Karl G. Fredriksson, 1941–2015

Foto: Privat

Karl G. (Gunnar) Fredriksson var en litterär mångsysslare, verksam bland annat som översättare, författare, redaktör, förlagskonsult, kritiker, kulturjournalist och föreläsare. Hans översättningar inkluderar allt från viktorianska skräcknoveller och modern kriminallitteratur till aromterapi, historia och filosofi. 

Karl G. Fredriksson, eller Fredrik som han vanligen kallades, föddes den 11 april 1941 och växte upp i Uppsala och blev staden trogen hela sitt liv. Från modern Karin ärvde han ett stort intresse för språk, från fadern Oscar – som bland annat var OS-gymnast – ett dito för idrott. Själv var han i unga år en framstående idrottare, handbollsmålvakt på elitnivå och såväl svensk som skandinavisk mästare i rugby med Uppsala RFC. 

Efter studentexamen från Högre allmänna läroverket (nuvarande Katedralskolan) i Uppsala 1960 började Karl G. Fredriksson studera matematik vid Uppsala universitet. När han 1965 tog sin fil.kand. var det dock i ämnena historia, klassisk fornkunskap, konsthistoria, litteraturhistoria, teaterhistoria, estetik samt filmvetenskap. Han påbörjade en doktorsavhandling i litteraturvetenskap om episk teater men lämnade den snart för att istället ge sig in i förlagsvärlden. 

Under studietiden träffande Fredriksson sin blivande hustru och samarbetspartner Lilian Ivansdotter Carlsson från Vilhelmina. De gifte sig 1969 och kom yrkesmässigt att bilda ett radarpar. De föreläste tillsammans, reste tillsammans, skrev och översatte tillsammans. Parallellt arbetade Lilian Fredriksson dessutom som lärare fram till sin pensionering. 

Karl G. Fredriksson var under en följd av år anställd som redaktör på olika förlag (Bonniers fackboksredaktion 1969–71, AWE/Gebers fackböcker 1971–74, LiberUtbildningsförlaget 1974–80, Askild & Kärnekull 1980–82, konsult för LiberUtbildningsförlaget 1982–90). Därefter började han arbeta på heltid för sitt och  hustruns företag, Regina konsult AB. Även om översättning skulle bli hans huvudsysselsättning var han redan från slutet av 1960-talet aktiv som skribent i en rad tidningar och tidskrifter, bland annat Stockholms-Tidningen, Aftonbladet, Nerikes Allehanda och deckartidskriften Jury, för vilken han var redaktör större delen av 1980-talet. Han var även en uppskattad lärare på Översättarprogrammet vid Uppsala universitet vid början av 2000-talet. 

Stor hjälp i sin yrkesverksamhet hade Karl G. Fredriksson av sin sociala kompetens. Han var medlem i en rad sällskap och föreningar, engagerade sig i Sveriges Författarförbunds översättarsektion, PEN-klubben och Författarcentrum Öst och var mångårig och mycket aktiv ledamot av Svenska Deckarakademin. Tillsammans med sin hustru grundade han Sällskapet Pelle Svanslös vänner. Makarna Fredriksson hyste ett speciellt intresse för barn- och ungdomsdeckare och tog initiativet till priset Spårhunden för årets bästa svenska deckare för yngre läsare, som instiftades av tidskriften Jury 2002 och sedan 2009 utdelas av Svenska Deckarakademin. I samarbete med hustrun skrev Fredriksson ett dussintal böcker i blandade ämnen, titlar om allt från skolundervisning till Uppsalahistoria, kriminallitteratur, katter och resor. 

Karl G. Fredriksson började arbeta med översättningar redan under sin tid som förlagsredaktör, då hans språkkänsla och allmänbildning kom till användning vid granskning och revidering av beställda manus. Samma språkkänsla och allmänbildning kännetecknar hans egna översättningar. De båda faktorerna hänger givetvis tätt samman: en översättning handlar inte minst om att finna träffande motsvarigheter till exempelvis fackuttryck, slang, yrkestitlar och ordstäv. Här kom Fredrikssons kombination av grundkunskaper och nyfikenhet till nytta: han hade den sakkunnige skribentens iver att vilja ta reda på det han inte känner till eller är osäker på. 

Även om Fredriksson gjorde översättningar från danska, norska, spanska och tyska är det de engelska som dominerar hans verklista och som är de mest kända. För att få förtydliganden av oklarheter tog han inte sällan kontakt med de författare vars verk han översatte. Det ledde i flera fall till personlig vänskap, som med Ruth Rendell och hennes make. Paret Fredriksson företog många resor till Storbritannien, vilka gav upphov till en rad artiklar och kåserier om England, engelsk kultur och engelska traditioner. Åtskilliga av dessa och andra texter publicerade paret privat för vänkretsen i små, tunna häftesupplagor. Kunskaperna om England kom naturligtvis också till nytta i översättarverksamheten. Bland brittiska författare som makarna Fredriksson översatt gemensamt märks förutom Ruth Rendell namn som Agatha Christie, S.J. Bolton och Terry Pratchett.

Flertalet av Karl G. Fredrikssons översatta verk återfinns inom genren kriminallitteratur. I synnerhet var han och hans hustru skickliga översättare av psykologiska thrillers, där personernas ofta förvirrade och svårtolkade tankar och inre monologer spelar en viktig roll för att bygga upp den dramatiska spänningen. Ett stort intresse ägnade Fredriksson översättningarna av äldre engelsk litteratur, i synnerhet inom skräckgenren. Han hade fingertoppskänsla då det gällde att finna svenska ord och uttryck för den viktorianska litteraturens stil. I dessa översättningar fångas tidsfärgen och stämningarna i språket utan att resultatet av dagens läsare uppfattas som alltför omodernt eller svårbegripligt.

Fredriksson avled den 10 oktober 2015.