliv
faksimil   pdf   Samlade Verk 26. Skärkarlsliv. Textkritisk kommentar
etext   epub   Samlade Verk 27. Fadren. Fröken Julie. Fordringsägare
etext   epub   Samlade Verk 28. Kamraterna. Marodörer
faksimil   pdf   Samlade Verk 28. Kamraterna. Marodörer. Textkritisk kommentar
etext   epub   Samlade Verk 29. Vivisektioner
etext   epub   Samlade Verk 30. Svensk-romanska studier
faksimil   pdf   Samlade Verk 30. Svensk-romanska studier. Textkritisk kommentar
etext   epub   Samlade Verk 31. I havsbandet
faksimil   pdf   Samlade Verk 31. I havsbandet. Textkritisk kommentar
etext   epub   Samlade Verk 32. Folk-komedin Hemsöborna. Himmelrikets nycklar
faksimil   pdf   Samlade Verk 32. Folk-komedin Hemsöborna. Himmelrikets nycklar. Textkritisk kommentar
etext   epub   Samlade Verk 33. Nio enaktare
faksimil   pdf   Samlade Verk 34. Vivisektioner II. Textkritisk kommentar
etext   epub   Samlade Verk 35. Naturvetenskapliga skrifter I
etext   epub   Samlade Verk 36. Naturvetenskapliga skrifter II
faksimil   Samlade Verk 35. Naturvetenskapliga skrifter I. Textkritisk kommentar
faksimil   Samlade Verk 36. Naturvetenskapliga skrifter II. Textkritisk kommentar
faksimil   pdf   Samlade Verk 37. Inferno. Textkritisk kommentar
etext   epub   Samlade Verk 37. Inferno [svensk text]
etext   epub   Samlade Verk 37. Inferno [fransk text]
etext   epub   Samlade Verk 38. Legender
faksimil   pdf   Samlade Verk 38. Legender. Textkritisk kommentar
etext   epub   Samlade Verk 39. Till Damaskus
faksimil   pdf   Samlade Verk 39. Till Damaskus. Textkritisk kommentar
etext   epub   Samlade Verk 40. Vid högre rätt
faksimil   pdf   Samlade Verk 40. Vid högre rätt. Textkritisk kommentar
faksimil   pdf   Samlade Verk 41. Folkungasagan. Gustav Vasa. Erik XIV. Textkritisk kommentar
etext   epub   Samlade Verk 42. Gustav Adolf
faksimil   pdf   Samlade Verk 42. Gustav Adolf. Textkritisk kommentar
etext   epub   Samlade Verk 43. Midsommar. Kaspers fet-tisdag. Påsk
faksimil   pdf   Samlade Verk 43. Midsommar. Kaspers Fet-Tisdag. Påsk. Textkritisk kommentar
etext   epub   Samlade Verk 44. Dödsdansen
faksimil   pdf   Samlade Verk 44. Dödsdansen. Textkritisk kommentar
etext   epub   Samlade Verk 45. Kronbruden. Svanevit
faksimil   pdf   Samlade Verk 45. Kronbruden. Svanevit. Textkritisk kommentar
etext   epub   Samlade Verk 46. Ett drömspel
faksimil   pdf   Samlade Verk 46. Ett drömspel. Textkritisk kommentar
etext   epub   Samlade Verk 47. Karl XII. Engelbrekt
faksimil   pdf   Samlade Verk 47. Karl XII. Engelbrekt. Textkritisk kommentar
etext   epub   Samlade Verk 48. Kristina. Gustav III
faksimil   pdf   Samlade Verk 48. Kristina. Gustav III. Textkritisk kommentar
etext   epub   Samlade Verk 49. Näktergalen i Wittenberg
faksimil   pdf   Samlade Verk 49. Näktergalen i Wittenberg. Textkritisk kommentar
etext   epub   Samlade Verk 50. Klostret. Fagervik och Skamsund
faksimil   pdf   Samlade Verk 50. Klostret. Fagervik och Skamsund. Textkritisk kommentar
etext   epub   Samlade Verk 51. Ordalek och småkonst och annan 1900-talslyrik
etext   epub   Samlade Verk 52. Ensam. Sagor
faksimil   pdf   Samlade Verk 52. Ensam Sagor. Textkritisk kommentar
etext   epub   Samlade Verk 53. Götiska rummen
faksimil   pdf   Samlade Verk 53. Götiska rummen. Textkritisk kommentar
etext   epub   Samlade Verk 54. Historiska miniatyrer
faksimil   pdf   Samlade Verk 54. Historiska miniatyrer. Textkritisk kommentar
etext   epub   Samlade Verk 55. Taklagsöl. Syndabocken
faksimil   pdf   Samlade Verk 55. Taklagsöl. Syndabocken. Textkritisk kommentar
etext   epub   Samlade Verk 56. Nya svenska öden
faksimil   pdf   Samlade Verk 56. Nya svenska öden. Textkritisk kommentar
etext   epub   Samlade Verk 57. Svarta fanor
faksimil   pdf   Samlade Verk 57. Svarta fanor. Textkritisk kommentar
etext   epub   Samlade Verk 58. Kammarspel
faksimil   pdf   Samlade Verk 58. Kammarspel. Textkritisk kommentar
faksimil   pdf   Samlade Verk 59 och 60. Ockulta dagboken. Textkritisk kommentar
faksimil   Samlade Verk 59:1. Ockulta dagboken (1)
faksimil   Samlade Verk 59:2. Ockulta dagboken (2)
faksimil   Samlade Verk 60. Ockulta dagboken (3)
etext   epub   Samlade Verk 61. Siste riddaren. Riksföreståndaren. Bjälbo-jarlen
faksimil   pdf   Samlade Verk 61. Siste riddaren. Riksföreståndaren. Bjälbo-jarlen. Textkritisk kommentar
etext   epub   Samlade Verk 62. Abu Casems tofflor. Stora landsvägen
faksimil   pdf   Samlade Verk 62. Abu Casems tofflor. Stora landsvägen. Textkritisk kommentar
faksimil   pdf   Samlade Verk 63. Den världshistoriska trilogin. Dramafragment. Textkritisk kommentar
etext   epub   Samlade Verk 64. Teater och Intima teatern
faksimil   pdf   Samlade Verk 64. Teater och intima teatern. Textkritisk kommentar
etext   epub   Samlade Verk 65. En blå bok I
faksimil   pdf   Samlade Verk 65. En blå bok I. Textkritisk kommentar
etext   epub   Samlade Verk 66. En blå bok II
faksimil   pdf   Samlade Verk 66. En blå bok II. Textkritisk kommentar
faksimil   pdf   Samlade Verk 67. En blå bok III–IV. Textkritisk kommentar
etext   epub   Samlade Verk 68. Tal till svenska nationen
faksimil   pdf   Samlade Verk 68. Tal till svenska nationen. Textkritisk kommentar
faksimil   Samlade Verk 69. Språkvetenskapliga skrifter I
faksimil   pdf   Samlade Verk 69. Språkvetenskapliga skrifter I. Textkritisk kommentar
faksimil   Samlade Verk 70. Språkvetenskapliga skrifter II
faksimil   pdf   Samlade Verk 70. Språkvetenskapliga skrifter II. Textkritisk kommentar
etext   epub   Samlade Verk 71. Essäer, tidningsartiklar och andra prosatexter 1900-1912
faksimil   pdf   Samlade Verk 71. Essäer, tidningsartiklar och andra prosatexter 1900–1912. Textkritisk kommentar
faksimil   Samlade Verk 72. Register
faksimil   Samum [1890]
etext   epub   Skärkarlsliv
faksimil   Skärkarlslif [1888]
faksimil   Spök-Sonaten [ms]
etext   epub   Stora landsvägen
faksimil   August Strindbergs brev. 1. 1858–1876
faksimil   August Strindbergs brev. 2. 1877–mars 1882
faksimil   August Strindbergs brev. 3. April 1882–1883
faksimil   August Strindbergs brev. 4. 1884
faksimil   August Strindbergs brev. 5. 1885–juli 1886
faksimil   August Strindbergs brev. 6. Augusti 1886–januari 1888
faksimil   August Strindbergs brev. 7. Februari 1888–december 1889
faksimil   August Strindbergs brev. 8. Januari 1890–december 1891
faksimil   August Strindbergs brev. 9. 1892–januari 1894
faksimil   August Strindbergs brev. 10. Februari 1894–april 1895
faksimil   August Strindbergs brev. 11. Maj 1895–november 1896
faksimil   August Strindbergs brev. 12. December 1896–augusti 1898
faksimil   August Strindbergs brev. 13. September 1898–december 1900
faksimil   August Strindbergs brev. 14. 1901–mars 1904
faksimil   August Strindbergs brev. 15. April 1904–april 1907
faksimil   August Strindbergs brev. 16. Maj 1907–12 juli 1908
faksimil   August Strindbergs brev. 17. 13 juli 1908–april 1909
faksimil   August Strindbergs brev. 18. Maj 1909–maj 1910
faksimil   August Strindbergs brev. 19. Juni 1910–maj 1911
faksimil   August Strindbergs brev. 20. Juni 1911–maj 1912
faksimil   August Strindbergs brev. 21. Supplement 1857–1892
faksimil   August Strindbergs brev. 22. Supplement 1893–1912. Med generalregister
etext   epub   Svarta fanor
etext   epub   Svensk-romanska studier
etext   epub   Svenska folket I
etext   epub   Svenska folket II
etext   epub   Svenska öden och äventyr I
etext   epub   Svenska öden och äventyr II
faksimil   Sömngångarnätter på vakna dagar. En Dikt på fria vers [1884]
etext   epub   Sömngångarnätter på vakna dagar
etext   epub   Tal till svenska nationen
etext   epub   Teater och Intima teatern
etext   epub   Tjänstekvinnans son I–II
faksimil   Tjensteqvinnans son. En själs utvecklingshistoria [1886]
etext   epub   Tjänstekvinnans son III–IV
faksimil   Tjensteqvinnans son. Jäsningstiden [1886]
faksimil   Tjensteqvinnans son. I Röda rummet [1887]
faksimil   Tryckt och otryckt. I [1890]
faksimil   Tryckt och otryckt. II [1890]
faksimil   Tryckt och otryckt. III [1891]
etext   epub   Tsarens kurir eller sågfilarens hemligheter
faksimil   Utopier i verkligheten [1885]
etext   epub   Utopier i verkligheten
etext   epub   Vivisektioner

Dikter, noveller, essäer, etc. som ingår i andra verk

Dikter, noveller, essäer, etc. som ingår i andra verk

faksimil   Laokoon [1891]
i af Geijerstam: Nutid. En samling dikter och berättelser

Som översättare

Som översättare

faksimil   Strindberg, August Rêverie [Strindbergs övers. av Ett drömspel till franska]
i Strindberg: Samlade Verk 46. Ett drömspel. Textkritisk kommentar
faksimil   Valentine, Laura Barnens Fröjder