start

GRATIS EBÖCKER: SVENSKA KLASSIKER I DIGITALA VERSIONER

Hos Litteraturbanken kan du läsa och söka i svenska klassiska verk och ladda ned eböcker gratis. Sänd ett tomt mail till info@litteraturbanken.se så får du vårt nyhetsbrev. Vi finns också på Facebook och Twitter .

Selma Lagerlöf-arkivet och Litteraturbankens skola har alltid öppet!

MÅNADENS KLASSIKER
Georg Lybeckers psalmsamlingar Mose Och Lamsens Wisor (1717–1724)
NYTILLKOMNA VERK OCH TEXTER, april 2015

Lars BÖRJESSON: Förmanings-Tal, på Afrättsplatsen wid Kärra den 11 Augusti 1824
Thekla KNÖS: Fotografier af det forna Upsalalifvet
Gustaf LJUNGGREN: Svenska dramat intill slutet af sjuttonde århundradet
Georg LYBECKER (red.): Mose Och Lamsens Wisor [1717]
– – – – – Mose Och Lamsens Wisor. Å nyo uplagde och förökte [1724]
James MACPHERSON: Skaldestycken af Ossian [1] [övers. KNÖS, KNÖS & ROSÉN, 1794]
– – – – – Skaldestycken af Ossian [2] [övers. KNÖS, KNÖS & ROSÉN, 1795]
– – – – – Skaldestycken af Ossian [3] [övers. KNÖS, KNÖS & ROSÉN, 1800]
B. E. MALMSTRÖM & C. J. BERGMAN (red.): Linnæa Borealis. Poetisk kalender 1841
Johannes MESSENIUS: Blanckamäreta. Thet är En Sanfärdigh TRAGOEDIA
– – – – – Disa. Thet är en lustigh Comoedia
Lars A. MODEER: Tal hållit af Soldaten Lars A. Modeer på Afrättsplatsen 1816
Sven NYBLOM: Landstormssång
Adolf NOREEN: Folketymologier
C. P. PETERSON: Universal-Poem och Teori-Vågbrytare
Olof RUDBECK (den yngre): En bedröflig Ihugkommelse Öfer Then grymma och fasliga Wåd-Elden
Viktor RYDBERG: Fädernas gudasaga. Berättad för ungdomen


Litteraturbanken publicerar dessutom många verk i epub-format . Här återfinns närmare 40 volymer ur Strindbergs Samlade Verk (Nationalupplagan); Karin Boyes och Hjalmar Söderbergs skrifter; verk av Victoria Benedictsson, Hjalmar Bergman, Selma Lagerlöf, Dan Andersson, Ellen Key, Stig Dagerman, Willy Kyrklund, Ivar Lo-Johansson, Sophie Elkan, C.J.L. Almqvist, Erik Lindegren och många fler. Varje månad tillkommer nya verk i epub-format. För närvarande finns cirka 640 verk tillgängliga i epub-format (april 2015).startbild Svenska Akademien Kungl. Biblioteket Kungl. Vitterhetsakademien Språkbanken Svenska Litteratursällskapet i Finland Svenska Vitterhetssamfundet