Edith Södergran (1892–1923)

Fotografi av Edith Södergran

”EDITH SÖDERGRAN (1892–1923) kom till världen i Sankt Petersburg och började redan tidigt skriva dikt, då bunden på rim och meter och skriven på skolspråket tyska. Då hon var femton år gammal dog hennes far i tuberkulos; en sjukdom som också strax därefter fick sitt grepp om henne. Långa vistelser på sanatorier i Finland och Schweiz följde, men med revolutionen 1917 försvann familjens pengar och Södergran kom att bo med sin mor, under svåra förhållanden, i byn Raivola på Karelska näset. Hon hade då redan debuterat med samlingen Dikter (1916) präglad av ett måleriskt språk stöpt i den fria, associativa versens form. Någon större uppmärksamhet rönte verket inte. Hennes andra diktsamling – Septemberlyran – utkom 1918 och var, enligt Södergran själv, avsedd ”endast för de få individer som stå närmast framtidens gräns”. Kraften i hennes visioner gick de flesta läsare förbi, och samlingen har också ryktbarhet som den om vilken den första debatten om obegriplig svensk lyrik kom att handla.” – Stycket kommer ur Lotta Lotass introduktion om Edith Södergran. Läs mer om Södergran hos LB.se: https://litteraturbanken.se/forfattare/SodergranE.

Läs Edith Södergrans diktsamlingar hos LB.se: https://litteraturbanken.se/forfattare/SodergranE/titlar.