Till dig som är skolbibliotekarie

Här vill vi informera om material som finns hos Litteraturbanken och som kan vara speciellt intressant för dig som arbetar på skolbibliotek.

 

Litteraturbanken tillgängliggör svensk skönlitteratur och andra texter av vikt för vår förståelse av det litterära kulturarvet. Allting är fritt tillgängligt för alla. Alla verk kan läsas och sökas fram på webbplatsen Litteraturbanken.se men över tusen titlar kan också laddas ner till läsplattor och mobiltelefoner.

LITTERATURBANKENS SKOLA

 

Hos Litteraturbanken finns en litteraturskola som har skapats av pedagogerna Ann Boglind och Anna Nordlund. Litteraturskolan innehåller romaner, dikter och noveller och är tänkt att användas av både lärare och elever.

Materialet omfattar alla årskurser:

 • förskoleklass – åk 3
 • åk 4 – åk 6
 • åk 7 – åk 9
 • gymnasiet

LÄSLOV

På vår Läslovs-sida finns förslag på lovläsning – bl.a. vår novellantologi In my solitude och andra noveller som särskilt är tänkt för gymnasieelever.

Andra antologier som kan passa för elever på högstadiet och gymnasiet är:

Ungdomsklassiker:

EPUBFILER

Litteraturbankens e-böcker kan lånas ut utan att det innebär någon kostnad för biblioteket. Söker en låntagare en svensk klassiker som e-bok kan det alltså löna sig att börja med att söka i Litteraturbanken. Våra e-böcker är:

 • Helt kostnadsfria att ladda hem
 • Ingen antals- eller tidsbegränsning
 • Alla går att söka fram via länken EPUBFILER
 • Det finns en URL-lista över alla böcker i ePub-Format som kan användas av bibliotek som själva vill lägga in Litteraturbankens ePubar i sin katalog

LJUD & BILD

Besök vår Ljud- och Bildsida. Här finns diktinläsningar, filmklipp och historiska inspelningar. Lyssna till Agneta Pleijel, Jila Mossaed, Henric Holmberg och många fler. Selma Lagerlöfs och Karin Boyes röster kan du också höra här.

SÖK i Litteraturbankens texter

Söker du en speciell fras eller vill du veta när ett ord dyker upp i litteraturen? Hos Litteraturbanken kan man söka i texterna genom sökfunktionerna:

PRESENTATIONER

Hos Litteraturbanken finns

DRAMAWEBBEN

Välkommen till Dramawebben – en samling svensk dramatik med verk daterande från 1611 till 1938. Här finns pjäser för både vuxna och barn i olika genrer, som komedier, tragedier, skoldramer och sagospel.

År 2006 startade Marika V. Lagercrantz och Ulrika Lindgren arbetet med Dramawebben. Uppdraget var att tillgängliggöra en del av den svenska teaterns kulturarv. Under 2009 fick man stöttning från Riksbankens Jubileumsfond vilket ledde till att man kunde digitalisera pjäser som var upphovsrättsligt fria. Sedan hösten 2017 finns Dramawebben som en underavdelning hos Litteraturbanken.

Gå på upptäcktsfärd bakom Dramawebbens kulisser: visa t.ex.:

Dramawebben innehåller också en filtreringsfunktion som tillåter användaren att söka fram verk med ett specificerat antal roller eller akter.

Övrigt

 • HJÄLP – här finns mer information och tips om hur du använder Litteraturbanken.
 • SVENSKT ÖVERSÄTTARLEXIKON – Lexikon över svenska översättare.
 • NYHETSBREV Vårt nyhetsbrev utkommer tio gånger per år och berättar om vilka nya texter och författarskap som tillkommit. För att prenumerera, skicka ett tomt mail till info@litteraturbanken.se.
 • KONTAKT – Har du synpunkter, förslag eller önskemål? Kontakta oss på info@litteraturbanken.se.