Välkommen till Litteraturbankens Skola!​

Vi tror på en litteraturläsning i klassrummet där de flesta texterna läses gemensamt och i samverkan mellan lärare och elever i exempelvis samtal och loggskrivande. Samverkande arbetssätt är extra viktigt vid arbete med äldre och med mer avancerade texter. Elevernas läsutveckling gynnas av ett nära samspel med en vägledande lärare och med varandra under lärarens ledning. Eleverna behöver ha förebilder som modellerar lässtrategier och de behöver höra hur andra människor uppfattar en text, för att förstå att texter kan läsas och tolkas på flera olika sätt.

Vilka riktar vi oss till?

Litteraturbankens Skola är en resurs för lärare och elever, bibliotekarier och alla litteraturläsare: den är tänkt att fungera som läsarens vägledning till det svenska litteraturarvet. Här finns pedagogiska introduktioner, översikter, uppgifter och läshandledningar.

Författare

Ann Boglind

ANN BOGLIND har varit universitetslektor i svenskämnets didaktik på Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion vid Göteborgs universitet. Hon har lång erfarenhet av att undervisa i svenska främst på högstadiet. 2017 var hon huvudpedagog för Läsrörelsens projekt Berättelser som förändrar  och arbetar nu som pedagogisk utvecklare i projektet Intensivsvenska med Svenska Akademien som huvudman. Hon har skrivit läroböcker och givit ut antologier i svenska för både mellan- och högstadiet. Hennes senaste utgivningar är högskolekursboken Från fabler till manga 1-2. Litteraturhistoria och didaktiska perspektiv på barn- och ungdomslitteratur (2015, 2016) tillsammans med Anna Nordenstam på Gleerups förlag samt antologin Läsandets lust och magi (2012) på Brombergs förlag. Hon är också, tillsammans med Per Holmberg och Anna Nordenstam, redaktör för och medförfattare i antologin Mötesplatser. Texter för svenskämnet (2014).
 
Ann Boglind har tillsammans med Anna Nordlund utarbetat Litteraturbankens Skola.

Anna Nordlund

ANNA NORDLUND är universitetslektor i didaktik med särskild inriktning svenska på institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet. Hon disputerade i litteraturvetenskap år 2005 på avhandlingen Selma Lagerlöfs underbara resa genom den svenska litteraturhistorien (utgiven på Brutus Östlings bokförlag Symposion). Därefter har hon bland annat haft forskartjänst finansierad av Riksbankens jubileumsfond för att förbereda utgivning av Selma Lagerlöfs samlade skrifter och arbeta med den digitala resursen Selma Lagerlöf-arkivet, som nu är en del av Litteraturbanken. Hon har gett ut två läromedel som vänder sig till nybörjarstudenter i litteraturvetenskap:  Litteraturvetenskaplig analys genom hundra år – åtta sätt att läsa Gösta Berlings saga (2008) på Liber och Varför litteraturvetenskap? (2013) på Studentlitteratur. Bland de senaste årens utgivning finns artiklar om Selma Lagerlöfs betydelse för den svenska stumfilmens framgångar och biografin Selma Lagerlöf Sveriges modernaste kvinna (Bokförlaget Max Ström 2018).
 
Anna Nordlund har tillsammans med Ann Boglind utarbetat Litteraturbankens Skola.
Print Friendly, PDF & Email
Stäng meny