Noveller

Författare: Hjalmar Söderberg

Årskurs:  7–9

Ingår i In my solitude

Författare: Eva Neander

Årskurs: 7–9Gymnasium

Ingår i In my solitude

Författare: Dan Andersson

Årskurs: 7–9Gymnasium

Ingår i In my solitude

Författare: Karin Boye

Årskurs: 7–9Gymnasium

Ingår i In my solitude

Författare: Ivar Lo-Johansson

Årskurs: 7–9Gymnasium

Ingår i In my solitude

Författare: Victoria Benedictsson

Årskurs: 7–9Gymnasium

Ingår i In my solitude

Författare: August Strindberg

Årskurs: 7–9Gymnasium

Ingår i In my solitude

Författare: Helena Nyblom

Årskurs: 7–9Gymnasium

Ingår i In my solitude

Författare: Henry Parland

Årskurs: 7–9Gymnasium

Ingår i In my solitude

Författare: Maria Sandel

Årskurs: Gymnasium

Inläsare: Jessica Schiefauer

Årskurs: 7–9Gymnasium

Novellantologi

Print Friendly, PDF & Email
Stäng meny