BOKCIRKEL

Cirkla med Litteraturbanken

Hos Litteraturbanken finns över 1000 E-böcker som kan användas att cirkla kring. Här finns också mer än 3000 övriga verk som kan erbjuda spännande läsning och ge intressanta diskussioner. Allt är förstås helt gratis. Gå in på BIBLIOTEK eller EPUBFILER och sök fram böcker till din cirkel.

Vill ni cirkla kring svenska klassiker?

Klassikercirkeln ”Tidlösa kvinnoöden” innehåller sex böcker och har ett tidsspann som går över hundra år. Cirkelns börjar med Carl Jonas Love Almqvists ”Det går an” och avslutas med Karin Boyes ”Kris”.

Det här är ett färdigt bokcirkelmaterial som har sammanställts av Immi Lundin, författare till flera böcker om bokcirklande.

Börja cirkla på nätet.

Litteraturbanken är med i styrgruppen för Bokcirklar.se, som  är en icke-kommersiell sajt för bokcirklande. Här kan man starta egna cirklar, både öpnna och slutna, och gå med i spännande bokcirkeldiskussioner, oavsett var man befinner sig geografiskt.

Volvellen

Bokcirkla med vår volvelle – gjord efter klassisk modell! 

GÖR SÅ HÄR:

  • Ladda ner volvellen och skriv ut den på ett papper.
  • Klipp ut delarna.
  • Gör ett hål i mitten av rundlarna och sätt en pappersklämma el. dyl. igenom och snurra sedan på de olika skivorna.

Nu har man ett verktyg som ger förslag på vilken typ av bok man kan läsa (t.ex. ”Historisk roman”) samt olika diskussionsförslag (t.ex. ”Kärlek” eller vilken roll ”Politik” spelar i boken).