start

GRATIS EBÖCKER: SVENSKA KLASSIKER I DIGITALA VERSIONER

Hos Litteraturbanken kan du läsa och söka i svenska klassiska verk och ladda ned eböcker gratis. Sänd ett tomt mail till info@litteraturbanken.se så får du vårt nyhetsbrev. Vi finns också på Facebook och Twitter.

Selma Lagerlöf-arkivet har öppnat!
Och Litteraturbankens skola har alltid öppet!

MÅNADENS VERKUTGÅVA
NYTILLKOMNA TEXTER, augusti 2014

Gunnar BJÖRLING: Skrifter I (1995)
– – – – – Skrifter II (1995)
– – – – – Skrifter III (1995)
– – – – – Skrifter IV (1995)
– – – – – Skrifter V (1995)
Cristopher Jacob BOSTRÖM: Anmärkningar om helfvetesläran
Karin BOYE & Paulina HELGESON (red.): Ett verkligt jordiskt liv. Brev
Vilhelm EKELUND Samlade dikter I
– – – – – Samlade dikter II
Gustaf HELLSTRÖM: Den gången
Axel HÄGERSTRÖM: Om den moraliska känslan och driften såsom förnuftiga i den moderna rationalismens hufvudformer
– – – – – Om filosofiens betydelse för människan
Ragnar JÄNDEL: Till kärleken och hatet
Runar SCHILDT: Häxskogen och andra noveller
Pontus WIKNER: Naturens förbannelse eller syndens inflytande på den ofria verlden
– – – – – Några drag af kulturens offerväsen

Litteraturbanken publicerar dessutom många verk i epub-format. Här återfinns närmare 40 volymer ur Strindbergs Samlade Verk (Nationalupplagan); Karin Boyes och Hjalmar Söderbergs skrifter; verk av Victoria Benedictsson, Hjalmar Bergman, Selma Lagerlöf, Dan Andersson, Ellen Key, Stig Dagerman, Willy Kyrklund, Ivar Lo-Johansson, Sophie Elkan, C.J.L. Almqvist, Erik Lindegren och många fler. Varje månad tillkommer nya verk i epub-format. För närvarande finns cirka 580 verk tillgängliga i epub-format (augusti 2014).startbild Svenska Akademien Kungl. Biblioteket Kungl. Vitterhetsakademien Språkbanken Svenska Litteratursällskapet i Finland Svenska Vitterhetssamfundet