Om Svenskt översättarlexikon

Svenskt översättarlexikon publiceras sedan maj 2018 av Litteraturbanken. Lexikonet har utvecklats vid Södertörns högskolebibliotek med stöd av Riksbankens Jubileumsfond och lanserades 2009. Det utvidgas kontinuerligt med nya artiklar och är fortfarande under utveckling.

Läs om tankarna bakom lexikonet i artikeln Om Svenskt översättarlexikon. För en längre text om lexikonet och översättningshistoria, se Kleberg, Lars (2009), ”Att göra översättningar synliga: Om översättningshistoria och databasen Svenskt översättarlexikon” (Ingår i: En bok om böcker och bibliotek: tillägnad Louise Brunes, Erland Jansson (red.), Huddinge: Södertörns högskola, s. 173-186). En första rapport om översättarlexikonet, Svenskt översättarlexikon: Rapport om ett nytt projekt skrevs av Jonas Lembke 2006 och beskriver förarbetet.

Vi har i möjligaste mån försökt ta reda på vem som äger upphovsrätten till bilderna. I vissa fall har vi använt bilder trots att vi inte har kunnat härleda deras ursprung. Kontakta oss om du känner till ursprunget för en bild som inte har det angivet.

Svenskt översättarlexikon har tacksamt mottagit bidrag från en rad fonder och stiftelser:

 • Birgit och Gad Rausings Stiftelse för Humanistisk Forskning
 • Helge Ax:son Johnsons Stiftelse
 • Kulturfonden för Sverige och Finland
 • Kungl. Vitterhetsakademien
 • Lars Salvius-föreningen
 • Magn. Bergvalls Stiftelse
 • Riksbankens Jubileumsfond
 • Stiftelsen Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur
 • Stiftelsen Lars Hiertas Minne
 • Sven och Dagmar Saléns Stiftelse
 • Svenska Akademien
 • Svenska litteratursällskapet i Finland
 • Torstens Söderbergs Stiftelse
 • Åke Wibergs Stiftelse
 • Östersjöstiftelsen

Redaktör

Forskningsredaktör

Bibliografer

 • Cecilia Kugelberg
 • Märta Bergstrand

Webbutvecklare

 • Johan Roxendal
 • Martin Hammarstedt

Formgivning

 • Dick Claésson
 • Johan Roxendal

Tidigare medarbetare

 • Mats Eriksson
 • Magnus Sandgren

Utges av