start

GRATIS EBÖCKER: SVENSKA KLASSIKER I DIGITALA VERSIONER

Hos Litteraturbanken kan du läsa och söka i svenska klassiska verk och ladda ned eböcker gratis. Sänd ett tomt mail till info@litteraturbanken.se så får du vårt nyhetsbrev. Vi finns också på Facebook och Twitter .

Selma Lagerlöf-arkivet har öppnat!
Och Litteraturbankens skola har alltid öppet!

MÅNADENS TEMA
Svensk dramatik (1600–1900)
NYTILLKOMNA TEXTER, november 2014

ANONYM: Visor (volym 1) [ms] [c. 1770]
– – – – – Visor (volym 2) [ms] [c. 1770]
Magnus Olai ASTEROPHERUS: En lustig comedia vid namn Tisbe
Samuel BRASK: Filius Prodigus, Seu Imperitus Peregrinans
Jacobus Petri CHRONANDER: Bele-Snack, Eller Een Ny Comœdia
Mauritz CRAMÆR & Emilie FLYGARE-CARLÉN: Brottslingarne, dram i fyra akter
Fredrik August DAHLGREN: Wermlänningarne. Sorglustigt tal- sång och dansspel
Gustaf af GEIJERSTAM: Lars Anders och Jan Anders och deras barn. En landtlig comoedia i tre akter
Carl GYLLENBORG: Swenska Sprätthöken, Comédie, Uti 5. Acter
Gustaf Fredrik GYLLENBORG: Birger Jarl, Skåde-spel
Johan Henric KELLGREN: Drottning CHRISTINA, Drame i Fyra Acter
Alfred KÄMPE: Konflikt. Socialt skådespel i fyra akter
Anne Charlotte LEFFLER: Sanna kvinnor. Skådespel i tre akter
Carl Gustaf af LEOPOLD: Frigga, Opera i En Act
Carl von LINNÉ: Tal, Vid deras Kongl. Majesteters Höga Närvaro [1759]
Johannes MESSENIUS: Specula, Thet är: Sweriges Rijkes Skådhetorn
Andreas Johannis PRYTZ: En Lustigh Comoedia, Om Konung Gustaf Then Första
Jacobus Petri RONDELETIUS: Judas Redivivus, Thet är: En christeligh Tragicocomædia
Runar SCHILDT: Galgmannen. En midvintersaga
Henrik SCHÜCK: Messenius. Några blad ur Vasatidens kulturhistoria
Magnus STENBOCK: Glädie spel och ähre-sång, som uti en förträflig opera
Karl August TAVASTSTJERNA: Affärer. Skådespel
Johan Johansson TÖRNER: Underrättelse Om Swartkonst-Boken och Runorna
Johan WELLANDER: Thetis och Pelee. Opera i fem acter

Litteraturbanken publicerar dessutom många verk i epub-format . Här återfinns närmare 40 volymer ur Strindbergs Samlade Verk (Nationalupplagan); Karin Boyes och Hjalmar Söderbergs skrifter; verk av Victoria Benedictsson, Hjalmar Bergman, Selma Lagerlöf, Dan Andersson, Ellen Key, Stig Dagerman, Willy Kyrklund, Ivar Lo-Johansson, Sophie Elkan, C.J.L. Almqvist, Erik Lindegren och många fler. Varje månad tillkommer nya verk i epub-format. För närvarande finns cirka 615 verk tillgängliga i epub-format (november 2014).startbild Svenska Akademien Kungl. Biblioteket Kungl. Vitterhetsakademien Språkbanken Svenska Litteratursällskapet i Finland Svenska Vitterhetssamfundet