Gunnar Sandin, 1940–2012

Foto: Anders Lundquist

Gunnar Sandin föddes den 25 februari 1940 i Skoghall i Värmland. Skoghall var på den tiden ett typiskt industrisamhälle och Sandin växte upp i en arbetarfamilj med tydliga vänstersympatier, vilket skulle prägla honom starkt och särskilt forma hans bana som samhällsorienterad översättare. Efter att ha tagit studentexamen i Karlstad flyttade han 1960 till Lund där han skulle stanna fram till sin död den 31 mars 2012. I Lund studerade han en rad humanistiska ämnen och särskilt kulturgeografi; i det senare ämnet erhöll han sedermera ett doktorandstipendium som försörjde honom i några år. I sina studier profilerade han sig tidigt som järnvägsexpert, skrev flera artiklar i ämnet och medverkade i flera böcker om järnvägshistoria.

Det var på 1960-talet som Sandins översättande tog fart och han kom direkt att inrikta sig på samhällsvetenskaplig litteratur, inte sällan av vänsterintellektuella författare; hans tidiga översättarverksamhet var intimt förknippad med radikala tidskrifter och samhällskritiska bokförlag som Rabén & Sjögrens serie TemaTeori, Cavefors serie Zenit och den syndikalistiska tidskriften med samma namn. Som översättare av sakprosa kom Sandin bli en av våra mest produktiva och i denna genre kanske en av våra mest efterfrågade under 1900-talets sista årtionden. Sin första bok översatte han tillsammans med Gunnar Olofsson, Ernest Mandels Inledning till marxismens politiska ekonomi (1968), som utkom i flera av Sandin reviderade upplagor och i sammanhanget blev en försäljningsframgång. För tidskriften Zenit skulle Sandin göra stora insatser som en del av dess redaktion och med den som utgångspunkt bli en framträdande gestalt inom vänsterrörelsen under 1970-talet; exempelvis var han en av dem som startade vänsterbokhandeln Bokcafét i Lund.

I tidskriften inflöt översatta bidrag av Sandin och för dess bokutgivning svarade han bland annat för översättningen av Michelle Barretts Kvinnoförtryck (1982), vilket ledde vidare till översättningar av artiklar för Kvinnovetenskaplig tidskrift. Tidigt kollega med den marxistiske sociologen Göran Therborn i Zenit kom Sandin att översätta flera av dennes engelskspråkiga verk, närmare bestämt sex böcker och en rad artiklar. De båda träffades ofta under arbetets gång för att diskutera översättningarna. Sandins betydelse för Therborns författarskap på svenska är omvittnad stor och han hyllades också av författaren i förordet till Världen – en inledning. När boken kom på svenska två år efter den engelska utgåvan (2011) var Gunnar Sandin borta; översättningen gjordes tillsammans med Sten Andersson. Therborn skrev: ”Författare med offentligt erkännande är många, men översättarna få. Gunnar Sandin är en av de få, stora”.

Som exempel på Sandins översättningkonst kan tas följande passage ur Mike Davis Los Angeles, där det låter så här på svenska om Hollywoods förförelsekonster: "Noir liknade en transformationsgrammatik som förvandlade varje förtjusande ingrediens i reklammakarnas Arkadien till dess hotfulla motstycke. I Horace McCoys They Shoot Horses Don't They? (1935) blev danshallen på Ocean Pier ett sannskyldigt dödsläger för depressionens förlorade själar".

Sandins översättningar för de tidiga radikala tidskrifterna och skriftserierna etablerade honom som översättare och möjliggjorde att han kunde ägna sig åt det resten av sitt liv; från slutet av 1970-talet och framåt var han ofta anlitad översättare av sinsemellan samhällsorienterat besläktade förlag som bland annat Arbetarkultur, Arkiv, Cavefors, Daidalos och Ordfront.  Tillsammans med Ewa Rappe tog han sig exempelvis an Louis Althussers Filosofi från proletär klasståndpunkt (1976), samt Perry Andersons Den absoluta statens utveckling (1978) och Om den västerländska marxismen (1984). När bokförlaget Arkivs moderna klassikerserie grundades blev det Sandin som fick översätta Marshall Bermans Allt som är fast förflyktigas (1988), som därefter utkommit i flera upplagor. När sedan Ordfront inledde en stor satsning på Noam Chomskys samhällsfilosofiska verk var Sandin den givne översättaren; han tog sig bland annat an Skurkstater (2002), Propagandans makt (2003) och Att förstå makten (2007). År 2004 mottog Sandin Skånes författarsällskaps översättarstipendium.

I en tid då den sociologiska, historiska och samhällsvetenskapliga litteraturen upplevde en rik blomstring i Europa och USA stod Gunnar Sandin för en skicklig och pålitlig förmedling av dessa nya idéströmningar.