Tidningen Vi:s litteraturpris

Tidningen Vi:s litteraturpris delas årligen ut till svenska skönlitterära författare och översättare. Det första priset delades ut 1947. Från starten lämnade KF:s bokförlag bidrag till stipendiemedlen, senare också Boklotteriet och Litteraturfrämjandet. Sedan 1992 har tidningen stått för hela stipendiesumman. Nedan anges vilka översättare som fått priset. Några av dessa har dock samtidigt verkat som författare och ibland mottagit priset främst i den rollen.