Översättarlexikonets artikelförfattare

Torkel Stålmarck

Torkel Stålmarck (1929–2015) var docent och förlagsredaktör. Han skrev bland annat en rad böcker om den gustavianska tidens författare och redigerade Svenska Vitterhetssamfundets utgåva av Gustaf af Leopolds skrifter.

Artiklar