Bibliografi – Upplandslagens stadfästelseakt och den svenska översättningshistoriens början

Språkurval och sortering