Om Svenskt översättarlexikon

Världens författare kommer till oss via översättningar och genom enskilda översättares arbete. I Svenskt översättarlexikon blir översättarna – de som har skapat halva den svenska nationallitteraturen – synliga med biografi, porträtt och verkförteckning. Lexikonet utvidgas kontinuerligt med nya artiklar och är fortfarande under utveckling. I första omgången presenteras avlidna svenska och finlandssvenska översättare.

Den nya databasen har utvecklats på Södertörns högskolebibliotek under medverkan av litteraturvetare, språkhistoriker, översättare och kritiker. Eftersom översättarna är en yrkeskår som av tradition har arbetat i skymundan är artiklarna i Svenskt översättarlexikon ofta resultat av omfattande grundforskning.

Schlageröversättning

Översättning av texter till schlager och populärmusik hör till de områden där de friaste översättningsstrategierna praktiseras. Som för all sångbar översättning gäller att måltexten vanligen inte kan vara särskilt ordagrann om den ska sjungas till den föreliggande källsångens musik.

Karl August Hagberg, 1865–1944

Karl August Hagberg, brorson till den berömde Shakespeareöversättaren Carl August Hagberg, var själv en framstående kulturpersonlighet och flitig introduktör och översättare av romansk litteratur.

Översättningar i B. Wahlströms ungdomsböcker

B. Wahlströms ungdomsböcker var sannolikt den mest spridda skriftserien i hela den svenska litteraturhistorien. Av dess tusentals titlar var en stor andel översättningar, och den översättningspraktik förlaget etablerade inom serien kom att få stor betydelse också för den svenska ungdomsbokens utveckling.