Håkan Bergstedt, 1933–1967

Roman från 1958, översatt av Staffan Andræ under pseudonymen Håkan Bergstedt.

Namnet Håkan Bergstedt tjänade som förlagspseudonym på Albert Bonniers förlag under cirka trettio år i mitten av 1900-talet. År 1933 köpte förlaget rättigheterna till The Rasp av Philip MacDonald i Anna Bagges översättning från Förlagsaktiebolaget Västra Sverige. Brottet på Abbotshall, som boken först hetat på svenska, reviderades och presenterades nu som Minister mördad i serien Bonniers detektivromaner, i översättning av Håkan Bergstedt. Efter några år blev pseudonymen åter aktuell till en översättning av Sven Barthel, året därpå till en av Knut Stubbendorff. Nu var Bergstedt etablerad översättare. År 1939 köpte förlaget från Framtidens förlag in Martin Andersen Nexøs Pelle Erobreren i Vera von Kræmers översättning från 1921–1922, detta i samband med att man skaffade rättigheterna till Nexøs memoarer från Danmark. Översättningen omarbetades av Ingeborg Essén innan den gavs ut av Albert Bonniers förlag med Håkan Bergstedt som angivet översättarnamn.

Varför använde man pseudonym? Förlagets omarbetningar av översättares texter var en orsak. Ibland var dessa så genomgripande att det inte längre var rimligt att hävda att det var översättarens verk som slutligen gavs ut. Förlaget kunde då bestämma sig för att använda pseudonym. Det kunde också hända att översättaren inte ville kännas vid sin översättning efter förlagets ingrepp, även om det inte var så stort. Eller också ville översättaren av andra skäl vara anonym. För att motverka spekulation användes då pseudonym. Cilla Johnson begagnade pseudonymen för några översättningar i början av sin karriär. Bakom pseudonymen fanns också förlagsfolk. En av dem var Staffan Andræ, redaktör på översättningsavdelningen under Curt Berg och flyhänt skribent. Han var inblandad i den mängd antologier som kom på Bonniers under 1940-talet. Andræ översatte förutom sju titlar under pseudonymen Håkan Bergstedt ett fyrtiotal böcker i eget namn. En annan förlagsanställd var Sven Granath, från 1951 reklam- och försäljningschef på Bonniers Folkbibliotek och från 1958 också chef för pocketavdelningen som gav ut billiga, främst amerikanska böcker i originalöversättning. Sven Granath stod själv för urval och omslag. Förutom två böcker under pseudonymen Håkan Bergstedt översatte han också ett trettiotal böcker i eget namn. Huvuddelen av översättningarna publicerades i pocketserierna Zebra och Silver Star.

Nils Petter Sundgren, som också arbetade på Bonniers vid den här tiden, har berättat att han kände till pseudonymen men inte var medveten om att en översättning han gjort hade givits ut under detta namn. Översättaren Nils Holmberg var hårt uppbunden till förlaget men inte formellt anställd. Han kunde under sin mest produktiva tid på 1940-talet översätta åtta till tolv böcker per år under eget namn, men ett antal översättningar som kan antas vara påbörjade av honom utkom också med Håkan Bergstedt som angiven översättare.

Mellan åren 1933 och 1964 utkom sammanlagt 35 översättningar under Håkan Bergstedts namn. Dessutom förekommer namnet i tio antologier publicerade mellan 1942 och 1967. Anmärkningsvärt nog återfinns också en Gun Bergstedt bland de pseudonymer som användes på Bonnier – kanhända tänkt som en maka eller syster? År 1958 översatte hon sin enda bok: Ian Flemings Doctor No för Zebraserien, med den svenska titeln Döden på Jamaica.