TILL DIG SOM ARBETAR PÅ BIBLIOTEK

LITTERATURBANKEN tillgängliggör svensk skönlitteratur och andra texter av vikt för vår förståelse av det litterära kulturarvet. Allting är fritt tillgängligt för alla. Alla verk kan läsas och sökas fram på webbplatsen Litteraturbanken.se men över tusen titlar kan också laddas ner till läsplattor och mobiltelefoner helt gratis.

 
 Om du har några frågor eller önskemål går det bra att använda Kontakt-sidan som finns i menyraden ovan.

LITTERATURBANKENS BIBLIOTEK

Vårt BIBLIOTEK innehåller fler än 4000 verk och växer ständigt. Här kan man bl.a. söka efter:

LITTERATURBANKENS EPUBFILER

Litteraturbankens e-böcker kan lånas ut utan att det innebär någon kostnad för biblioteket. Söker en låntagare en svensk klassiker som e-bok kan det alltså löna sig att börja med att söka i Litteraturbanken. Våra e-böcker är:

 • Helt kostnadsfria att ladda hem
 • Har inga antals- eller tidsbegränsningar
 • Alla går att söka fram via länken EPUBFILER
 • Det finns en URL-lista över alla böcker i ePub-Format som kan användas av bibliotek som själva vill lägga in Litteraturbankens ePubar i sin katalog

LJUD & BILD

Besök Litteraturbankens Ljud- och Bildsida. Här finns diktinläsningar, filmklipp och historiska inspelningar. Lyssna till Agneta Pleijel, Jila Mossaed, Henric Holmberg och många fler. Selma Lagerlöfs och Karin Boyes röster kan du också höra här.

SÖK i Litteraturbankens texter

Söker du en speciell fras eller vill du veta när ett ord dyker upp i litteraturen? Hos Litteraturbanken kan man söka i texterna genom sökfunktionerna:

PRESENTATIONER

 

Hos Litteraturbanken finns författarpresentationer, litterära vandringar, digitala utställningar (t.ex . Rösträtt 1919) och mycket mer …. 

DRAMAWEBBEN

Välkommen till Dramawebben – en samling svensk dramatik med verk daterande från 1611 till 1938. Här finns pjäser för både vuxna och barn i olika genrer, som komedier, tragedier, skoldramer och sagospel.

År 2006 startade Marika V. Lagercrantz och Ulrika Lindgren arbetet med Dramawebben. Uppdraget var att tillgängliggöra en del av den svenska teaterns kulturarv. Under 2009 fick man stöttning från Riksbankens Jubileumsfond vilket ledde till att man kunde digitalisera pjäser som var upphovsrättsligt fria. Sedan hösten 2017 finns Dramawebben som en underavdelning hos Litteraturbanken.

Gå på upptäcktsfärd bakom Dramawebbens kulisser: visa t.ex.:

Dramawebben innehåller också en filtreringsfunktion som tillåter användaren att söka fram verk med ett specificerat antal roller eller akter.

LITTERATURBANKENS SKOLA

 

Välkommen till vår litteraturskola som har skapats av pedagogerna Ann Boglind och Anna Nordlund. Här finns romaner, dikter och noveller med uppgifter för elever från förskoleklass till gymnasium.

Libris

Litteraturbankens verk finns som poster i Libris. Om man vill få in Libris-posterna i sin lokala katalog kan man göra enligt nedan:

 • Libris-bibliotek som ännu inte har Litteraturbankens verk i sina kataloger kan kontakta Libris’ Kundtjänst (driften@kb.se) för hjälp och support.
 • Övriga bibliotek kan också kontakta Libris’ Kundtjänst (driften@kb.se) eller den egna katalogleverantören för hjälp och support.
 • Vi har sammanställt en URL-lista som innehåller alla våra e-böcker i ePubformat, om man vill lägga in dessa manuellt i sin katalog.
 • Här finns en URL- lista över samtliga verk i Litteraturbanken 

Övrigt

 

 • HJÄLP – här finns mer information och tips om hur du använder Litteraturbanken.
 • SVENSKT ÖVERSÄTTARLEXIKON – Lexikon över svenska översättare.
 • NYHETSBREV – Vårt nyhetsbrev utkommer tio gånger per år och berättar om vilka nya texter och författarskap som tillkommit. För att prenumerera, skicka ett tomt mail till info@litteraturbanken.se.
 • KONTAKT – Har du synpunkter, förslag eller önskemål? Kontakta oss på info@litteraturbanken.se.

 

En, som icke är bibliothekarius, skall icke förstå min känsla; men hvarje man af mitt yrke förnimmer vid anblicken af en boklös bokhylla eller ett tomt bokskåp samma rysning, samma is i bloden, som vid åsynen af ett lik. Böckerna borta – det är detsamma som: själen borta.  

C.J.L. Almqvist