Prisma-priset

Prisma-priserna utdelas sedan 2023 i ett flertal kategorier för queer litteratur. Det är instiftat av Malmöbokhandeln Page 28 i samarbete med Bögbibblan. Priserna ska uppmärksamma verk som "utforskar och förnyar queerlitteraturen" och utses av en jury bestående av 50 bibliotekarier, kritiker, översättare och författare och litteraturvetare. Ett av priserna går till årets översättning, och mottagarna av detta pris listas nedan.

 

2023 Ebba Högström för sin översättning av Anna Sterns Allt det här nu.