Shared Reading

Välkommen till Litteraturbankens sida för Shared Reading!

      Det är något särskilt med många äldre texter. De kan ta upp känslor och livslägen vi känner igen med stor tydlighet. Relationerna mellan vuxna, mellan kvinnor och män i olika klass- och genuskonstellationer och mellan olika åldrar och generationer var annorlunda förr, mera präglade av fasta roller och auktoritära mönster. Men ändå kan vi – konstigt nog – ofta känna igen oss i dem.

 

Spänningen mellan det igenkännliga och främmande skapar energi i samtal om äldre texter, får oss att fundera, inte bara över skillnader utan också över likheter. Hur påverkas vi av den tid och det samhälle vi lever i? Vad betyder andra saker, som vår egen personlighet, våra helt privata erfarenheter? Kan man alls göra en sådan skillnad? Det här är frågor som inte har några enkla svar men som är som gjorda för att väcka tankar om oss själva och våra villkor i Shared Reading-samtal.

I Litteraturbanken finns en skatt av texter att tala om. Vi har plockat fram några kombinationer av noveller och dikter som förslag, det finns oändligt flera att leta fram. Kända författare som Selma Lagerlöf, Hjalmar Söderberg, Agnes von Krusenstjerna, August Strindberg, Karin Boye för att bara nämna några skrev många kortare, numera mindre kända texter som fungerar utmärkt för Shared Reading-samtal. Vi hoppas att vår lista ska bli längre över tiden. Det finns många flera texter i de samlingar vi plockat ur, och i andra, av helt andra författare. Vi hoppas att vårt axplock ska inspirera dig till att ge dig ut på upptäcktsfärder i Litteraturbankens bibliotek där man kan söka på genre som ”novell” eller ”poesi” och förstås på ”författare” och ”verk”.

Immi Lundin   

reading-2557256_640

Vad är Shared Reading?

Shared Reading är en läsecirkelmodell utvecklad av lärare och forskare vid University of Liverpool. Organisationen The Reader står varje vecka bakom möten i över 500 grupper runt om i Storbritannien Grupperna består av åtta till tolv personer som träffas tillsammans med en specialutbildad ledare för att under ungefär en och en halv timme läsa och diskutera kortare texter, vanligtvis en novell och en dikt, vars olika litterära uttryck får spela mot varandra.  Många grupper finns på ställen som äldreboenden, sjukhus och fängelser och engagerar framgångsrikt människor utan tidigare läsvana.

Den stora olikheten jämfört med en vanlig läsecirkel är att deltagarna i en Shared Readingcirkel inte har läst texterna i förväg. Det har bara ledaren – som ska vara väl bekant med den – gjort. Gruppen har texten fram för sig medan den läses högt. Detta gör att man kommer mycket nära texten och tillsammans kan undersöka ordval och innebörder på ett spännande sätt. Man kan läsa om, och man gör uppehåll på ställen ledaren valt för att de är speciellt ägnade att inspirera samtalet. Annars är ledarens roll främst att lyssna, bygga tillit och se till att alla får utrymme och att gruppen i sitt samtal skapar en gemensam upplevelse av texterna där alla får möjlighet att sätta dem i samband med egna tankar och upplevelser. Just mötet mellan deltagarnas personliga erfarenheter och upplevelsen av den litterära texten är viktigt. Texterna måste vara korta för att passa i tidsramen, men de behöver inte vara enkla. Tvärtom ger en viss komplikation olika tolkningsmöjligheter och mera substans och energi åt samtalet.

I Sverige finns ett växande intresse för Shared Reading. Det finns mer än hundra utbildade ledare och Shared Reading bedrivs bland annat av studieförbund, folkhögskolor och bibliotek runt om i landet. Det finns ett nätverk på facebook – Nätverket Shared Reading Sverige – där alla intresserade kan knyta kontakter och dela erfarenheter.

The Reader ger regelbundet en tredagars utbildning för läsledare i Liverpool och har också engagerats för att utbilda ledare på plats i Sverige. Utbildning på svenska kan än så länge endast erbjudas i begränsad omfattning, bl.a. genom Folkuniversitetet Region Syd och Studieförbundet Vuxenskolan i Jönköping.

Litteraturbankens urval av texter för Shared Reading är tänkt att fungera både som tips och inspiration. Det finns fler texter och helt andra möjliga kombinationer i Litteraturbankens stora biblioteket så lycka till!

Noveller & Dikter

Här nedan finns förslag på noveller och dikter som är utvalda med tanke att de skall kunna användas för Shared Reading. Alla texter finns att hämta gratis hos Litteraturbanken.
Genom att klicka på novellens eller diktens titel kommer du till texten som öppnas som pdf i en ny flik, så att du sedan kan skriva ut den. Undrar du över rättigheter kring användande av materialet, klicka HÄR
Några av verken har inte fått egna pdf:er men länkarna för dessa leder till Litteraturbanken där du också har möjlighet att skriva ut texterna helt utan kostnad.

vintage-2791611_640

NOVELL

”Skrämsel”
av Anna Wahlenberg
(ur Interiörer. Skisser 1900)
Antal sidor: 11
Lästid: ca 18 min

DIKT

”Rädda mig”
av Maria Wine (ur  Stenens källa 1954)

Två kvinnor, en gång ytligt bekanta möts på badhotellet i ”Skrämsel”. Mötet påminner den ena om hur hennes nu opererade öga en gång gjorde henne till ett slags paria och den andra om makten att kunna avslöja detta. Så märklig denna intrig ter sig idag. Vad finns att skämmas för i en övervunnen känsla av att vara annorlunda? ”Rädda mig” påminner om hur tryggt utanförskapet kan kännas …

TEMAN

Utanförskap
Skam

padlock-428549_640

NOVELL

”Ur funktion”
av Karin Boye
(ur Ur funktion 1940)

Antal sidor: 15
Lästid: ca 20 min

DIKT

Finns ordet ”maktomedveten”? Det passar bra på mannen i Karin Boyes tragi-ironiska novell, ett knivskarpt genomskådande av hur maktfördelningen i det traditionella äktenskapet skapar avstånd. Den är skriven 1940 och man önskar att man kunde sätta Ingrid Sjöstrands nästan fyrtio år yngre dikt i händerna på honom, som kunde haft nytta av hennes genomskådande av ordens invanda innebörder.

TEMAN

Relationer
Gemenskapens krav

do-4586574_640

NOVELL

”Skomakarn i Carcassonne”
av Tage Aurell
(ur Samtal önskas med sovvagnskonduktören 1969)

Antal sidor: 24
Lästid: ca 24 min

DIKT

”Inom varje dikt lyser en liten lampa”
av Maria Wine (ur Stenens källa 1954)

Lite lång för en Shared Reading-session är kanske den här novellen från en tidig turistepok. Men den är packad, inte bara med sydfransk stämning, utan också med livsbejakelse, vänlighet och vänskap. Att göra skor kan vara en livskonst, ett sätt att bekämpa smärta, vilket är vad Maria Wines dikt handlar om. Fast på ett annat sätt.

TEMAN

Vänskap
Förhoppningar

sunset-851513_640

NOVELL

”Indiansommar”
av Sophie Elkan
(ur Dur och moll 1889)

Antal sidor: 22
Lästid: ca 33 min

DIKT

”Ord”
av Edith Södergran (ur Dikter 1916)

Sent på sommaren, sent i livet, när allt nästan är för sent, kan en särskild känslointensitet uppstå. Brittsommar eller indiansommar är ett väderfenomen men i Sophie Elkans bitterljuva eftersäsongsberättelse från västkusten fylls det med existentiella innebörder. Vad orden kan göra, vad de kan hjälpa oss med finns svindlande sagt i Södergrans ”Ord”.

TEMAN

Livets korthet
Ordens makt

vintage-5370161_640

NOVELL

”Aldrig så lite man inte är gift”
av Elin Wägner
(ur Mannen och körsbären med flera berättelser 1914)

Antal sidor: 16
Lästid: ca 23 min

DIKT

”Undret”
av Anna Greta Wide (ur Nattmusik 1942)

Elin Wägners novell är svår att förstå om man ser på den med nutida blick. Men det räcker att försöka förstå hur det var vara kvinna då, för mer än hundra år sedan, då blir mycket klart medan man läser. Det gäller också titeln – och dess ironi! Anna Greta Wides dikt fångar förändringens flyktiga möjlighet. Vilken kontrast mot novellens fastfrusna värld!

TEMAN

Regler
Rörlighet

hospital-1802680_640

NOVELL

”Någon i sin närhet”
av Werner Aspenström
(ur Oändligt är vårt äventyr 1945)
Antal sidor: 12
Lästid: ca 14 min

DIKT

”Små ting”
av Karin Boye (ur Moln 1922)

Hur orkar man med sitt liv? Med hjälp av fantasi, för att inte säga lögn, som i novellen ”Någon i sin närhet”? I det där tomma livsmellanrummet som en sjukhussal kan erbjuda är mycket möjligt. Ett annat sätt att orka beskrivs i ”Små ting” som handlar precis om det titeln säger, de små sakerna, de som inte ljuger om man tar dem på allvar.

TEMAN

Livslögn
Livsmod

train-2400570_640

NOVELL

”Fyrti minuter”
av Sophie Elkan
(ur Med sordin. Skisser och novelletter 1891)

Antal sidor: 10
Lästid: ca 20 min

DIKT

”Jag väntar ännu på min ankomst”
av Werner Aspenström (ur Snölegend 1949)

Vad händer med tiden när man reser? Och vad händer med tiden när man minns? I Sophie Elkans novell är fyrtio minuter i slutet på en tågresa lång som en evighet. I Werner Aspenströms dikt är tiden snarare som upphävd. Det är som om jaget ännu inte kommit tillbaka dit, där han faktiskt är, vid kajen, i hamnen, i minnet av en resa. Eller kanske snarare i själva resandet, fast i minnet.

TEMAN

Förändring
Minne

buzzard-2287699_640

NOVELL

”På djupet”
av Matilda Roos
(ur Berättelser och skizzer 1884)

Antal sidor: 12
Lästid: ca 20 min

DIKT

”Mitt öde”
av Maria Wine (ur Nattmusik 1942)

Synen på mannen och kvinna och kärleken i ”På djupet” känns gammaldags. Kvinnan försöker något annat, något som mannen tycker hon ska ge upp för att bli en riktig, lycklig kvinna. Och hur är det med det de krav hon ställer på kärleken? Vi lever alla i vår tid och våra konventioner, kanske är det vad Maria Wines dikt handlar om? Den får kvinnan i novellen att framstå som någon som modigt försöker att hålla sitt öde i egna händer.

TEMAN

Kärlek och konventioner

ice-222709_640

NOVELL

”Väntans teknik”
av Arne Sand
(ur Världen där ingen behöver simma 1991)
Antal sidor: 18
Lästid: ca 35 min

DIKT

”Sömnlös”
av Nils Ferlin (ur Från mitt ekorrhjul 1957)

Hur desperat kan man bli när man är tjugoett och möjligen kommer att bli far? Och omöjligen vill det? Svaret i Sands novell är inte entydigt även om skildringen av det ynglinga-unga och rastlösa tankeflöde under omständigheterna kan göra en andlös medan man läser. Ferlins dikt känns kav lugn i jämförelse – även om den nog handlar om samma känsla, som man bara vill dö ifrån. Eller i alla fall somna ifrån.

TEMAN

Reproduktionsdesperation och annan oro

man-3915438_640

NOVELL

”Själsläkekonst”
av Agnes von Krusenstjerna
(ur En dagdriverskas anteckningar 1923)

Antal sidor: 13
Lästid: ca 22 min

DIKT

”Oktoberspegel”
av Gunnar Ekelöf (ur Sent på jorden 1933)

Antingen är historien om Rick och Rosie en bagatell om kärlekens irrvägar eller så handlar den om rätten att forma sin egen bild. Rick är inte nöjd med att Rosie ser både hans goda och dåliga sidor. Ser hon hans svagheter kan hon inte älska honom, menar han. Rosie hävdar motsatsen. Mycket att tänka på, om män och kvinnor, nu och då. Vad kostar gemenskap? I ”Oktoberspegel” är seglen revade i en stämning av efteråt. Betyder det resignation? Eller möjlighet till reflektion?

TEMAN

Ensamhet
Gemenskap

korp2

NOVELL

”Man skall aldrig tänka”
av Selma Lagerlöf
(ur Höst 1933)

Antal sidor: 16
Lästid: ca 22 min

DIKT

”Jag har varit i valfiskens buk”
av Ingrid Sjöstrand (ur Skogen i trädet 1981)

Lustigt nog är det svårt att inte tänka när man läser ”Man ska inte tänka”. Varför råkar den stackats kocken Assad alltid så illa ut? Är det verkligen för att han tänker? Eller för att andra tänker att han inte bör tänka, inte lägga sig i, utan bara sköta sitt? Hur tänkte Selma Lagerlöf, vad är egentligen sagans sens moralen? Klaustrofobiskt känns det. Inte utan att man önskar Assad en simtur i den rymliga havsensamheten i Ingrid Sjöstrands dikt.

TEMAN

Tillhörighet och tankefrihet

lapland-1938563_640

NOVELL

”Vinterstycke”
av Thorsten Jonsson
(ur Fly till vatten och morgon 1941)
Antal sidor: 23
Lästid: ca 28 min

DIKT

”Visa tillägnad all ömklighet”
av Dan Andersson (ur Kolvaktarens visor 1915)

Så kallt och kargt det blir utan språk. Hembrännare måste lagföras, men mot kyla och ensamhet hjälper bara spriten. Inte för att Thorsten Johnsson är så direkt, tvärtom, han arbetar med det underförstådda när han beskriver hur det går till när fjärdingsman ska gripa sin brottsling. Dramatiskt blir det, men tragiken under ytan drabbar värst. Och ömkligheten, som i Ferlins visa. För att parafrasera den kan man undra hur stor skillnaden mellan att dö och bli träl egentligen är för den gripne.

TEMAN

Individ och samhälle

Brudklänningen SR

NOVELL

”Brudklädningen”
av Maria Sandel
(ur Vid svältgränsen och andra historier 1908)
Antal sidor: 8
Lästid: ca 13 min

DIKT

”Att längta till fåglar”
av Ebba Lindqvist (ur Karavan 1958)

Ebba Lindqvist skriver om förmågan att längta efter det som inte finns. I hennes dikt är det fåglar som står för detta, fågelsång i en värld av gråa borgar där tystnad härskar. I Maria Sandels novell är det ouppnåeliga en vit brudklänning och den gråa borgen en hyreskasern där inget överflöd, bara fattigdom, finns. En sentimental historia om uppoffringar självförglömmelse kan man tycka, men också en påminnelse om att godhet och gemenskap kan finnas också där resurser saknas.

TEMAN

Brist och längtan

roses-5826128_640

NOVELL

”Händelser i ett rum”
av Agnes von Krusenstjerna
(ur Händelser på vägen 1929)

Antal sidor: 20
Lästid: ca 22 min

DIKT

”O en klinga”
av Karin Boye (ur Moln 1922)

Vad ska man tänka om Anna i novellen? Kommer hon till insikt om vem hon älskar eller är hon ett rö för vinden? Nästan hundra år efter textens tillkomst är man fri att inte ta ställning, man kan i stället begrunda hur hon inte väljer en man utan en roll, av två då möjliga – att vara objekt för en stark mans begär eller vårdare av en ömtålig mans svaghet. Och så kan man tänka på rösten i Karin Boyes dikt, den som vågar begära något helt annat.

TEMAN

Kärlek
Kvinnoroller

paint-5699263_640

NOVELL

”Historien om Agneta”
av Eva Neander
(ur Staden 1947)

Antal sidor: 12
Lästid: ca 13 min

DIKT

”Månljuset”
av Verner von Heidenstam (ur Nya dikter 1915)

Varför blir man så fascinerad av vissa människor som man inte alls förstår? Agneta i Eva Neanders novell är just en sådan människa. Berättaren är vän med Agneta sedan barndomen men kommer henne aldrig nära. Ändå blir man som läsare lika fångad av Agneta. Och, liksom berättaren, fylld av tankar som man inte kan släppa. Tankar som flimrar runt Agneta, ungefär som det glittrande månljuset i Heidenstams dikt om en sömnlös natt. Har det med illusioner, att göra, så svåra att släppa?

TEMAN

Illusioner och verklighet

peach-2650233_640

NOVELL

”Följden af att ramla från ett tak”
av Ludvig Nordström
(ur Borgare 1909)

Antal sidor: 19
Lästid: ca 27 min

DIKT

”Glädjen”
av Werner Aspenström (ur Hundarna 1954)

Det här historien skrev Ludvig Nordström långt innan begreppet “funktionsvariation” var introducerat. En livsbejakande och glad historia om Järker och Margareta, dövstumma båda, som finner varandra och gifter sig. Troligen totalt annorlunda mot hur historier skulle skrivits idag och vad den olikheten innebär kan man fundera över. Tankeväckande är texten hur som helst, precis som Werner Aspenströms dikt om hur glädjen kan vara. Inte som man väntar sig, mera som en tupp på en gödselstad …

TEMAN

Avvikelser
Gemenskap

vintage-man-5351611_640

NOVELL

”En qvinnotjusare”
av Mathilda Roos
(ur Berättelser och skizzer 1884)
Antal sidor: 20
Lästid: ca 35 min

DIKT

”Ett ankhuvud satt på en gärdsgårdsstör”
av Nils Ferlin (ur En gammal cylinderhatt 1962)

Mansplaining var inte ett begrepp när Mathilda Roos skrev sin skildring av Thure Nikolaus Holm men den utrymmeskrävande mentalitet det speglar var henne av allt att döma inte obekant. Hennes artiga ilska är av 1800-talsmodell men flammar hett ännu och Thure får sina fiskar varma, sin konventionella kvinnosyn grundligt uthängd. Nils Ferlin gillade inte heller konventioner och i sin korta dikt ger han en idé om varför de kan fortleva så envist

TEMAN

Konventioner
Livsbegränsningar

SR Marie

NOVELL

”Marie”
av Eva Neander
(ur Staden 1947)

Antal sidor: 9
Lästid: ca 10 min

DIKT

”Trångt är det i livet”
av Ebba Lindqvist (ur Röd klänning 1941)

I novellsamling Staden finns flera texter som kretar kring Marie. De kan läsas var för sig eller tillsamman. I den som bär hennes namn är hon den nya flickan i klassen. Hennes ovilja att anpassa sig retar alla, men hon får ändå en vän. Eller får hon det? Vad innebär det att vara någons vän, att acceptera någon annan som den är? Maries känslor är mognare än vad omvärlden förstår, kanske skulle Ebba Lindqvists dikt om andras bedömning och egna känslor haft en del att säga henne.

TEMAN

Integritet och andras bedömningar

moose-70254_640

NOVELL

”Fly till vatten och morgon”
av Thorsten Jonsson
(ur Fly till vatten och morgon 1941)
Antal sidor: 13
Lästid: ca 17 min

DIKT

”Jägarnas vaggsång”
av Dan Andersson (ur Svarta ballader 1917)

Vad flyr han ifrån, den ensamme mannen som snubblar genom skogen i Thorsten Jonsson novell? Svaret på den frågan får läsaren själv ge, efter att ha tagit del av naturupplevelser under hot, konturskarpa och skärpta av det okända, kanske våldsamma som hänt. Så annorlunda, ja gladlynt stämningen är Dan Anderssons dikt. Så annorlunda själva varandet i naturen är i den, så hemmastatt och herreaktigt de tar för sig.

TEMAN

Människan och naturen

royal-palace-377913_640

NOVELL

”Sally Pathurst i Stockholm”
av Mikael Söderberg
(ur Drömmar och dagdrömmar 1931)

Antal sidor: 11
Lästid: ca 15 min

DIKT

”Tragiskt”
av Nils Ferlin (ur Från mitt ekorrhjul 1957)

Son till stockholmsskildraren Hjalmar Söderberg gör Mikael Söderberg inte heller illa ifrån sig i den här berättelsen, på en gång framfantiserad och så konkret att man kan vandra med på kartan. Men egentligen handlar den inte om Stockholm utan om slump och mening.  Precis som Nils Ferlins dikt där den urbana slumpen verkligen blir tragiskt meningslös och ödesdiger. I båda verken spelar Liverpool en viss roll, men det är en ren tillfällighet!

TEMAN

Kreativitet och slump

chess-3390711_640

NOVELL

”Det förlorade riket”
av Rudolf Värnlund
(ur Döda människor 1924)

Antal sidor: 18
Lästid: ca 25 min

DIKT

”Han levde kort och sällan”
av Hjalmar Gullberg (ur Fem kornbröd och två fiskar 1942)

”Den längsta tiden är vi döda”, se där en diktrad av Hjalmar Gullberg som kan klippa till en som en örfil när man inser hur lätt man slösar med sin tid. Den avsatte kungen i Värnlunds efterrevolutionära berättelse lever gömd medan hans livsdagar flyter bort. Såklart han längtar till det för honom okända liv som pågår i hyreskasernen där han håller sig dold. Hans längtan blir hans död. Ändå får man en känsla av att han inte ångrar sig, när nu allt blivit som det blivit.

TEMAN

Liv och död

thunderstorm-3625405_640

NOVELL

”Åskvädrets inflytande på ett äktenskap”
av Ludvig Nordström
(ur Borgare 1909)

Antal sidor: 14
Lästid: ca 20 min

DIKT

”Somrarna växte i värme och torka”
av Östen Sjöstrand (ur Ingivelse 1950)

Stora dramatiska moln tornar upp sig över bergen, blixt och dunder brakar loss och kärleksparet är inte likt något annat. ”Smekmånad för oss två, gamla gorillor, säger fru Unæus till sin man, som ömsint återkommer till hur ful hon är. Man vet inte vad man ska tro, men charmerad blir man. I alla fall om man tycker att kärleken inte behöver följa ”lagens tidtabeller”, för att citera Östens Sjöstrands dikt, som novellen på ett svårfångat sätt klingar och samspelar med.

TEMAN

Kärlek
Förstening

stream-5278985_640

NOVELL

”A quarante ans”
av Hilma Angered-Strandberg
(ur Från det nya och gamla landet 1899)

Antal sidor: 
Lästid: ca 22 min

DIKT

”Vierge moderne”
av Edith Södergran (ur Dikter 1916)

Var man så gammal vid fyrtio, tänker man först. Sedan plöjer man sig genom det gammeldags språket och den exalterade kärlekssynen och knockas av en känsla att ana hur det var att vara kvinna då – på Hilma Angered-Strandbergs sena 1800-tal – instängd i ett  förbarnsligande som krökte alla känslor och drömmar inåt. Läser man sedan Södergrans ”Vierge moderne” förstår man hur djärvt det verkliga språnget måste ha varit.

TEMAN

Kvinnoroll 
Kärlekssyn

art-2823148_640

NOVELL

”Ensam med en halv liter konjak”
av Thorsten Jonsson
(ur Fly till vatten och morgon 1941)

Antal sidor: 19
Lästid: ca 17 min

DIKT

”Nattlig nysnö”
av Harry Martinson (ur Glädjens art och sorgens sortering 2016)

Ordet ”ensam” i ”Ensam med en halv liter konjak” blir under läsningen alltmer laddat. Till slut fattar man inte hur någon kan vara så ensam, så bortom all verklighetsanknytning, ens efter en halv liter konjak. Men man känner sig ändå övertygad om att det är möjligt. Thorsten Jonssons novell är trovärdig och röd av instängd förbittring och får en att längta efter något svalt och vitt. Kanske den ”nysnöns ullna tråd” som ödet spinner i Martinsons dikt?

TEMAN

Förbittring
Resignation

red-320891_640

NOVELL

”Puckelryggen eller En bortkastad ros
av Maria Wine
(ur En bortkastad ros 1958)

Antal sidor: 
Lästid: ca 28 min

DIKT

”Det enda”
av Anna Rydstedt (ur Min punkt 1960)

Stämningarna hinner skifta flera gånger i den här berättelsen, från trist och tyst söndagsstiltje till festligt högljudd tivoliträngsel. Men bäst minns man nog ändå det som handlar om Anna och hennes puckel och hur vi förhåller oss till sådana variationer och hur skickligt Maria Wine fogar in det allvarliga motivet i cirkusatmosfären. Anna Rydstedts dikt handlar om en annan Anna. Eller kanske om alla Annor – och om alla oss andra också, och hur vi är i världen?

TEMAN

Funktionsvariationer 
Egenvärde

a-book-657637_640

NOVELL

”Författaren som ljög”
av Karin Boye
(ur Uppgörelser 1934)

Antal sidor:
Lästid: ca 16 min

DIKT

”En kärleksvisa”
av Gustaf Fröding (ur Gralstänk 1898)

Frödings välkända kärleksvisa handlar om köpt kärlek och utgår från att det finns annan ”att få”, dvs äkta kärlek. Det skulle kanske Hilda Celsius, men inte Finn Homan i Karin Boyes novell hålla med om. De talar om kärlek eller kanske snarare om berättelser, om vad berättelser kan göra med det vi njuter och plågas av i livet. ”Det går lögn i dikt lika lätt som det går mal i ylle” lyder textens motto – definitivt en uppmuntran till eftertanke. Om kärlek och annat.

TEMAN

Kärlek
Illusioner

duck-1536482_640

NOVELL

”Min son blir inte snickare” 
av Karin Boye
(ur Bebådelse 1948)
Antal sidor: 12
Lästid: ca 20 min

DIKT

”Att ställa sig lyssnande” 
av Werner Aspenström (ur Litania 1952)

”Lugnt” 
av Nils Ferlin (ur Från mitt ekorrhjul 1957)

I Boyes novell möter en pojke en verklighet olik den han växer upp i. Texten öppnar för frågor kring andras förväntningar och vår egen vilja. Aspenströms dikt kretsar kring lyssnandet efter auktoriteter och självständighet, i dikt, men kanske också i liv om man så vill. I Ferlins dikt omvärderas något till synes trivialt på ett sätt som kan väcka tankar på vad som egentligen är viktigt i livet.

TEMAN

Självbild 
Meningen med livet

vintage-5195130_640

NOVELL

”Nyårsförlovning” 
av Agnes von Krusenstjerna 
(ur
Delat rum på Kammakargatan 1933)

Antal sidor: 15
Lästid: ca 20 min

DIKT

”Mitt liv, min död och mitt öde” 
ur Glädjens art och sorgernas sortering. Efterlämnade dikter av Harry Martinson, sammanställda av Paulina Helgeson

Hur ska man veta vad man vill? Den nyförlovade kvinnan i Krusenstjernas novell heter Sanna och hon vet och vet inte vad hon vill. Är hon ung och dum eller bara otränad i den egna viljans konst? Hennes osjälvständighet kan te sig otidsenlig idag men gräver man lite djupare är det kanske inte så. Södergrans dikt ställer den fria viljans farlighet på sin spets, vad skulle Sanna tyckt om den?

TEMAN

Att veta vad man vill 
Flickuppfostran

black-and-white-2595666_640

NOVELL

”Ett halvt ark papper” 
av August Strindberg
(ur Sagor 1903, Samlade verk)

Antal sidor: 2
Lästid: ca 10

DIKT

”Kama” 
ur Glädjens art och sorgernas sortering. Efterlämnade dikter av Harry Martinson, sammanställda av Paulina Helgeson

Två år på två minuter. Eller på två sidor. Strindbergs novell är så kort, men det finns mycket för läsaren att tänka på och fylla i kring det förlorade liv som växer fram i mellanrummen mellan författarens ord. Sorg och saknad och kanske framtidstro. Martinsons dikt tar vid där, den handlar också om liv och tid men vänder upp och ner på begreppen och ersätter sorg och förlust med förhoppningar, med blommande liv och surrande bin.

TEMAN

Sorg
Livsmod
Kärleken som gåva

fire-1241199_640

NOVELL

”Pelsen”
av Hjalmar Söderberg
(ur Historietter 1898)
Antal sidor: 10
Lästid: ca 10 min

DIKT

”Av ständig oro” 
av Nils Ferlin (ur Barfotabarn 1933)

Talesättet ”Som du är klädd blir du hädd” får en ironisk tvist i Söderbergs novell, så fylld av stämningar från förra sekelskiftet. Den handlar, aktuellt nog, kanske mest om hur ömtålig vår självkänsla är och om vad som kan urholka den och göra oss ensamma i förhållandet till andra. Ferlins dikt handlar också om våra relationer men är kaxigare. Kanske rent av i kaxigaste laget?

TEMAN

Självkritik och självkänsla
Ensamhet och 
gemenskap 

mussel-2610332_640

NOVELL

”Snäckorna” 
av Karin Boye 
(ur Bebådelse 1948)

Antal sidor: 13
Lästid: ca 20 min

DIKT

”I mörkret”
av Nils Ferlin (ur Barfotabarn 1933)

Ensamheten är mörk. I Boyes novell gifter en pappa om sig och en pojke kämpar med sin ensamhet. Av en inre ensamhet skapar han stolt en yttre och det blir kallt och mörkt omkring honom. Man kan känna hans livskänsla som en av de bleka små lyktorna i den stora svarta natt Ferlin diktar om, på väg att förfrysa. Men de enkla undren finns och allt kan bli rätt om varsamheten bjuder motstånd

TEMAN

Ensamhet
Förnekade känslor

Mässling 4

NOVELL

”Mässling” 
av Gerda von Mickwitz
(i antologin Synd, red Birgitta Ney 1993)

Antal sidor: 13
Lästid: ca 20 min

DIKT

”Belägringstillstånd” 
av Ebba Lindqvist (ur Lökar i november 1963)

”Mässling” sätter på 1880-talsvis kvinnors villkor under debatt. Den unga professorskan är instängd i lögnen, sägs ha mässling när hon i själva verket lider av en s k skamlig sjukdom. Inte för att hon, utan hennes man, fört ett utsvävande liv och smittat henne.  Dikten ”Belägringstillstånd” speglar på ett märkligt sätt den klaustrofobiska  stämningen i den betydlig äldre novellen.

TEMAN

Dubbelmoral
Underkastelse

statue-1342404_640

NOVELL

”Nureddins näsa” 
av Lars Göransson
(ur Sälla jaktmarker, red Per Wästberg 1999)
Antal sidor: 7
Lästid: ca 15 min

(Här länkar vi till hela antologin.  Novellen finns på sidorna 19-26.)

DIKT

”Höst eller vår” 
av Maria Wine (ur Född med svarta segel 1950)

”Alla har vi tänkt så mycket /vi skulle göra” står det i Maria Wines dikt och det handlar nog om ett helt annat skede i livet än det de båda pojkarna i Lars Göranssons novell befinner sig i. De ligger på en boj och gungar med vågorna medan båtar far förbi och inget blir gjort, men mycket drömt. Som när man som ung gungar på föreställningarna om hur livet ska bli medan man tror att det ännu inte börjat.

TEMAN

Ungdom
Dagdrömmar

flowers-1359317_640

NOVELL

”I väntrummet”
av Victoria Benedictsson
(ur Berättelser och utkast 1888)

Antal sidor: 7
Lästid: ca 15 min

DIKT

”Jag har ju glömt mitt barn”
av Ingrid Sjöstrand (ur Det blåser en sol 1979)

Nästan hundra år har förflutit mellan Benedictssons berättelse och Sjöstrands dikt, år som förändrade det svenska samhället radikalt. Men den utsatthet som Benedictsson så sakligt rapporterar om i ”I väntrummet” är inte utrotad. Mitt under folkhemmets glansdagar finns den i Sjöstrands dikt. Som yttre villkor eller inre känslor kan man undra. Det förflutna är visst aldrig över, tryggheten ständigt villkorlig.

TEMAN

Skydd och skyddslöshet

the-locale-726512_640

NOVELL

”Mater Dolorosa” 
av Ola Hansson 
(ur Tidens kvinnor 1914)
Antal sidor: 12
Lästid: ca 20 min

DIKT

”Jag”
av Edit Södergran (ur  Dikter 1916)

Litteraturen är en tidsmaskin. Det tidiga 1900-talets människosyn rasar över oss i ”Mater Dolorosa” genom den manlige berättarens bestämda åsikter om män och kvinnors plats i livet. Hur skulle berättelsen tett sig ur den kvinnliga huvudpersonens eget perspektiv kan man undra? Spännande att jämföra med drömmen om vad ett jag kan vara Edith Södergrans dikt om främlingskap och tillhörighet.

TEMAN

Kärlek
Identitet

moon-1859616_640

NOVELL

”Fyndet – Skymningsberättelse”
av Sophie von Knorring 
(ur Skizzer. Första samlingen 1841)

Antal sidor: 16
Lästid: ca 25 min

DIKT

”Om månen”
av Werner Aspenström (ur Litania 1952)

Hemma-hos på slottet är vad som bjuds i ”Fyndet”. Flackande ljus och gamla gångar, ”hemskljuv” spökkänsla och skämtsamhet i skildringen av ett nattligt besök hos en gammal dam som tycker allt har hänt alldeles nyss, fast det var ganska länge sedan. Här finns en del för läsaren att fylla i, precis som i dikten ”Om månen” där det undras om månen är en ung sillfiskare, en gammal fiskaränka eller kanske bara mycket stilla?

TEMAN

Mörker
Fantasi

hands-622114_640

NOVELL

”Händerna”
av Eva Neander 
(ur Nattljus 1949)

Antal sidor: 13
Lästid: ca 15 min

DIKT

”Den saliga osäkerheten”
av Anna Greta Wide (ur Den saliga osäkerheten 1964)

Är kärleken gränslös? Är tryggheten möjlig? Eva Neander skriver om en syskonrelation och hennes novell rullar in svansen med en oväntad poäng. Men den slutar ändå inte där, utan ansträngning öppnar den sig för läsaren mot de stora frågorna kring människolivets villkor. Just de som Anna Greta Wide så skickligt leker med orden kring i sin dikt som också reser frågor kring var vi sätter våra gränser.

TEMAN

Trygghet
Beroende

rose-1610932_640

NOVELL

”Bland klängrosorna”
av Selma Lagerlöf 
(ur Osynliga länkar 1904)
Antal sidor: 7
Lästid: ca 15 min

DIKT

”Vi följer ännu våra jordevanor”
av Harry Martinson (ur  Aniara 1956)

En så förförisk sommarlängtan Selma Lagerlöf förmedlar. Och vilket hisnande perspektiv in i de alla minstas liv. Stor dramatik bland solitärbin och spindlar, allt så realistiskt att det tippar över i något helt annat, något som har med livet självt att göra. Det som förändras så ombord på Harry Martinsons rymdskepp där i oändligheten fyllt av längtan efter det jordiska nära. Som tid och rum. Och kanske närheten till en rosenbuske.

TEMAN

Natur
Närvaro

anchor-1422289_640

NOVELL

”Det blå ankaret”
av Hjalmar Söderberg
(ur Främlingarna 1903)

Antal sidor: 13
Lästid: ca 15 min

DIKT

”I livets villervalla”
av Nils Ferlin (ur En döddansares visor 1930)

1903 var det inte comme il faut att vara tatuerad. I alla fall inte i den uppåtsträvande medelklassens salonger. Det var inte så värst uppskattat att visa känslor heller. Av flotta fasader och förträngda känslor fogar Hjalmar Söderberg kortfattat och elegant samman en bitterljuv kärlekshistoria. Det sociala spelets främlingskap fångas lättsammare i Ferlins dikt, men bakom den fasaden grinar nog ensamheten också

TEMAN

Social konvenans
Ensamhet

rhone-glacier-1234339_640

NOVELL

”I tunneln”
av Sophie Elkan 
(ur Skiftande stämningar 1896)
Antal sidor: 11
Lästid: ca 20 min

DIKT

”Främmande”
av Anna Greta Wide (ur  Nattmusik 1942)

Det är mycket som händer i novellen om den sjuka kvinnan stadd på resa för att bli frisk. Makens svala, som vill trösta, hennes egna feberheta, dotterns barnahand som verkligen ger kraft. I Wides dikt ger minnet av en mammas hand diktjaget integritet: ”Väl är det jag som inför er står/men ändå är det en annan”. Hur är det annars med sambanden, med de ens egen läsarfantasi vill skapa mellan de båda verken?

TEMAN

Dödsångest
Livsmod

gooseberry-176450_640

NOVELL

”Ett avsked”
av Henning Berger
(ur Där ute. Skisser 1901)

Antal sidor: 9
Lästid: ca 15 min

DIKT

”En ghasel”
av Gustaf Fröding (ur Guitarr och dragharmonika 1891)

Vad var det med männen runt förra sekelskiftet, dessa ensamma flanörer, som den tidens litteratur är full av och som aldrig tycks hitta mänskliga gemenskap och värme? Var det en pose eller ett känslomässigt galler som de inte kunde undkomma? Bergers ensamme resenär och Frödings instängda diktjag, vad säger oss deras mönster idag?

TEMAN

Ensamhet
Köpt kärlek

vintage-1722329_640

NOVELL

”Prinsen som fick tystnaden att tala” 
av Helena Nyblom
(ur En sagokrans 1918)

Antal sidor: 13
Lästid: ca 20 min

DIKT

”Du har ett liv”
av Anna Greta Wide (ur Orgelpunkt 1944)

En saga från 1918 som är aktuell idag, hur kan det vara? Har det med lekfullheten att göra? Eller med att tystnad är en bristvara numera? Helena Nyblom målar upp sina sagokulisser med sensuella närvarokvaliteter och ger inte upp sin sagas hemlighet. Sagoprinsen har sitt liv, precis som vi alla har vårt. Att dess styrka och vår del i det är mystisk rimmar Anna Greta Wide om, på lekfullt allvar.

TEMAN

Social konvenans
Ensamhet

statue-3962959_640

NOVELL

”Efter utredningen”
av Oscar Levertin 
(ur Småmynt. Skizzer 1883)
Antal sidor: 14
Lästid: ca 15 min

DIKT

”Esplanadsystemet”
av August Strindberg (ur  Dikter på vers och prosa 1883)

”Här rivs för att få luft och ljus” är nog ett av den svenska litteraturens mest kända. Läst tillsammans med Strindbergs dikt ger Levertins berättelse ”Efter utredningen”, om den unge studentens kantiga möte med skomakaränkan, mänsklig kontur och komplikation åt de förändringar som väntande runt knuten, då, när 1880-talets litteratur satte problemen under debatt.

TEMAN

Kontraster
Förändringar

restaurant-4011989_640

NOVELL

Paraplyn
av Hjalmar Söderberg
(ur Resan till Rom 1929)

Antal sidor: 14
Lästid: ca 15 min

DIKT

”Lidelsen är –”
av Kerstin Söderholm (ur Rödgula vägar 1928)

När man läser ”Paraplyn” undrar man hela tiden vart berättelsen ska ta vägen. Den är ganska dråplig och som titeln antyder fylld av avgörande regnväder. Men under ytan finns något annat, något torrt och tragiskt som man inte kommer ifrån, en brist. Kanske på lidelse, de röda droppar Söderholm skriver om?

TEMAN

Kärlekslöshet
Lidelse

tori-1976609_640

NOVELL

”Vykort till Japan”
av Werner Aspenström
(ur Oändligt är vårt äventyr 1945)

Antal sidor: 14
Lästid: ca 20 min

DIKT

”Ängslan”
av Karin Boye (ur Moln 1922)

Det finns frågor man ställer när man är mycket ung. Farliga frågor som rör ”outredda mörkers hot”, som det står i Boyes dikt. Kanske är inte frågorna farliga utan förhoppningarna om svar. Särskilt om de fästs på ett vykort på esperanto. Postverket kan svika. Tonfallen i Boyes och Aspenströms texter är helt skilda, ändå talar de ömsint med varandra om det stora mod som krävs för att våga vara ung.

TEMAN

Ungdom
Genans
Förhoppningar

flame-1363095_640

NOVELL

”Vad du aldrig känt”
av Lars Ahlin
(ur Inga ögon väntar mig 1944)

Antal sidor: 17
Lästid: ca 20 min

DIKT

”Ljug mej …”
av Nils Ferlin (ur Barfotabarn 1933)

Ung är han och sjuk i influensa. Arbetslös och utan pengar. När värdinnan vill byta i sängen och tvätta honom förstår man tillfullo hur utsatt han är. Makt och sexualitet blandas med ynklighet. Den unge mannen i Lars Ahlins novell från första halvan av 1940-talet hade så väl behövt den sagobror som anropas i Nils Ferlin dikt och man kan undra om ljus och ljug i mörka tider måste vara samma sak eller om språket har mera makt än så. Som dessa båda litterära tidsresor antyder…

TEMAN

Språkets makt

arctic-3456752_640

NOVELL

”Plötslig dimma”
av Lars Ahlin
(ur Inga ögon väntar mig 1944)

Antal sidor: 12
Lästid: ca 17 min

DIKT

”Allt, allt jag ägde”
av Karin Boye (ur Härdarna 1927)

En vit rävboa, ett sprucket äktenskap, det är inte lätt att veta vad som gör en timid man till en potentiell våldsverkare. Så går det inte riktigt i Lars Ahlins novell, men nära är det, nära starka, växlande känslor som tar över och styr. Som läsare förblir man nyfiken och osäker på hur det ska sluta för den övergivne. I Karin Boyes dikt är det bara det förflutnas tempus som låter en ana en liknande förlust. Mera får man veta om vad kärleken betydde när den var i presens.

TEMAN

Kärlek
Övergivenhet

andreas-achenbach-85762_640

NOVELL

”Verkligheten”
av Mikael Söderberg
(ur Den främmande staden 1928)
Antal sidor: 2
Lästid: ca 5 min

DIKT

”En fläkt från hav”
av Gunnar Björling (dikt VI i  Luft är och ljus 1946)

Hur kan man vara nära, i livet? Känna dofter och uppleva ljusskiftningar och veta att man lever, så där intensivt som man vill men inte alltid förmår? I Mikael Söderbergs korta text ”Verkligheten” störtar en ung man bort från konsten för att nå verkligheten men i Gunnar Björlings dikt är det just konstigheterna, de oväntade och överraskande formuleringarna, som för läsarens sinnen till en verkligt grön dunge vid havet.  

TEMAN

Konsten och verkligheten
Att vara närvarande

bird-1490583_640

NOVELL

”Uppfinnaren Stürzberg”
av Henning Berger
(ur Spöksekretären 1919)

Antal sidor: 10
Lästid: ca 15 min

DIKT

”Har du sett en vingklippt fågel”
av Anna Rydstedt (ur Dess kropp av verklighet 1976)

Trevligt med skräckberättelser man inte behöver bli så väldigt rädd av. Men som ändå ger en ett och annat att fundera över medan man blir underhållen. Uppfinnaren i Bergers novell är ambitiös, en av litteraturens galna vetenskapsmän, men det är något han missat. Kanske detsamma som kirurgen i Rydstedts dikt, något som har med fåglars – och människors- frihetsbehov att göra?

TEMAN

Mänsklighet
Teknik

 

pocket-watch-5952771_640

NOVELL

”Stilla eftermiddag”
av Werner Aspenström
(ur Oändligt är vårt äventyr 1945)
Antal sidor: 11
Lästid: ca 12 min

DIKT

”O finns en dag”
av Gunnar Björling (ur O finns en dag 1944)

Den lantliga stillheten förändras plötsligt. En man råkar ut för en flottningsolycka. Stillheten, som hittills bara varit trög, fylls med familjens väntan. Fars guldklocka hängs på en spik vid sängen. Gunnar Björlings modernistiska lyriksamling ”O finns en dag” är från samma tid, något i novellens ordknapphet öppnar för dess ordflöde … bara att välja ur de åtta avdelningarna.

TEMAN

Språk
Språklöshet

dike-3413719_640

NOVELL

”Frisören Johnson”
av Bo Grandien
(ur Japanen som försvann 1953)

Antal sidor: 12
Lästid: ca 15 min

DIKT

”Drömmare, dåre …”
av Nils Ferlin (ur En döddansares visor 1930)

Varför är alla så arga undrar den cykelsemestrande frisören Johnson. Både fåglar, människor och andra varelser som han möter längs de gotländska sommarvägarna tycks ha något emot honom. Härligt absurd är Grandiens historia och den enes tolkning är lika god som den andres vad det gäller det överraskande slutet. En oväntad vändning finns också i Ferlins dikt Drömmare, dåre… men lite lättare är det nog ändå att ana hur Ferlin ser på den rikedom diktens du samlat på sig… 

TEMAN

Utanförskap
Tillhörighet

Det går bra att skriva ut även de rättighetsskyddade texter som ingår i Shared Reading-materialet ovan, under förutsättning att de endast används i Shared Reading-sammanhang, och att dessa är helt icke-kommersiella, d.v.s. där ingen kostnad finns för den som deltar, eller där någon tjänar pengar på materialets användande.