Översättarlexikonets artikelförfattare

Tilda Maria Forselius

Tilda Maria Forselius, skribent och litteraturvetare med inriktning på 1700-tal, genus och genre. Disputerade 2013 på en avhandling om den veckopress som växte fram i Sverige under 1700-talet.

Artiklar