Att läsa Selma Lagerlöf med yngre elever

Selma Lagerlöf skrev även för yngre barn och här ges några förslag på teman och texter att läsa tillsammans med skolans yngsta elever från förskoleklass upp till årskurs 5. En allmän orientering i att läsa Lagerlöf i skolan finns här.

 

”Den heliga natten”

”Den heliga natten” går att högläsa redan från förskoleklass, dels som en introduktion till vem Selma Lagerlöf var och dels som underlag för att samtala om julen och julfirande förr och nu.

Berättelsen ingår i samlingen Kristuslegender (1904). Den har också getts ut i flera skolantologier och som bilderbok med fina illustrationer av Ilon Wikland (2003), som också illustrerat många av Astrid Lindgrens berättelser. Bilderboken kan läsas här och projiceras som storbok, så att barnen hela tiden ser bilderna vid högläsningen. Berättelsen handlar om när Selma Lagerlöf var fem år och hennes farmor dog. Den handlar också om hur Selma Lagerlöf som barn fick höra berättelsen om den heliga julnatten av sin farmor. Själva berättelsen om julnatten återberättas också. Ytterligare en berättelsenivå och ett tidsplan i berättelsen förs in när författaren berättar om hur hon kom att tänka på denna berättelse som hon hörde i sin barndom när hon skulle samla in berättelser till sin berättelsesamling om Jesus liv.

Inled gärna med att berätta om Selma Lagerlöf och när hon levde genom att koppla till barnens egen familjehistoria cirka fem generationer tillbaka i tiden. Konkretisera 1860-talet, då berättelsens utspelas, genom att fråga barnen om vi idag kan känna människor som känt människor som var barn på 1860-talet. Fråga eventuellt också om när de tror att Selma Lagerlöfs farmor föddes. Fråga om någon vet när deras egen farmor eller mormor föddes. Gör med hjälp av dessa uppgifter en tidslinje tillsammans med barnen med markörer exempelvis för slutet av 1700-talet, 1858 då Lagerlöf föddes, 1904 då berättelsen skrevs och 1940 när Selma Lagerlöf dog. Skriv också in några av barnens far/morföräldrars och föräldrars födelseår samt barnens födelseår och avsluta med årets år.

En möjlighet är också att koppla till Nobeldagen den 10 december och berätta att Selma Lagerlöf 1909 var den första svensken som fick Nobelpriset i litteratur och att barnen nu ska få höra en berättelse som hon har skrivit.

Efter att barnen har hört berättelsen börja gärna samtalet med att fråga hur många berättelser det finns i den här berättelsen. Samtala också om på vilka olika tidsplan de olika berättelserna utspelas. Utred tillsammans vad de olika berättelserna handlar om och på vilka olika tidsplan de rör sig. Återknyt till en tidslinje genom att fråga när berättelsen om den heliga natten utspelas. Fråga vad år 0 är. Berätta om hur vi anger tid i form av tusental, hundratal och tiotal.

Ingenstans i berättelsen sägs uttryckligen att det lilla nyfödda barnet som behöver eld är Jesusbarnet. Fråga barnen vem de tror att den nyfödda är och varför de tror så. Fundera också över om det kan handla om ett annat barn som råkade födas samma natt.

Jämför eventuellt ”Den heliga natten” med hur det berättas om Jesus födelse i Bibeln och Koranen. Notera likheter och skillnader och samtala om hur de tror att Selma Lagerlöfs farmor kan ha inspirerats till sin berättelse. Led eventuellt samtalet vidare till att handla om Jesus som historisk person och om Jesus betydelse för kristendomen, islam och judendomen. Berätta om kristendomens förhållande till judendom och islam och julens betydelse i kristendomen.

Samtala om begreppet inspiration. Fråga barnen om de själva har upplevt att julnatten skulle vara speciell. Ge eventuellt till uppgift att med inspiration från Lagerlöfs berättelse och/eller egna upplevelser skriva och/eller rita om en julnatt där de själva är närvarande i berättelsen.

Ge barnen i uppgift att återberätta ”Den heliga natten” med hjälp av Ilon Wiklands bilder. Exempelvis kan barnen antingen enskilt eller i par ansvara för en bild var och förbereda hur de ska berätta med utgångspunkt i den.

Print Friendly, PDF & Email
Stäng meny