start

GRATIS EBÖCKER: SVENSKA KLASSIKER I DIGITALA VERSIONER

Hos Litteraturbanken kan du läsa och söka i svenska klassiska verk och ladda ned eböcker gratis. Sänd ett tomt mail till info@litteraturbanken.se så får du vårt nyhetsbrev. Vi finns också på Facebook och Twitter .

Selma Lagerlöf-arkivet och Litteraturbankens skola har alltid öppet!

MÅNADENS KLASSIKER
NYTILLKOMNA VERK OCH TEXTER, juli 2015

ANONYM: Alle Bedlegrannas Spegel, Eller En ynkeligh och bedröfweligh Tragœdia
ANONYM: Själens tröst [MS, cirka 1430]
ANONYM: Svartkonstboken
Olof von DALIN: Svea Rikes Historia. Förste Delen
– – – – – Svea Rikes Historia. Andre Delen
– – – – – Svea Rikes Historia. Tredje Delen, Första Bandet
– – – – – Svea Rikes Historia. Tredje Delen, Andra Bandet
Carl ELDH: Myrthen Och Cypresser, Tid efter annan/ Upfundne och sammanbundne af CARL ELDH
Didrik Christian FORSSELL (et al): Ett år i Sverge. Taflor af Svenska Almogens klädedrägt, lefnadssätt och hemseder
Samuel FRYXELL: Pehrsmässefärden eller Daniels Resehändelser. Komisk Originalroman af Frans Filibert Törntagg
Magnus HJORTSBERG: Korrt Anwisning huru Föräldrar af Allmogen Rätt böra upföda sina Barn
Alfred KÄMPE: Fullblod
– – – – – Segrare
– – – – – Torpare
– – – – – Vinddrivna
Leon LARSSON: Hatets sånger
Pelle MOLIN: Ådalens Poesi
Ludvig NORDSTRÖM: Borgare
– – – – – Lort-Sverige
Viktor RYDBERG och Hildegard BERENCREUTZ (ill.): Barndomspoesien. Dikt af Viktor Rydberg
Emanuel SWEDENBORG: Om Nya Jerusalem Och Des Himmelska Lära [övers. NORDENSKIÖLD, 1787]
– – – – – Om Watnens högd Och Förra Werldens Starcka Ebb och Flod
– – – – – Regel-Konsten Författad I Tijo Böcker
– – – – – Utdrag Af några Bref från Emanuel Swedenborg til åtskillige des Vänner
– – – – – Utkast om äktenskapets nöjen [övers. JOHANSSÉN, 1787]
Hilma SVENSON-GRANER: Ny tid. En berättelse från storstrejkstider

Läs också: Litteraturbankens sommarläsning av Paulina HELGESON.

Litteraturbanken publicerar dessutom många verk i epub-format . Här återfinns närmare 40 volymer ur Strindbergs Samlade Verk (Nationalupplagan); Karin Boyes och Hjalmar Söderbergs skrifter; verk av Victoria Benedictsson, Hjalmar Bergman, Selma Lagerlöf, Dan Andersson, Ellen Key, Stig Dagerman, Willy Kyrklund, Ivar Lo-Johansson, Sophie Elkan, C.J.L. Almqvist, Erik Lindegren och många fler. Varje månad tillkommer nya verk i epub-format. För närvarande finns drygt 680 verk tillgängliga i epub-format (juli 2015).startbild Svenska Akademien Kungl. Biblioteket Kungl. Vitterhetsakademien Språkbanken Svenska Litteratursällskapet i Finland Svenska Vitterhetssamfundet