Litteraturfrämjandets stipendier till översättare

Litteraturfrämjandet bildades 1965 då Boklotteriet gjordes om till stiftelse. Den nya organisationen fortsatte lotteriets tidigare utdelningar av årliga stipendier till framstående författare och översättare. Stipendierna delades ut till 1972.

Stipendiesumman uppgick till 3 000 kronor.