Översättarlexikonets artikelförfattare

Bengt Malmberg

Gymnasielektor i historia och ekonomi. Medlem i WodehouseSällskapet Sverige.

Artiklar