LITTERATUR­­­­­BANKENS SKOLA

LITTERATURBANKENS SKOLA är en helt kostnadsfri resurs för lärare och elever, bibliotekarier och alla litteraturläsare. Här hittar du dikter, noveller och romaner av svenska klassiska författare för alla årskurser.

Till alla texter finns arbetsuppgifter och frågor, och de har också indelats tematiskt under menyingången TEMA. Om du söker texter som skall passa till ett visst ämne, århundrade eller årstid hittar du vägen genom denna ingång till vårt material.

Exempel på teman:
SOMMAR
KVINNOSAK
1700-TAL

Bilden: Hoga Dal på Tjörn, av Karl Nordström från 1897 har vi lånat av Nordiska Museet.

Pröva Shared Reading

– ett sätt att läsa tillsammans

Shared Reading är namnet på en speciell metod för att läsa i grupp. Men du behöver inte använda dig av metoden för att kunna ha glädje av våra olika textpaket. Det är korta texter – både dikter och noveller, beräknad lästid anges – i kombination med snabba introduktioner. Nästan alla texterna finns att hämta som pdf.

I Litteraturbankens avdelning Ljud & Bild finns såväl inlästa dikter som noveller, pjäser, radioprogram med mera

Samisk litteratur

 

Den samiska litteraturens historia

Jojk från förr & nu 

Texter på svenska & samiska språk

Inlästa dikter 

… och mycket mer hittar du i …

En bro av poesi

Hösten 2021 får alla barn som börjar förskoleklass diktantologin En bro av poesi som gåva från Svenska Akademien.

”Poesin stimulerar fantasi och tänkande. Den ger uttryck för känslor och utvecklar både språkkänsla och ordförråd.”

Antologin består av 60 dikter ur den svenska poesiskatten, både äldre och nyare dikter skrivna för alla åldrar, och har illustrerats av 15 nutida illustratörer. Dikturvalet har gjorts av Ann Boglind och Anna Nordlund som också har gjort materialet till Litteraturbankens Skola.

”Men hur ska man få till det i en stressig vardag …?
En idé vi har är att det inte alltid behöver innebära läsning av långa böcker … Korta dikter kan rymma ett stort innehåll.”

Tanken är att barnen ska ta med boken hem för att läsa den tillsammans med sina familjer. Skolverket skänker dessutom ett antal exemplar till skolorna, så att fler elever kan ta del av dikterna.

(Citaten är hämtade ur HANDLEDNINGEN skriven av Ann Boglind och Anna Nordlund)

En bro av poesi

Till dikterna hör en fördjupad HANDLEDNING som ger tips och råd avseende diktval, högläsning, och samtal – och hur skolan kan skapa en stimulerande miljö för poesiläsning. Handledningen är i pdf-format och kan hämtas kostnadsfritt via knappen nedan.

EDITH

SÖDERGRAN

1892-1923

Svenska Litteratursällskapet i Finland (SLS) har tillgängliggjort Edith Södergran-arkivet på den nationella finska sökportalen FINNA.FI. Avsikten har varit att få fler skolelever att intressera sig för Södergran som räknas som en av Norden största poeter.

Här finns handskrivna originalmanuskript, brev och personliga handlingar, såsom Södergrans betyg från skolan i St. Petersburg, minnesalbum, m.m.

I arkivet ingår också ca 400 av Södergrans egna fotografier.

Bilden visar Edith Södergran som skolelev, cirka tretton år gammal.

Följ med Carl von Linné på resa!

VÄLKOMMEN till Litteraturkartan.se!

Här kan du gå på upptäcktsfärd i litteraturens tecken genom Blekinge, Bohuslän, Dalsland, Halland och Västergötland – och genom seklerna. 

(Litteraturkartan kommer att utökas med fler landskap.)

Hos Litteraturbanken hittar du många av de stora verken och författarskapen. I vår KRONOLOGI har vi försökt att göra dessa överskådliga genom att ordna verk och författare kronologiskt.

Gå på upptäcktsfärd: från Erikskrönikans 1300-tal till 1900-talets stora författarskap.

Allt är lättåtkomligt länkat till Litteraturbanken.

DIKTENS MUSEUM är Litteraturbankens utställningshall. Här presenteras större och mindre utställningar om allt som hör litteraturen till: utställningar om poesi, om prosa, om trubadurdiktning och visor, om författarfotografier, diktinläsningar och handskrifter.

Just nu är Nils Ferlin aktuell på Diktens Museum men här finns också andra utställningar: Evert Taube, Anna Greta Wide, Harry Martinson med flera.

FISCHY

KNÄVELBORR

SYRTUT

Vill du veta vad ett ord betyder?

På sajten svenska.se kan du enkelt söka i tre ordböcker samtidigt:

Svenska Akademiens Ordlista
(SAOL)

Svensk Ordbok
(SO)  

Svenska Akademiens Ordbok (SAOB)

Litteraturbankens Skola är tänkt att fungera som läsarens vägledning till det svenska litteraturarvet.

Vid sidan av Litteraturbankens vanliga texter och kommentarer finns här pedagogiska introduktioner, översikter, uppgifter för eleverna och läshandledningar.

Vi som har gjort Skolan heter Ann Boglind och Anna Nordlund.
Läs mer om oss HÄR!

LITTERATURBANKEN.SE tillgängliggör svensk skönlitteratur och andra texter som är viktiga för att vi ska förstå vårt gemensamma litterära kulturarv. Allting är fritt tillgängligt för lustläsare och forskare, lärare och elever, studenter och bibliotek. Allting finns läsbart och sökbart på webbplatsen LB.se, men dryga tusen titlar kan också sparas ner till läsplattor och mobiltelefoner direkt från webbplatsen eller bibliotekens kataloger (via Libris).

LITTERATURBANKENS SKOLA använder dikter, romaner och noveller från den svenska klassiska litteraturen – och allt går att läsa även hos LB.se, tillsammans med tusentals andra böcker, uppsatser, introduktioner och annat. Bokmärk LB.se redan idag!

Print Friendly, PDF & Email
Stäng meny