Översättarlexikonets artikelförfattare

Sofie Walter

Sofie Walter är lektor i utbildningsvetenskap med inriktning mot psykologi vid Linnéuniversitetet i Kalmar. Disputerade på avhandlingen Det var en plågsam stund, en stund af indre smärta. En psykobiografi över Lina Sandells sorgeberabetning mellan åren 1858-1861 (2013).

Artiklar