Om Svenskt översättarlexikon

Världens författare kommer till oss via översättningar och genom enskilda översättares arbete. I Svenskt översättarlexikon blir översättarna – de som har skapat halva den svenska nationallitteraturen – synliga med biografi, porträtt och verkförteckning. Lexikonet utvidgas kontinuerligt med nya artiklar och är fortfarande under utveckling. I första omgången presenteras avlidna svenska och finlandssvenska översättare.

Den nya databasen har utvecklats på Södertörns högskolebibliotek under medverkan av litteraturvetare, språkhistoriker, översättare och kritiker. Eftersom översättarna är en yrkeskår som av tradition har arbetat i skymundan är artiklarna i Svenskt översättarlexikon ofta resultat av omfattande grundforskning.

Sjöwall Wahlöö som översättare

Författarparet Sjöwall Wahlöö firade enorma framgångar med krimalserien Boken om ett brott. Samtidigt som de skrev böckerna i serien var de också verksamma som översättare av amerikansk kriminallitteratur, en syssla som på flera sätt samspelade med eller speglade deras författarskap.

Erik Blomberg, 1894–1965

Poeten och kritikern Erik Blomberg hör till efterkrigstidens mest betydande introduktörer av utländsk lyrik i Sverige. Som översättare låg han bakom ett flertal viktiga översättningar inte bara från de större västeuropeiska språkområdena, utan också från kinesiska och persiska.

Pseudoöversättning

En pseudoöversättning är en originaltext som presenteras som en översättning. I Sverige har greppet framför allt använts då svenska författare velat härma populära engelskspråkiga genrer i Vilda västernmiljö.