Att läsa Selma Lagerlöf med yngre elever

 
 

Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige

Ett längre högläsningsprojekt för årskurserna 3–5 är Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige. Inled med att berätta för eleverna om Selma Lagerlöf och läseboksprojektet. Du kan läsa mer om det här . Boken var ett beställningsverk och var tänkt som en geografibok för skolan, men den är också en äventyrsberättelse och den användes länge som läsebok för 9–10-åringar i svenska skolan. Boken kom ut i två delar år 1906 och 1907 och det är också då som handlingen utspelas. Alltså är det Sverige som det såg ut för över 100 år sedan som beskrivs i boken. De sista svenskar som har minnen av boken som läsebok och geografibok i skolan gick i skolan på 1960-talet. Använd gärna en tidslinje för att tydliggöra för eleverna när boken skrevs och hur länge sen det var som man hade den som läsebok i skolan.

Berätta att boken har blivit en av de mest översatta och lästa svenska böckerna världen över. Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige finns översatt till ett fyrtiotal språk. Den finns också som tecknad barnfilm och som långfilm. Fundera tillsammans med eleverna över vad det kan vara som har gjort boken så känd. Försök att få tag på flera olika översättningar ett bibliotek och titta på dem. Kanske någon i klassen kan läsa något av språken och berätta hur översättningen förhåller sig till den svenska texten.

Läs därefter kapitlet ”En liten herrgård”. Där berättar Selma Lagerlöf om sin egen barndom. Samtala om varför Selma Lagerlöf här berättar om hur hon hade det när hon var barn. Fundera tillsammans över om det är viktigt att veta något om hur människor hade det förr.

I kapitlet ”En liten herrgård” vill Selma Lagerlöf inte bara berätta om när hon var barn. Kapitlet är också ett slags metakapitel. Med det menas att kapitlet handlar om själva boken och dess tillkomst. Precis som i hela den tjocka boken beskrivs i det här lilla kapitlet en resa. Fundera tillsammans med eleverna över vad det är för en resa? Hur förändras den människa som gör resan i detta kapitel?

När hon kommit fram till sitt ödsliga barndomshem möts hon av en flock duvor. Fundera tillsammans över vad de här duvorna betyder för henne. Hon möter också Nils i trädgården. Vem tror hon att Nils är? Varför blir hon inte förvånad? På vilket sätt får hon nu hjälp av Nils?

Allra sist i kapitlet beskrivs en tanke hon får om att Nils berättelse är hennes fars svar på det hon bett om. Vad var det hon bad sin far om i det bud hon skickade till honom med duvorna tidigare i kapitlet? Fundera tillsammans hur ni tror hon menar att Nils berättelse inte bara ska hjälpa henne att skriva boken som hon har lovat, utan också hjälpa henne med hennes hemlängtan? Fråga eleverna om de tror att det var så här det gick till när Selma Lagerlöffick idén till boken?

Att läsa hela Nils Holgersson är ett tidskrävande arbete. Lars Klinting har illustrerat en förkortad upplaga av Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige. Denna passar att läsa högt för de yngre eleverna och visa bilderna. Låna också på biblioteket några olika illustrerade upplagor av Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige och jämför illustrationerna.

Låt eleverna använda kartbok för att följa med på Nils resa.

Under läsningens gång reflektera särskilt över hur den 14-årige ”värstingen” Nils måste visa sig både snäll och hjälpsam för att få följa med på resan med gässen. Vilka olika prövningar utsätts han för? Hur förändras han?

Samtala också om förhållandet mellan människor och djur i boken och låt eleverna göra kopplingar till sina egna erfarenheter.

När Nils blir människa igen måste han skiljas från gässen och kan inte längre förstå vad de säger. Men innan dess har Akka sagt något mycket viktigt till honom. Det sker i början av näst sist kapitlet, något som hon länge tänkt säga till honom. Läs gärna det högt i originalversionen. Samtala med eleverna om hur Nils reagerar Nils på Akkas vädjan? Hur skulle du reagera om du vore Nils?

Det finns flera berättelser i boken som beskriver miljöförstöring och hur svårt djuren har det på grund av människor. Fundera tillsammans med eleverna på om ni tycker att människor har lyssnat till Akkas vädjan under de drygt 100 år som gått?

Parallellt med högläsningsprojektet kan eleverna eventuellt själva läsa Lars Westmans bok Pojken och Tigern (1986), som är en läsebok för årskurserna 3 och 4 i Natur & Kulturs läsebokspaket Läs med oss och finns utgiven med olika svårighetsgrad. Samtala i så fall om likheter och skillnader och hur Pojken och Tigern parafraserar Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige, det vill säga är skriven på ungefär samma sätt, med ungefär samma slags handling, men med ett omarbetat och bearbetat innehåll.

För elever som vill veta mer om Lagerlöf finns två seriealbum av Maria Bergström m. fl. Selma berättar (KulturPoolen i Falun 2009) skildrar Selma Lagerlöfs liv i Falun under perioden då hon skrev Nils Holgersson. Hon berättar här också om den sjuka flickan Meli för sina syskonbarn. Lill-Selma på Mårbacka (KulturPoolen i Falun 2008) skildrar barndomen och uppväxten och bygger på ”Två spådomar” i Troll och människor 1 samt avsnitt ur Mårbacka och Ett barns memoarer.

Delar av Lagerlöfs självbiografiska böcker Mårbacka och Ett barns memoarer går att läsa högt för barn i årskurs 3-5, se Läshandledning för Mårbackasviten.

Print Friendly, PDF & Email
Stäng meny