VÄLKOMMEN TILL LITTERATURBANKENS SKOLA

– här finns de svenska klassikerna

Litteraturbankens Skola är en kostnadsfri resurs för lärare och elever, bibliotekarier och alla litteraturläsare, innehållande dikter, noveller och romaner av svenska klassiska författare.

Texterna har indelats för de olika årskurserna:

och till de flesta av texterna finns arbetsuppgifter och frågor.

Alla texter har också indelats tematiskt under menyingången TEMA. Om du söker texter som skall passa till ett visst ämne, århundrade eller årstid hittar du vägen genom denna ingång till vårt material. Exempel på teman är:

Vidare finns författarpresentationer, material för lärare och A-Ö för litterära termer och begrepp.

Hos Litteraturbanken hittar du många av de stora verken och författarskapen. På den här sidan har vi försökt att göra dessa överskådliga genom att ordna verk och författare i kronologiskt.

Gå på upptäcktsfärd – från Erikskrönikans 1300-tal till 1900-talets stora författarskap.

Allt är lättåtkomligt länkat till Litteraturbanken.

FISCHY

KNÄVELBORR

SYRTUT

Vill du veta vad ett ord betyder?

På sajten svenska.se kan du enkelt söka i tre ordböcker samtidigt:

Svenska Akademiens Ordlista
(SAOL)

Svensk Ordbok
(SO)  

Svenska Akademiens Ordbok (SAOB)

Nu finns det en ny sida hos Litteraturbanken för alla er som är lärare.

Här finner ni information om Litteraturbankens olika ingångar och resurser. Vi hoppas att den kommer att vara till nytta och göra vårt material både lättöverskådligt och lättillgängligt.

Vi har också ställt samman en del material ur våra samlingar som kan vara av intresse, t.ex. en KRONOLOGI över svenska författare, tips på BARN- och UNGDOMSKLASSIKER, NYHETER, m.m.

 

av

Det är skimmer i molnen och glitter i sjön,
det är ljus över stränder och näs
och omkring står den härliga skogen grön
bakom ängarnas gungande gräs.

Och med sommar och skönhet och skogsvindsackord
står min hembygd och hälsar mig glad,
var mig hälsad! — Men var är min faders gård,
det är tomt bakom lönnarnas rad.

Det är tomt, det är bränt, det är härjat och kalt,
där den låg, ligger berghällen bar,
men däröver går minnet med vinden svalt,
och det minnet är allt som är kvar.

Och det är som jag såge en gavel stå vit
och ett fönster stå öppet däri,
som piano det ljöd och en munter bit
av en visa med käck melodi.

…/ fortsätt läsa dikten

Litteraturbankens skola är tänkt att fungera som läsarens vägledning till det svenska litteraturarvet.

Vid sidan av Litteraturbankens vanliga texter och kommentarer finns här pedagogiska introduktioner, översikter, uppgifter för eleverna och läshandledningar.

Vi som har gjort skolan heter Ann Boglind och Anna Nordlund. Läs mer om oss HÄR!

LITTERATURBANKEN.SE tillgängliggör svensk skönlitteratur och andra texter som är viktiga för att vi ska förstå vårt gemensamma litterära kulturarv. Allting är fritt tillgängligt för lustläsare och forskare, lärare och elever, studenter och bibliotek. Allting finns läsbart och sökbart på webbplatsen LB.se, men dryga tusen titlar kan också sparas ner till läsplattor och mobiltelefoner direkt från webbplatsen eller bibliotekens kataloger (via Libris).

LITTERATURBANKENS SKOLA använder dikter, romaner och noveller från den svenska klassiska litteraturen – och allt går att läsa även hos LB.se, tillsammans med tusentals andra böcker, uppsatser, introduktioner och annat. Bokmärk LB.se redan idag!

Print Friendly, PDF & Email
Stäng meny