ETT KUNSKAPSRUM
I DIKTENS MUSEUM

INLEDNING

ALF HENRIKSON OM
VERSMÅTTENS HISTORIA
OCH PRAKTIK

Verskonstens
ABC

BEGREPP

Lyssna på svenska poeter som läser egna dikter på Litteraturbankens sida för Ljud & Bild! Här hittar du diktare som Karin Boye, Harry Martinson, Erik Axel Karlfeldt, Anna Greta Wide, Nils Ferlin – och många fler. Klicka på bilden så kommer du till Ljud & Bild!LÄS OCKSÅ JONAS
ELLERSTRÖMS &
ISABELLA NILSSONS
ESSÄ ”VERSKONSTEN:
EN DIALOG I SJU AVSNITT”
HOS LB.SE
LÄS FLER BÖCKER
OM METRIK & VERS
HOS LITTERATURBANKEN

VERSMÅTT

VERSFÖTTER

ALF HENRIKSON OM
VERSMÅTTENS HISTORIA
OCH PRAKTIK

Verskonstens
ABC

”Vers är ord som har ordnats till något slags melodi.
Melodi är rytmer och klanger som återkommer.”


Så börjar Alf Henrikson sin klassiska genomgång av verskonstens historia i VERSKONSTENS ABC, som först kom i tryck 1982. Hela boken finns att läsa hos Litteraturbanken – och i detta kunskapsrum hittar du en kort introduktion till det viktigaste, allt hämtat från Henriksons egna uppslagsord. Använd länkarna här nere för att gå vidare in i versens värld och i Henriksons rika bok!