Översättarlexikonets artikelförfattare

Ingemar Carlsson

Ingemar Carlsson, docent, vice ordförande i Olof von Dalinsällskapet, utgivare av von Dalins Samlade skrifter (Svenska Vitterhetssamfundet).

Artiklar