Språk

Denna sida visar kopplingar mellan språk, verk och översättare i översättarlexikonet. Originalspråk listar språk och översättare utifrån originalverkens språk. Eftersom verk kan vara andrahandsöversättningar visar dessa listor inte nödvändigtvis vilket språk översättaren har översatt från. Översatta från listar språk som översättningen har gjorts från. I denna vy ignoreras alltså originalspråket om det rör sig om en andrahandsöversättning. Översatta till listar de språk, utom svenska, som översatts till.