start

GRATIS EBÖCKER: SVENSKA KLASSIKER I DIGITALA VERSIONER

Hos Litteraturbanken kan du läsa och söka i svenska klassiska verk och ladda ned eböcker gratis. Sänd ett tomt mail till info@litteraturbanken.se så får du vårt nyhetsbrev. Vi finns också på Facebook och Twitter .

Läsa tillsammans? Under hösten ordnar vi en klassikercirkel .
Och Selma Lagerlöf-arkivet och Litteraturbankens skola har alltid öppet!

MÅNADENS FÖRFATTARE
NYTILLKOMNA VERK OCH TEXTER, november 2015

Ludvig Alexander Rosencrantz BALCHEN: Försök till bestämmande af Det Tragiskas Begrepp
Johan Jacob von BILANG: Underdånigt Äreminne öfver Konung Gustaf den III
Carl Ulric EKELÖF: Ode vid Gustaf III:s Död
Lorenzo HAMMARSKÖLD och andra: Markalls sömnlösa nätter. Första natten
– – – – – Markalls sömnlösa nätter. Andra natten
Carl Fredrik DAHLGREN: Lindvurms Sömnlösa Nätter. Profblad
Gustaf Fredric HJORTBERG: Et Guds Barns Största Glädje, I Lifwet och i Döden
Nicolaus Nicolai HOLMIUS: En kort och eenfaldigh Vnderwijsning
Carl Rupert NYBLOM: Om den antika konsten och dess pånyttfödelse. Tre föreläsningar
Henry PARLAND: Återsken
Viktor RYDBERG: Det sköna och dess lagar. Fjorton föreläsningar
Frans von SCHÉELE: Samuel Grubbes skönhetslära
PEDER SWART: Ährapredikning Öffwer Gustafs Christelige Lijf
Georg STIERNHIELM: Heroisch Fägne-Sång Öffwer Christinæ Födelse-Dagh
Kerstin SÖDERHOLM: Det var icke verklighet. Noveller
– – – – – Endast med mig själv. Dagboksanteckningar. Åren 1913–1931.
– – – – – Endast med mig själv. Dagboksanteckningar. Åren 1931–1943.
– – – – – Mot ljuset på bergen
– – – – – Mörkret och människan
– – – – – Ord i natten. Dikter
– – – – – Porten. Dikter
– – – – – Röster ur tingen. Dikter
Edward YOUNG: Sömnlösa Nätter. Beskrefne på Engelsk Wers [övers. ANONYM, 1770]
– – – – – Doctor Edvard Youngs nätter. Första delen [övers. von LANTINGSHAUSEN, 1787]
– – – – – Doctor Edvard Youngs nätter. Andra delen [övers. von LANTINGSHAUSEN, 1790]


Litteraturbanken publicerar dessutom många verk i epub-format . Här återfinns närmare 40 volymer ur Strindbergs Samlade Verk (Nationalupplagan); Karin Boyes och Hjalmar Söderbergs skrifter; verk av Victoria Benedictsson, Hjalmar Bergman, Selma Lagerlöf, Dan Andersson, Ellen Key, Stig Dagerman, Willy Kyrklund, Ivar Lo-Johansson, Sophie Elkan, C.J.L. Almqvist, Erik Lindegren och många fler. Varje månad tillkommer nya verk i epub-format. För närvarande finns drygt 690 verk tillgängliga i epub-format (november 2015).startbild Svenska Akademien Kungl. Biblioteket Kungl. Vitterhetsakademien Språkbanken Svenska Litteratursällskapet i Finland Svenska Vitterhetssamfundet