Moderna poeter

R.M. Rilkes Sonetterna till Orfeus (1987) i översättning av Lars Gustafsson.

Bokserien Moderna poeter utgavs av Norstedts mellan 1985 och 1989. Redaktör var Lars Gustafsson, som också översatte fyra av seriens sju volymer och skrev inledning till ytterligare en. Gustafsson intog här en betydligt mer framträdande roll än när han redigerade lyrikserien Röster åt Albert Bonniers förlag 1969–1972, då han inte själv bidrog som översättare.

Serien inleddes med två volymer 1985, innehållande Gustafssons tolkningar av Michael Krüger i urvalet I förnuftets dagsljus och av Eugène Guillevic i urvalet Bröd och stenar. Stor uppmärksamhet väckte nästa års första titel, Ingvar Björkesons översättning av stora delar av Charles Baudelaires Les fleurs du mal från 1857, ofta ansedd som modernismens portalverk. Det ondas blommor var Björkesons andra stora insats efter Danteöversättningen 1983 och etablerade honom definitivt som en viktig nytolkare av litterära klassiker.

Till skillnad från seriens inledande mjukbandstitlar med fyrfärgsomslag var Baudelairevolymen inbunden och hade ett rent typografiskt svart-rött-vitt omslag i Karl-Erik Forsbergs välkända stil. På samma sätt presenterades Lars Gustafssons översättningar av Rainer Maria Rilkes Sonetterna till Orfeus (1987). Serien hade därmed upprättat två huvudspår: ett där samtida författarskap introducerades på svenska, ett där dessa författares rötter i den lyriska modernismen presenterades i nyöversättning. Baudelaires dikter hade översatts flitigt sedan seklets början, bland annat av Dan Andersson, Sven Collberg och Nils Bringfelt. Rilke hade i urval översatts av Arnold Ljungdal och Erik Blomberg, och just Orfeussonetterna hade tolkats 1957 av den finlandssvenska författaren Mirjam Tuominen. Birgitta Trotzig framförde en ställvis skarp kritik av Gustafssons volym i Dagens Nyheter, och i en efterföljande kommentar framhölls Tuominens arbete.

Serien blev emellertid inte långlivad. År 1987 introducerade Pierre Zekeli den mexikanske poeten Homero Aridjis, året därpå utkom Gustafssons översättningar av engelsmannen Christopher Middleton, I det dolda huset och Göran Malmqvists översättningar i volymen Dagdröm av den unge kinesiske poeten Bei Dao (som han introducerat 1983 i bokklubben Bra Lyrik), men med detta avslutades serien.

Namnet Moderna poeter kan tyckas på en gång vagt och anspråksfullt. Sju volymer på fem år gav knappast serien möjlighet att utveckla någon egenart; kanske led projektet av brist på resurser, men utgivningen framstår sammanfattningsvis som splittrad och idiosynkratisk. Formellt utgjorde Norstedtsförläggaren Thomas von Vegesack och litteraturforskaren och poeten Anders Olsson redaktionella bisittare, men valet av författare synliggör framförallt en inte ovanlig process i bokvärlden: av de poeter Gustafsson översatte var Krüger hans tyske förläggare, Guillevic hans franske översättare och Middleton hans redaktör på det amerikanska förlaget New Directions och även hans kollega på University of Texas i Austin. Ett sådant inofficiellt system av tjänster och gentjänster kan säkert ofta bygga på genuin valfrändskap, men medför inte representativitet i bokseriesammanhang.