Stiftelsen Natur och Kulturs översättarpris

Instiftades 1985 och avser att belöna personer som har gjort förtjänstfulla översättningar till eller från svenska språket. Priset utdelas av Svenska Akademien. Prissumman är 40 000 kronor.