Skånes Författarsällskaps översättarstipendium

Skånes Författarsällskaps översättarstipendium delades ut 1996−2008. Därefter ersattes stipendiet av Guilem Rodrigues da Silvas översättarstipendium. (Uppgift om pristagare 1997 saknas.)