Edith
Södergran

EN BOKFILM FRÅN
DIKTENS MUSEUM

STARTA”Min självsäkerhet beror på att jag har upptäckt mina dimensioner. Det anstår mig icke att göra mig mindre än jag är.”Edith Södergran i sin sjukbädd, Waldsanatorium i Arosa (1911).
Fotografiet har vi lånat från Svenska litteratursällskapet i Finland (SLSA 566_398).
Edith Södergran föddes den 4 april 1892 i S:t Petersburg och dog den 24 juni 1923 i Raivola. Hennes liv blev kort, och diktsamlingarna hon gav ut var få. Ändå är hennes betydelse för 1900-talets svenska och nordiska litteratur stor. Som ingen annan svenskspråkig poet från första hälften av 1900-talet är hon ännu läst, älskad och omskriven.

Det här är en kort, introducerande bokfilm om Edith Södergrans diktning. Använd länkarna nedan för att gå vidare in i bokfilmen och Södergrans diktvärld.

Edith
Södergran

SEPTEMBERLYRAN 1918

DIKTER 1916

UNGDOMSDIKTER

FRAMTIDENS SKUGGA 1920

LANDET SOM ICKE ÄR 1925

EDITH SÖDERGRAN HOS LITTERATURBANKEN

BROKIGA IAKTTAGELSER 1919

ROSENALTARET 1919

EN BOKFILM FRÅN
DIKTENS MUSEUM

Det finns mycket skrivet om Edith Södergrans
liv och verk. Två böcker, bland många, kan lyftas
fram: Ebba Witt-Brattströms ”Ediths jag. Edith
Södergran och modernismens födelse” (1997)
samt Agneta Rahikainens ”Kampen om Edith.
Biografi och myt om Edith Södergran” (2014).

LÄS MER

En omistlig källa till kunskap om Edith Södergran,
ur vilken mycket bild- och textmaterial hämtats
till föreliggande bokfilm, är Svenska litteratursällskapet
i Finlands samlingar. Klicka här för att gå vidare till
Edith Södergrans arkiv hos SLS.

SE MER

EDITH SÖDERGRAN HOS SVENSKA LITTERATURSÄLLSKAPET I FINLAND

LYSSNA PÅ EDITH SÖDERGRANS
DIKTER INLÄSTA AV KJELL ESPMARK,
STINA EKBLAD, AGNETA PLEIJEL & ANDRA

BOKFILMEN OM EDITH SÖDERGRAN
STÄLLDES SAMMAN AV DICK CLAÉSSON
FÖR DIKTENS MUSEUM, JUNI 2023