Bibliografi – Plagiat, upphovsmannaförväxlingar och bearbetningar i svensk översättningshistoria

Språkurval och sortering