start

GRATIS EBÖCKER: SVENSKA KLASSIKER I DIGITALA VERSIONER

Hos Litteraturbanken kan du läsa och söka i svenska klassiska verk och ladda ned eböcker gratis. Sänd ett tomt mail till info@litteraturbanken.se så får du vårt nyhetsbrev. Vi finns också på Facebook och Twitter .

Selma Lagerlöf-arkivet och Litteraturbankens skola har alltid öppet!

MÅNADENS RESENÄR
Carl von Linné reser i Västergötland
och i Skåne (1746 och 1749)
NYTILLKOMNA VERK OCH TEXTER, maj 2015

ANONYM: Äldre Västgötalagen [MS, 1290-tal]
Gunnar BJÖRLING: Angelägenhet [1940]
– – – – – Det oomvända anletet [1939]
– – – – – Där jag vet att du [1938]
– – – – – Kiri-ra! [1930]
– – – – – Korset och löftet [1925]
– – – – – Luft är och ljus [1946]
– – – – – O finns en dag [1944]
– – – – – Ohjälpligheten [1943]
– – – – – Ohört blott [1948]
– – – – – Ord och att ej annat [1945]
– – – – – Vårt kattliv timmar [1949]
Rabbe ENCKELL: Agamemnon
– – – – – Essay om livets framfart
– – – – – Flyende spegel
– – – – – Orfeus och Eurydike
– – – – – Sett och återbördat
– – – – – Tapetdörren
Lorenzo HAMMARSKÖLD: Öfversättningar och Imitationer efter Äldre och Nyare Skalder
Olof KOLMODIN: Biblisk Qwinno-Spegel. Förre Delen
Carl von LINNÉ: Carl Linnæi Wästgöta-Resa, Förrättad år 1746
– – – – – Carl Linnæi Skånska Resa, Förrättad År 1749
Martin LUTHER: Lutheri Cathechismus/ medh Affton och Morgon Bönen/ samt Bordlexor/ på Ryska och Swenska
Albert NILSSON: Svensk romantik. Den platonska strömningen
Lina SANDELL-BERG: Andeliga Daggdroppar


Litteraturbanken publicerar dessutom många verk i epub-format . Här återfinns närmare 40 volymer ur Strindbergs Samlade Verk (Nationalupplagan); Karin Boyes och Hjalmar Söderbergs skrifter; verk av Victoria Benedictsson, Hjalmar Bergman, Selma Lagerlöf, Dan Andersson, Ellen Key, Stig Dagerman, Willy Kyrklund, Ivar Lo-Johansson, Sophie Elkan, C.J.L. Almqvist, Erik Lindegren och många fler. Varje månad tillkommer nya verk i epub-format. För närvarande finns cirka 660 verk tillgängliga i epub-format (maj 2015).startbild Svenska Akademien Kungl. Biblioteket Kungl. Vitterhetsakademien Språkbanken Svenska Litteratursällskapet i Finland Svenska Vitterhetssamfundet