Om Svenskt översättarlexikon

Världens författare kommer till oss via översättningar och genom enskilda översättares arbete. I Svenskt översättarlexikon blir översättarna – de som har skapat halva den svenska nationallitteraturen – synliga med biografi, porträtt och verkförteckning. Lexikonet utvidgas kontinuerligt med nya artiklar och är fortfarande under utveckling. I första omgången presenteras avlidna svenska och finlandssvenska översättare.

Den nya databasen har utvecklats på Södertörns högskolebibliotek under medverkan av litteraturvetare, språkhistoriker, översättare och kritiker. Eftersom översättarna är en yrkeskår som av tradition har arbetat i skymundan är artiklarna i Svenskt översättarlexikon ofta resultat av omfattande grundforskning.

Översättningar i B. Wahlströms ungdomsböcker

B. Wahlströms ungdomsböcker var sannolikt den mest spridda skriftserien i hela den svenska litteraturhistorien. Av dess tusentals titlar var en stor andel översättningar, och den översättningspraktik förlaget etablerade inom serien kom att få stor betydelse också för den svenska ungdomsbokens utveckling.

Ivar Harrie, 1899–1973

Ivar Harrie var kännare av den grekiska antiken och översatte bland andra Aristofanes och Menander.

Översättningsverksamheten i Vadstena kloster

Vadstena kloster har beskrivits som den svenska medeltidens viktigaste skriftproducerande miljö. Birgittinerna i Vadstena, liksom i finländska Nådendal, stod för en betydande översättningshistorisk insats genom att etablera en mer originaltillvänd översättningstradition.