start

GRATIS EBÖCKER: SVENSKA KLASSIKER I DIGITALA VERSIONER

Hos Litteraturbanken kan du läsa och söka i svenska klassiska verk och ladda ned eböcker gratis. Sänd ett tomt mail till info@litteraturbanken.se så får du vårt nyhetsbrev. Vi finns också på Facebook och Twitter .

Läsa tillsammans? Under hösten ordnar vi en klassikercirkel .
Och Selma Lagerlöf-arkivet och Litteraturbankens skola har alltid öppet!

MÅNADENS TECKEN
Runor
NYTILLKOMNA VERK OCH TEXTER, september 2015

SVERIGES RUNINSKRIFTER, utgivna af Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien:
– – – – – Band 1. Ölands runinskrifter
– – – – – Band 2. Östergötlands runinskrifter
– – – – – Band 3. Södermanlands runinskrifter
– – – – – Band 4. Smålands runinskrifter
– – – – – Band 5. Västergötlands runinskrifter
– – – – – Band 6. Upplands runinskrifter (1)
– – – – – Band 7. Upplands runinskrifter (2)
– – – – – Band 8. Upplands runinskrifter (3)
– – – – – Band 9. Upplands runinskrifter (4)
– – – – – Band 11. Gotlands runinskrifter (1)
– – – – – Band 12. Gotlands runinskrifter (2)
– – – – – Band 13. Västmanlands runinskrifter
– – – – – Band 14:1. Närkes runinskrifter
– – – – – Band 14:2. Värmlands runinskrifter
– – – – – Band 15. Gästriklands runinskrifter

Johannes BUREUS: Adul-runa redi-viva [MS, cirka 1642]
– – – – – Burerunor. En kladd, om ett nytt Rune-språk [MS]
– – – – – Characteristica. Strödda anteckningar [MS, cirka 1625]
– – – – – Den svenska runeskriften uti literatura danica antiquissima [MS, cirka 1641]
– – – – – Om runornas uppkomst [MS, cirka 1635]
– – – – – Runa Redvx. Dän Danske K. Waldmars Prophetia, Om Rvnas Hem-flycht
Carl CARLESON och Mårten STRÖMER: Underwisning Huru man skal förstå och bruka Runstafwen
Hjalmar LINDROTH: Bureus, den svenska grammatikens fader [SFSS]
Carl NORMAN: Sätt At nyttja den förswenskade Runstafwen
Abraham SAHLSTEDT: Runstafwen Förnyad, Samt des Beskrifning Och Bruk
Pehr THAM: Bref till Skúli Thorlacius angående Grottesången

SEDAN TIDIGARE: Mats Malm, om  ”Runornas litteratur” .

samt textkritiska volymer till August Strindbergs samlade verk :
– – – – – TK 37 Inferno av Ann-Charlotte Gavel Adams
– – – – – TK 38 Legender av Ann-Charlotte Gavel Adams
– – – – – TK 41 Folkungasagan. Gustav Vasa. Erik XIV av Gunnar Ollén
– – – – – TK 63 Den världshistoriska trilogin. Dramafragment av Gunnar Ollén
– – – – – TK 65 En blå bok I av Gunnar Ollén
– – – – – TK 66 En blå bok II av Gunnar Ollén
– – – – – TK 67 En blå bok III–IV av Gunnar Ollén

Litteraturbanken publicerar dessutom många verk i epub-format . Här återfinns närmare 40 volymer ur Strindbergs Samlade Verk (Nationalupplagan); Karin Boyes och Hjalmar Söderbergs skrifter; verk av Victoria Benedictsson, Hjalmar Bergman, Selma Lagerlöf, Dan Andersson, Ellen Key, Stig Dagerman, Willy Kyrklund, Ivar Lo-Johansson, Sophie Elkan, C.J.L. Almqvist, Erik Lindegren och många fler. Varje månad tillkommer nya verk i epub-format. För närvarande finns drygt 680 verk tillgängliga i epub-format (september 2015).startbild Svenska Akademien Kungl. Biblioteket Kungl. Vitterhetsakademien Språkbanken Svenska Litteratursällskapet i Finland Svenska Vitterhetssamfundet