Översättarlexikonets artikelförfattare

Gunilla Gren-Eklund

Gunilla Gren-Eklund är professor emerita i ämnet indologi särskilt sanskrit vid Uppsala universitet.

Artiklar