Brita Dahlman, 1911–1989

Foto: Privat

Sigrid Brita Susanna Dahlman föddes den 25 mars 1911 som dotter till redaktören Axel Westberg och hans hustru Sigrid Westberg. Brita Westberg tog studenten i Jönköping 1931, studerade 1932 vid Schartaus handelsinstitut och fortsatte 1932‒1933 med språkstudier vid bland annat Sorbonne i Paris och senare i London. Väl tillbaka i Sverige åtog hon sig journalistiska uppdrag och skrev bland annat reportage och gjorde intervjuer åt Nya Dagligt Allehanda. Den 10 mars 1936 gifte hon sig med diplomaten Sven Dahlman som vid den tiden var pressattaché i Finland.

Dahlman började översätta förhållandevis sent i livet; hennes första översättning blev en amerikansk tonårsbok av Rosamond Du Jardin, Nästan sjutton år (1951), utgiven i Åhlén & Åkerlunds serie Flickornas julbok. Vidare redigerade hon vid denna tid utländska följetongsromaner åt veckotidningar.

Åren 1953–1961 bodde paret Dahlman i Haag, där maken hade utnämnts till ambassadör. Brita Dahlman påbörjade där sin översättning av den framstående nederländske författaren Willem Frederik Hermans roman Mörkrummet, som utkom 1962 på Norstedts, där Ragnar Svanström var förlagsdirektör med med särskilt intresse för nederländsk litteratur. Svanström var studiekamrat till Brita Dahlmans man och gift med dottern till en invandrad nederländare. Under Svanströms tid publicerade Norstedts flera nederländska författare, däribland den nämnde Hermans och Simon Vestdijk, av vilken Dahlman översatte Resan till Jamaica (1966). Personligen ska Dahlman ha uppskattat framför allt Hermans.

Brita Dahlman översatte sammanlagt ett trettiotal titlar, varav ett historiskt verk. Tolv av romanerna var översättningar från nederländska. De var övervägande av hög litterär kvalitet: förutom de två ovan nämnda översatte hon Jan Wolkers, Janwillem van de Wetering, Marnix Gijsen, Hubert Lampo och Etty Hillesum. Flamländarna Gijsen och Lampo kom ut på René Coeckelberghs förlag i dennes serie Röster från Flandern.

Jan Wolkers fick en diger introduktion på svenska under framförallt 1970-talet och 1980-talet, då en rad titlar gavs ut på Forum, fördelade på fyra översättare, däribland Sonja Berg Pleijel. År 1975 utkom Dahlmans översättning av Wolkers En ros av kött. Dahlman, som under ett antal år var kyrkvärd i Engelbrekts församling samt medlem i kyrkofullmäktige och kyrkorådet, lär inte helt ha uppskattat det hon uppfattade som Wolkers ”sexualfixering”. Bland de författare hon översatte föredrog snarare en vårdad gentleman som diplomaten Marnix Gijsen.

Den 11 juni år 1980 tilldelades Brita Dahlman under högtidliga former i Bryssel ett översättarpris ur makarna Petra och Karl Erik Hedborgs stiftelse. Stiftelsen, grundad som en hyllning till drottning Astrids minne, har till uppgift att gynna och utveckla förbindelserna mellan Sverige och Belgien.

Brita Dahlman gick bort den 30 juni 1989.