Samfundet De Nios översättarpris

Utdelades för första gången 1970