Oscar Ralf, 1881–1964

Foto: Atelier Jaeger

Oscar Georg Ralf föddes i Malmö den 3 oktober 1881 som son till orgelbyggaren och kyrkomusikern Hans P:son Ralf och dennes hustru Hilda Maria, född Granquist. Inte mindre än tre av parets söner skulle bli framgångsrika operasångare. År 1900 tog Ralf studenten vid Malmö högre allmänna läroverk och fortsatte därefter till Lunds universitet för några års studier i klassiska språk och filosofi. Genom medverkan i olika körer kvalificerade han sig som stipendiat till Kungliga teatern 1902 och flyttade då till Stockholm. Han studerade sång för John Forsell till 1904 och etablerade sig därefter som operettsångare och skådespelare vid Östermalmsteatern och senare Oscarsteatern. Vid den senare scenen stannade Oscar Ralf i nästan tio år. Han studerade för sin tids främste sångpedagog Gillis Bratt, samt i Berlin och München under första världskriget. På Kungliga teatern, som skulle bli hans huvudscen, gjorde Ralf succédebut i Valkyrian 1918 och blev sedan kvar där som sångare till 1940. Mest hågkommen blev han som Wagnersångare, vilket ledde till prestigefulla engagemang i utlandet; bland annat fick han sjunga Tristan i Paris 1925 och Siegmund i Bayreuth 1927. Med åren mattades dock rösten och på 1930-talet var den framgångsrike Wagnersångaren tillbaka i operettfacket.

Oscar Ralf gifte sig 1908 med skådespelerskan Thérèse Björklund.

Vid sidan av scenkarriären var Ralf den ledande svenske översättaren av tyska sångfarser och enklare operetter under 1900-talets första hälft. Huvuddelen av denna produktion tillkom på 1910-talet och de första åren av 1920-talet, det vill säga före Ralfs stora framgångar som Wagnersångare. Översättningarna gjordes främst för Oscarsteatern men också för andra privata scener i Stockholm. Urvalet var av naturliga skäl lättsamt och dominerades av libretton från Tyskland och Österrike. Hur många texter Ralf översatte är oklart; Bertil Hagman uppger omkring etthundratrettio operetter och ett trettiotal operor, vilket kan vara en något överdriven siffra.

Under 1940-talet översatte Ralf flera verk för operan i Stockholm. Även här var urvalet ganska lättsamt, med Cesare Sterbinis text till Rossinis Barberaren i Sevilla (1943) som ett framträdande nummer.

Oscar Ralf arbetade också med översättning av schlager och visor. Hans kanske mest välbekanta arbete − alla genrer − var texten till ”Putte (du är min ögonsten)” från 1913 efter Jean Gilberts ”Puppschen (du bist mein Augenstern). Den hölls vid liv på revyscener i åtskilliga årtionden efteråt.

Oscar Ralf avled i Kalmar den 3 april 1964.