Guilem Rodrigues da Silvas översättarstipendium

Guilem Rodrigues da Silvas översättarstipendium har delats ut av Skånes författarsällskap sedan 2009. Det föregicks av Skånes Författarsällskaps översättarstipendium. (Inget stipendium delades ut 2017.)