start

GRATIS EBÖCKER: SVENSKA KLASSIKER I DIGITALA VERSIONER

Hos Litteraturbanken kan du läsa och söka i svenska klassiska verk och ladda ned eböcker gratis. Sänd ett tomt mail till info@litteraturbanken.se så får du vårt nyhetsbrev. Vi finns också på Facebook och Twitter .

Selma Lagerlöf-arkivet har öppnat!
Och Litteraturbankens skola har alltid öppet!

MÅNADENS FÖRFATTARE
NYTILLKOMNA TEXTER, oktober 2014

Hjalmar BERGMAN: Jonas och Helen
Gunnar BRANDELL & Björn MEIDAL: Strindberg i offentligheten 1879–1884
– – – – – Strindberg i offentligheten. Giftas-striden 1884–1885
– – – – – Strindberg i offentligheten 1887–1892
– – – – – Strindberg i offentligheten 1899–1906
Gustaf GULLBERG: Romaner i västfickformat
Axel LUNDEGÅRD: Röde Prinsen. Ett ungdomslif i stämningar
Mikael LYBECK: Breven till Cecilia
– – – – – Den starkare
– – – – – Dikter. Första samlingen [1890]
– – – – – Dikter. Andra samlingen [1895]
– – – – – Dikter. Tredje samlingen [1903]
– – – – – Tomas Indal. En början och ett slut
Julia NYBERG (EUPHROSYNE): Samlade dikter af Euphrosyne. Första delen
– – – – – Samlade dikter af Euphrosyne. Andra delen
– – – – – Nya dikter af Euphrosyne. Tredje bandet
Helena NYBLOM: En sagokrans
– – – – – Qvinnoöden. Noveller
Johan Gabriel OXENSTIERNA: Skördarne. Poëme
Runar SCHILDT: Den segrande Eros och andra berättelser
August STRINDBERG: Språkvetenskapliga skrifter I
– – – – – Språkvetenskapliga skrifter II
– – – – – Textkritisk kommentar till August Strindbergs samlade verk 23
– – – – – Textkritisk kommentar till August Strindbergs samlade verk 32
– – – – – Textkritisk kommentar till August Strindbergs samlade verk 40
– – – – – Textkritisk kommentar till August Strindbergs samlade verk 59–60

Litteraturbanken publicerar dessutom många verk i epub-format . Här återfinns närmare 40 volymer ur Strindbergs Samlade Verk (Nationalupplagan); Karin Boyes och Hjalmar Söderbergs skrifter; verk av Victoria Benedictsson, Hjalmar Bergman, Selma Lagerlöf, Dan Andersson, Ellen Key, Stig Dagerman, Willy Kyrklund, Ivar Lo-Johansson, Sophie Elkan, C.J.L. Almqvist, Erik Lindegren och många fler. Varje månad tillkommer nya verk i epub-format. För närvarande finns närmare 600 verk tillgängliga i epub-format (oktober 2014).startbild Svenska Akademien Kungl. Biblioteket Kungl. Vitterhetsakademien Språkbanken Svenska Litteratursällskapet i Finland Svenska Vitterhetssamfundet