Översättarlexikonets artikelförfattare

Per Stam

Per Stam, docent i litteraturvetenskap och forskare vid Svenska litteratursällskapet i Finland. Sedan 2009 huvudredaktör för utgivningen av Strindbergs Samlade verk.

Artiklar