Litteraturlista för poesisidorna

Altieri, Charles, ”Taking Lyrics Literally: Teaching Poetry in a Prose Culture” i Tanya Agathocleous & Ann C. Dean, Teaching Literature. A Companion, Basingstoke: Palgrave Macmillan 2003.

Andrews, Richard, The Problem with Poetry, Milton Keynes Open University Press 1991.

Andersson, Pär-Yngve, “Världen är alltid större än mina tankar: Diktläsning, litterär förståelse och känslomässig inlevelse utifrån ett skolperspektiv” i Litteratur och läsning: Litteraturdidaktikens nya möjligheter, red. Maria Jönsson & Anders Öhman, Lund: Studentlitteratur 2015.

Bergsten, Staffan, Elleström, Lars, Litteraturhistoriens grundbegrepp, Lund: Studentlitteratur 2004.

Boglind, Ann, Nordenstam, Anna, Från fabler till manga, 1, Litteraturhistoriska och didaktiska perspektiv på barnlitteratur, Malmö: Gleerups utbildning 2015.

Boglind, Ann, Nordenstam, Anna, Från fabler till manga, 2, Litteraturhistoriska och didaktiska perspektiv på barnlitteratur, Malmö: Gleerups utbildning 2016.

Degerman, Peter, ”Läsa närmare: Det poetiska språkets motstånd i den pedagogiska situationen”, i Litteratur och läsning: Litteraturdidaktikens nya möjligheter, red. Maria Jönsson & Anders Öhman, Lund: Studentlitteratur 2015.

Graves, Donald H., Explore Poetry, (i serien The Reading/Writing Teacher’s Companion), Portmouth, N.H.:Heinemann 1992.

Elleström, Lars, Lyrikanalys: En introduktion. Lund: Studentlitteratur 1999.

Hall, Linda, Poetry for life: A Practical Guide to Teaching Poetry in the Primary School, London: Cassel Educational Limited 1989.

Heard, Georgia, For the Good of the Earth and Sun. Teaching Poetry, Portsmouth, New Hampshire: Heineman 1989. 

Allt gott på jorden och i solen: om dikt och diktskrivning, Göteborg: Daidalos 2007.

Janss, Christian, Melberg, Arne, Refsum, Christian, Lyrikens liv. Introduktion till att läsa dikt. Göteborg: Daidalos 2004.

Key- Åberg, Sandro & Olsson, Mats, Poetisk lek, Uppsala: Medborgarskolan, 1961.

Koch, Kenneth, Rose, Where Did You Get That Red? Teaching Great Poetry to Children, New York Vintage Books 1973, 1990.

Lilja, Eva, Svensk verslära, Stockholm: Norstedts Akademiska förlag 2008.

Nodelman, Perry, The Pleasures of Children’s Literature, New York: Longmans Publishers 1996.

Nordlund, Anna, Varför litteraturvetenskap?: en ämnesintroduktion för nya studenter, Lund: Studentlitteratur 2013.

Pramling, Niklas, Pramling Samuelsson Ingrid, Glittrig diamant dansar. Små barn och språkdidaktik, Stockholm: Norstedts 2010.

Pramling Samuelsson, Ingrid, Asplund Carlsson, Maj, Olsson, Bengt, Pramling, Niklas & Wallerstedt, Cecilia, Konsten att lära barn estetik: en utvecklingspedagogisk studie av barns kunnande inom musik, poesi och dans, Stockholm: Norstedts 2015

Probst, Robert E. Response & Analysis. Teaching Literature in Secondary School, Portsmouth, New Hampshire: Heineman 2004.

Sigvardsson, Anna, Att undervisa i poesi för äldre elever. En didaktisk studie av fyra amerikanska läromedel., Magisterarbete, PDF, Luleå tekniska universitet 2013.

Skolverket, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011.

Skolverket, Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskolan 2011.

Stensson, Britta, Johanson Kristeberg, Ewa, Små storverk. Om barn, poesi och musik, Mölndal: Förlaget Lutfisken 1998.

Svensson, Cai, The Construction of Poetic Meaning. A cultural-developmental study of symbolic and non-symbolic strategies in the interpretation of contemporary poetry, Malmö: Liber 1985.

Svensson, Cai, Att ge mening åt skönlitteratur: Om barns och ungdomars utveckling till läsare. Linköpings universitet 1988.

Tjukovskij, Kornej, Från två till fem år, Stockholm: Gidlund i samarbete med Svenska Barnboksinstitutet 1976

Wolf, Lars, Till dig en blå tussilago. Att läsa och skriva lyrik i skolan. Lund: Studentlitteratur 1997.

Wolf, Lars, … och en fräck förgätmigej. Mer om att läsa och skriva poesi i skolan, Lund: Studentlitteratur 2003.

Print Friendly, PDF & Email
Stäng meny