Översättarlexikonets artikelförfattare

Sonja Bjelobaba

Sonja Bjelobaba är pedagogisk utvecklare vid Göteborgs universitet. Hon disputerade 2014 på en avhandling om J.L. Runeberg och de centralsydslaviska folksångerna.

Artiklar