Översättarlexikonets artikelförfattare

Cecilia Alvstad

Cecilia Alvstad är professor i översättningsvetenskap vid Tolk- och översättarinstitutet, Stockholms universitet.

Artiklar