start

GRATIS EBÖCKER: SVENSKA KLASSIKER I DIGITALA VERSIONER

Hos Litteraturbanken kan du läsa och söka i svenska klassiska verk och ladda ned eböcker gratis. Sänd ett tomt mail till info@litteraturbanken.se så får du vårt nyhetsbrev. Vi finns också på Facebook och Twitter .

Läsa tillsammans? Under hösten ordnar vi en klassikercirkel .
Och Selma Lagerlöf-arkivet och Litteraturbankens skola har alltid öppet!

MÅNADENS FÖRFATTARE
NYTILLKOMNA VERK OCH TEXTER, oktober 2015

Christina Charlotta Ulrika BERGER: Agnès och Alfred eller De trenne Äpplena
– – – – – Trollgrottan i San Miniatos Dal
Leonard BYGDÉN: Svenskt anonym- och pseudonymlexikon
Gunilla DOMELLÖF: I oss är en mångfald levande. Karin Boye som kritiker och prosamodernist
Albert ENGSTRÖM: ABC bok. En lättfattlig Vägledare
Carl FEHRMAN: Diktaren och de skapande ögonblicken
– – – – – Diktaren och döden. Dödsbild och förgängelsetanke i litteraturen från antiken till 1700-talet
– – – – – Kyrkogårdsromantik. Studier i engelsk och svensk 1700-talsdiktning
– – – – – Liemannen, Thanatos och dödens ängel. Studier i 1700- och 1800-talens litterära ikonologi
– – – – – Ruinernas romantik. En litteraturhistorisk studie
E.T.A. HOFFMANN: Stenhjertat, Novell [övers. ANONYM, 1821]
JEAN PAUL: Nyårsnatten. Uppwäxande Ynglingar tillegnad [övers. ANONYM, 1813]
– – – – – Titan. Första Delen [övers. ERIKSSON, 1829]
– – – – – Titan. Andra Delen [övers. ERIKSSON, 1829]
– – – – – Titan. Tredje Delen [övers. ERIKSSON, 1829]
Olof LAGERCRANTZ: August Strindberg
– – – – – Om konsten att läsa och skriva
Matthew Gregory LEWIS: Den blodiga Nunnan. Spökelsehistoria [övers. ANONYM, 1834]
– – – – – Wedhuggaren, eller den äfwentyrliga natten i skogen [övers. SANDSTRÖM, 1827]
Carl von LINNÉ: Anmärkningar om Öl
Haquin SPEGEL: Glossarium-Sveo-Gothicum Eller Swensk-Ordabook
Alice TEGNÉR och Ottilia ADELBORG (ill.): Småjäntorna och andra visor


Litteraturbanken publicerar dessutom många verk i epub-format . Här återfinns närmare 40 volymer ur Strindbergs Samlade Verk (Nationalupplagan); Karin Boyes och Hjalmar Söderbergs skrifter; verk av Victoria Benedictsson, Hjalmar Bergman, Selma Lagerlöf, Dan Andersson, Ellen Key, Stig Dagerman, Willy Kyrklund, Ivar Lo-Johansson, Sophie Elkan, C.J.L. Almqvist, Erik Lindegren och många fler. Varje månad tillkommer nya verk i epub-format. För närvarande finns drygt 680 verk tillgängliga i epub-format (oktober 2015).startbild Svenska Akademien Kungl. Biblioteket Kungl. Vitterhetsakademien Språkbanken Svenska Litteratursällskapet i Finland Svenska Vitterhetssamfundet