Översättarlexikonets artikelförfattare

Lena Kjersén Edman

Lena Kjersén Edman är fil.dr i litteraturvetenskap och har skrivit ett tjugotal böcker, framförallt om kvinnliga författare, barnlitteratur, litteraturförmedling och intertextualitet.

Artiklar