start

GRATIS EBÖCKER: SVENSKA KLASSIKER I DIGITALA VERSIONER

Hos Litteraturbanken kan du läsa och söka i svenska klassiska verk och ladda ned eböcker gratis. Sänd ett tomt mail till info@litteraturbanken.se så får du vårt nyhetsbrev. Vi finns också på Facebook och Twitter .

Selma Lagerlöf-arkivet och Litteraturbankens skola har alltid öppet!

MÅNADENS DIKTARE
Gustaf Fröding (1860–1911)
och Erik Axel Karlfeldt (1864–1931)
NYTILLKOMNA VERK OCH TEXTER, juni 2015

ANONYM: Den fornsvenska pentateukparafrasen [MS, 1526]
Fredrika BREMER: En dagbok
Gustaf FRÖDING: Folkskalden Robert Burns. En lefnadsteckning
– – – – – Fyra dikter
– – – – – Grillfängerier. I. Heidenstam
– – – – – Grillfängerier. II. Om härstamning [etc.]
– – – – – Morgondröm. Gustaf Frödings Kärleksdikt
– – – – – Om lifsmonader. Ett lifsförklaringsförsök
– – – – – Räggler å paschaser [I]
– – – – – Räggler å paschaser [II]
– – – – – Stänk och flikar. Dikter
– – – – – Tre Gammaldags Visor
HOMEROS: Lagerlöfs Homeros. Iliaden [övers. LAGERLÖF]
– – – – – Lagerlöfs Homeros. Odysséen [övers. LAGERLÖF]
Erik Axel KARLFELDT: Flora och Bellona
– – – – – Flora och Pomona
– – – – – Fridolins lustgård och Dalmålningar på rim
– – – – – Fridolins Visor och andra dikter
– – – – – Hösthorn. Dikter
– – – – – Samlade dikter
– – – – – Zorn. Minnesord den 22 augusti 1921
Olof KOLMODIN: Biblisk Qwinno-Spegel. Andra Delen
Börje NORLING: Nya skolan bedömd i litteraturhistorien
Elias SEHLSTEDT: Fiskmåsen. Poetisk vår-kalender för 1853
– – – – – Fyrbåken. Poetisk kalender för år 1855
Emanuel SWEDENBORG: Emanuel Swedenborgs Tankar Om Tron [övers. NORDENSKIÖLD, 1787]
– – – – – Försök At finna Östra och Westra Lengden igen igenom Månan
– – – – – Kort sammandrag af läran för den nya församlingen [övers. TYBECK & STURTZENBECHER, 1788]
– – – – – Oförgripelige Tanckar Om Swenska Myntetz Förnedring Och Förhögning
– – – – – Om Jordenes och Planeternas Gång och Stånd
Nathan SÖDERBLOM och Erik Axel KARLFELDT: Vid Gustaf Frödings bår


Litteraturbanken publicerar dessutom många verk i epub-format . Här återfinns närmare 40 volymer ur Strindbergs Samlade Verk (Nationalupplagan); Karin Boyes och Hjalmar Söderbergs skrifter; verk av Victoria Benedictsson, Hjalmar Bergman, Selma Lagerlöf, Dan Andersson, Ellen Key, Stig Dagerman, Willy Kyrklund, Ivar Lo-Johansson, Sophie Elkan, C.J.L. Almqvist, Erik Lindegren och många fler. Varje månad tillkommer nya verk i epub-format. För närvarande finns drygt 675 verk tillgängliga i epub-format (juni 2015).startbild Svenska Akademien Kungl. Biblioteket Kungl. Vitterhetsakademien Språkbanken Svenska Litteratursällskapet i Finland Svenska Vitterhetssamfundet