start

GRATIS EBÖCKER: SVENSKA KLASSIKER I DIGITALA VERSIONER

Hos Litteraturbanken kan du läsa och söka i svenska klassiska verk och ladda ned eböcker gratis. Sänd ett tomt mail till info@litteraturbanken.se så får du vårt nyhetsbrev. Vi finns också på Facebook och Twitter .

Selma Lagerlöf-arkivet har öppnat!
Och Litteraturbankens skola har alltid öppet!

NYTILLKOMNA TEXTER, december 2014

Alfhild AGRELL: Hemma i Jockmock
– – – – – I Stockholm. Också en resebeskrifning
Per Daniel Amadeus ATTERBOM: Svenska siare och skalder III
– – – – – Svenska siare och skalder IV
Elisabeth BESKOW: Vårdrömmar. Berättelser för ungdom
Ola HANSSON: Det förlofvade landet
– – – – – Folkens visor 1880–1911
– – – – – Nya visor
Joe HILL: Sånger av Joe Hill
Urban HIÄRNE: Een kort Berättelse Om the nys vpfundne Suurbrunnar wid Medewij
Axel Gabriel INGELIUS: Det gråa slottet
Joachimus JHERINGIUS: Fyra Gudelighe Pestilentz Böner
Ellen LANDQUIST: Suzanne
Carl von LINNÉ: Minne af Johannis Moræi Lefnad
Mathilda ROOS: Hvit ljung
Johan STAGNELL: Den Lyckelige Banqueroutieren. Comédie
Georg STIERNHIELM & G. A. SILFVERSTOLPE: Georg Stjernhjelms Hercules. Med bifogad omarbetning på vårt nu brukliga språk
Andreas Nicolai THORINUS: Tree Andeliga Wijsor

Litteraturbanken publicerar dessutom många verk i epub-format . Här återfinns närmare 40 volymer ur Strindbergs Samlade Verk (Nationalupplagan); Karin Boyes och Hjalmar Söderbergs skrifter; verk av Victoria Benedictsson, Hjalmar Bergman, Selma Lagerlöf, Dan Andersson, Ellen Key, Stig Dagerman, Willy Kyrklund, Ivar Lo-Johansson, Sophie Elkan, C.J.L. Almqvist, Erik Lindegren och många fler. Varje månad tillkommer nya verk i epub-format. För närvarande finns cirka 630 verk tillgängliga i epub-format (december 2014).startbild Svenska Akademien Kungl. Biblioteket Kungl. Vitterhetsakademien Språkbanken Svenska Litteratursällskapet i Finland Svenska Vitterhetssamfundet