Översättarlexikonets artikelförfattare

Maria Kronberg

Maria Kronberg (1958–2019) var verksam som översättare och lärare. Hon ledde kurser i praktisk översättning vid Uppsala universitet och var aktiv inom Marcel Proustsällskapet.

Artiklar