start

GRATIS EBÖCKER: SVENSKA KLASSIKER I DIGITALA VERSIONER

Hos Litteraturbanken kan du läsa och söka i svenska klassiska verk och ladda ned eböcker gratis. Sänd ett tomt mail till info@litteraturbanken.se så får du vårt nyhetsbrev. Vi finns också på Facebook och Twitter .

Selma Lagerlöf-arkivet och Litteraturbankens skola har alltid öppet!

NYTILLKOMNA VERK OCH TEXTER, januari 2015

ANONYM: Verser för barn [1880-tal]
Per Daniel Amadeus ATTERBOM: Svenska siare och skalder V
– – – – – Svenska siare och skalder VI:1
– – – – – Svenska siare och skalder VI:2
Sophie ELKAN: Från Östan och Västan. En novellbok
– – – – – Konungen. En sannsaga 1
– – – – – Konungen. En sannsaga 2
– – – – – Konungen. I landsflykt. En sannsaga 3
– – – – – Med sordin. Skisser och novelletter
Johan IHRE: Professor Johan Ihres utkast till Föreläsningar öfwer swenska språket
Axel KERFVE: Till Klondyke! En svensk guldgräfvares öden
Carl LARSSON: Andras barn. 32 målningar med text af Carl Larsson
– – – – – De mina. Gammalt krafs af C. L. (inte Claes)
– – – – – Ett hem. 24 målningar af Carl Larsson
– – – – – Larssons. Ett album bestående af 32 målningar med text och teckningar allt af Carl Larsson själf
– – – – – Åt solsidan. En bok om boningsrum, om barn, om dig, om blommor, om allt. Taflor och prat af Carl Larsson
Carl von LINNÉ: En Fråga, som altid föreställes de Naturkunniga, Då det heter: Hwartil duger det? (Cui bono?)
Axel LUNDEGÅRD: Titania. En kärlekssaga
Lina SANDELL-BERG: Julkärfven. Bilderbok för små barn
Lars STENBÄCK: Dikter. I, II
Anna WAHLENBERG & John BAUER: Länge, länge, sedan … Sagor

Litteraturbanken publicerar dessutom många verk i epub-format . Här återfinns närmare 40 volymer ur Strindbergs Samlade Verk (Nationalupplagan); Karin Boyes och Hjalmar Söderbergs skrifter; verk av Victoria Benedictsson, Hjalmar Bergman, Selma Lagerlöf, Dan Andersson, Ellen Key, Stig Dagerman, Willy Kyrklund, Ivar Lo-Johansson, Sophie Elkan, C.J.L. Almqvist, Erik Lindegren och många fler. Varje månad tillkommer nya verk i epub-format. För närvarande finns cirka 640 verk tillgängliga i epub-format (januari 2015).startbild Svenska Akademien Kungl. Biblioteket Kungl. Vitterhetsakademien Språkbanken Svenska Litteratursällskapet i Finland Svenska Vitterhetssamfundet