Om Svenskt översättarlexikon

Världens författare kommer till oss via översättningar och genom enskilda översättares arbete. I Svenskt översättarlexikon blir översättarna – de som har skapat halva den svenska nationallitteraturen – synliga med biografi, porträtt och verkförteckning. Lexikonet utvidgas kontinuerligt med nya artiklar och är fortfarande under utveckling. I första omgången presenteras avlidna svenska och finlandssvenska översättare.

Den nya databasen har utvecklats på Södertörns högskolebibliotek under medverkan av litteraturvetare, språkhistoriker, översättare och kritiker. Eftersom översättarna är en yrkeskår som av tradition har arbetat i skymundan är artiklarna i Svenskt översättarlexikon ofta resultat av omfattande grundforskning.

Översättningar i B. Wahlströms ungdomsböcker

B. Wahlströms ungdomsböcker var sannolikt den mest spridda skriftserien i hela den svenska litteraturhistorien. Av dess tusentals titlar var en stor andel översättningar, och den översättningspraktik förlaget etablerade inom serien kom att få stor betydelse också för den svenska ungdomsbokens utveckling.

Mathilda Drangel, 1847–1931

Mathilda Drangel var en mycket produktiv översättare, i första hand av engelsk underhållningslitteratur. Hennes viktigaste insats var som översättare av ett tjugotal böcker av Jack London, ett arbete hon dock också fick motta en hel del kritik för. I Svenska Dagbladet skrev Ernst Klein: ”Denne våldsamt maskuline författare ligger säkert inte för en dam att återge”. Drangel stod även för de svenska utgåvorna av franska romaner av bland andra Guy de Maupassant och Émile Zola.

Japansk litteratur på svenska

Många utomeuropeiska litteraturer har nått Sverige via förmedlande instanser som själva satt sin prägel på urval och texter. I denna artikel ges ett exempel i en genomgång av svenska översättningar av japansk litteratur.