Om Svenskt översättarlexikon

Världens författare kommer till oss via översättningar och genom enskilda översättares arbete. I Svenskt översättarlexikon blir översättarna – de som har skapat halva den svenska nationallitteraturen – synliga med biografi, porträtt och verkförteckning. Lexikonet utvidgas kontinuerligt med nya artiklar och är fortfarande under utveckling. I första omgången presenteras avlidna svenska och finlandssvenska översättare.

Den nya databasen har utvecklats på Södertörns högskolebibliotek under medverkan av litteraturvetare, språkhistoriker, översättare och kritiker. Eftersom översättarna är en yrkeskår som av tradition har arbetat i skymundan är artiklarna i Svenskt översättarlexikon ofta resultat av omfattande grundforskning.

Översättningar i B. Wahlströms ungdomsböcker

B. Wahlströms ungdomsböcker var sannolikt den mest spridda skriftserien i hela den svenska litteraturhistorien. Av dess tusentals titlar var en stor andel översättningar, och den översättningspraktik förlaget etablerade inom serien kom att få stor betydelse också för den svenska ungdomsbokens utveckling.

August Strindberg, 1849–1912

August Strindberg översatte främst sina egna verk, mellan svenska och franska, och i huvudsak för att gynna sin egen internationella karriär. Men under början av sin författarbana översatte han även verser för barn, bland dem "Bä bä svarta lamm" - som senare reviderades till "Bä bä vita lamm" och kom att förknippas med tonsättaren Alice Tegnér.

Schlageröversättning

Översättning av texter till schlager och populärmusik hör till de områden där de friaste översättningsstrategierna praktiseras. Som för all sångbar översättning gäller att måltexten vanligen inte kan vara särskilt ordagrann om den ska sjungas till den föreliggande källsångens musik.