start

GRATIS EBÖCKER: SVENSKA KLASSIKER I DIGITALA VERSIONER

Hos Litteraturbanken kan du läsa och söka i svenska klassiska verk och ladda ned eböcker gratis. Sänd ett tomt mail till info@litteraturbanken.se så får du vårt nyhetsbrev. Vi finns också på Facebook och Twitter .

Selma Lagerlöf-arkivet och Litteraturbankens skola har alltid öppet!

MÅNADENS ÖVERSÄTTNINGSKONST
Den svenske Goethe (1783–1878)
NYTILLKOMNA VERK OCH TEXTER, mars 2015

Olof BERGKLINT: Tankar, Om Den Förnöjsamma Ensligheten
Eric Julius BIÖRNER: Inledning Til de Yfwerborna Göters Gamla Häfder
Lars August EKMARCK (red.): Klytia. Första Häftet [1813]
Johann Gottlieb FICHTE: Några föreläsningar öfver de lärdas bestämmelse [övers. HÖIJER, 1796]
Johann Wolfgang von GOETHE: Goethes Ballader [övers. SNOILSKY, 1876]
– – – – – Faust. Sorgespel [övers. RYDBERG, 1878]
– – – – – Walfrändskaperna. Roman af Goethe [övers. EKENDAHL, 1813]
– – – – – Werthers Lidande. Första delen [övers. WESTE, 1783]
– – – – – Werthers Lidande. Andra delen [övers. WESTE, 1783]
Gustaf LJUNGGREN: Smärre skrifter I
– – – – – Smärre skrifter II
– – – – – Smärre skrifter III
Immanuel KANT: Grundläggning, till Metaphysiken för Seder [övers. BOËTHIUS, 1797]
– – – – – Valda Stycken, Til Uplysning i Den Kantiska Philosophien [övers. FREMLING (?), 1798]
Johan LUNDBLAD: Werthers Första och sista Stunder för Lotta
Bernhard MEIJER: Svenskt literatur-lexikon [1886]
Johan SKYTTE: Een Oration Om the Suenskes och Göthers första Vrsprung
Elna TENOW: Öppet bref till August Strindberg från Elna TenowLitteraturbanken publicerar dessutom många verk i epub-format . Här återfinns närmare 40 volymer ur Strindbergs Samlade Verk (Nationalupplagan); Karin Boyes och Hjalmar Söderbergs skrifter; verk av Victoria Benedictsson, Hjalmar Bergman, Selma Lagerlöf, Dan Andersson, Ellen Key, Stig Dagerman, Willy Kyrklund, Ivar Lo-Johansson, Sophie Elkan, C.J.L. Almqvist, Erik Lindegren och många fler. Varje månad tillkommer nya verk i epub-format. För närvarande finns cirka 640 verk tillgängliga i epub-format (mars 2015).startbild Svenska Akademien Kungl. Biblioteket Kungl. Vitterhetsakademien Språkbanken Svenska Litteratursällskapet i Finland Svenska Vitterhetssamfundet