Årets översättning

Priset Årets översättning instiftades 2010 i syfte att lyfta fram en aktuell översättarprestation som ”på ett särskilt berömvärt sätt förenar djärvhet och precision, lyskraft och följsamhet”. Priset utdelas årligen och gäller föregående års utgivning på allmänlitterära förlag. De första åren finansierades priset med privata donationer. Från och med 2018 års Årets översättning (utdelas 2019) inleder Översättarsektionen ett samarbete med stiftelsen Natur & Kultur, vilket medför en höjning av prissumman till 100 000 kronor samt att ett nytt stipendium om 50 000 kronor instiftas till en nyetablerad översättare under 40 år. Priskommittén består av representanter från stiftelsen Natur & Kultur och medlemmar i Översättarsektionen.