VÄLKOMMEN TILL LITTERATURBANKENS SKOLA –

HÄR FINNS DE SVENSKA KLASSIKERNA

Litteraturbankens Skola är en kostnadsfri resurs för lärare och elever, bibliotekarier och alla litteraturläsare, innehållande dikter, noveller och romaner av svenska klassiska författare.

Texterna har indelats för de olika årskurserna:

och till de flesta av texterna finns arbetsuppgifter och frågor.

Alla texter har också indelats tematiskt under menyingången TEMA. Om ni söker texter som skall passa till ett visst ämne, århundrade eller årstid hittar ni vägen genom denna ingång till vårt material. Exempel på teman är:

Vidare finns författarpresentationer, material för lärare och A-Ö för litterära termer och begrepp.

Nu finns det en ny sida hos Litteraturbanken för alla er som är lärare.

Här finner ni information om Litteraturbankens olika ingångar och resurser. Vi hoppas att den kommer att vara till nytta och göra vårt material både lättöverskådligt och lättillgängligt.

Vi har också ställt samman en del material ur våra samlingar som kan vara av intresse, t.ex. en KRONOLOGI över svenska författare, tips på BARN- och UNGDOMSKLASSIKER, NYHETER, m.m.

Välkomna till Litteraturbanken för lärare!

av

Det är skimmer i molnen och glitter i sjön,
det är ljus över stränder och näs
och omkring står den härliga skogen grön
bakom ängarnas gungande gräs.

Och med sommar och skönhet och skogsvindsackord
står min hembygd och hälsar mig glad,
var mig hälsad! — Men var är min faders gård,
det är tomt bakom lönnarnas rad.

Det är tomt, det är bränt, det är härjat och kalt,
där den låg, ligger berghällen bar,
men däröver går minnet med vinden svalt,
och det minnet är allt som är kvar.

Och det är som jag såge en gavel stå vit
och ett fönster stå öppet däri,
som piano det ljöd och en munter bit
av en visa med käck melodi.

…/ fortsätt läsa dikten

Spela er in i Sveriges Riksdag tillsammans med förkämparna för den kvinnliga rösträtten i Rösträttsspelet från 1910.

I samband med utställningen Rösträtt 1919 tog Litteraturbanken fram detta brädspel ur sina samlingar.

Spelet går att ladda hem och skriva ut.

Fri dramatik för alla!

Hos Litteraturbanken hittar du Dramawebben som innehåller en samling med över 300 svenska pjäser – båda kända och mindre kända.

Här finns dramatik från början av 1600-talet fram till 1930-talet, både för vuxna och barn, i olika genrer:  komedier, tragedier, dramer, farser skoldramer och sagospel.

Sökfunktionerna gör att du kan filtrera materialet på bl.a. antal medverkande och antal akter.

En stor del av materialet går även att ladda ner som pdf och kan skrivas ut som manus.

NYHET! Nu kan man söka fram verk i kronologisk ordning hos Litteraturbanken.

Den nya funktionen möjliggör sökningar efter tryckår. Förfina din sökning efter årtal (från 1248 fram till idag) och se vilka böcker som trycktes under ett specifikt år eller under ett specifikt tidsspann.

För att använda funktionen går du till vår sida BIBLIOTEK och drar i reglaget under ”Tidslinje: Kronolgisk sökning” (dra in både från höger och från vänster) för att isolera just det eller de år du är intresserad av.

Litteraturbankens skola är tänkt att fungera som läsarens vägledning till det svenska litteraturarvet.

Vid sidan av Litteraturbankens vanliga texter och kommentarer finns här pedagogiska introduktioner, översikter, uppgifter för eleverna och läshandledningar.

Vi som har gjort skolan heter Ann Boglind och Anna Nordlund. Läs mer om oss HÄR!

LITTERATURBANKEN.SE tillgängliggör svensk skönlitteratur och andra texter som är viktiga för att vi ska förstå vårt gemensamma litterära kulturarv. Allting är fritt tillgängligt för lustläsare och forskare, lärare och elever, studenter och bibliotek. Allting finns läsbart och sökbart på webbplatsen LB.se, men dryga tusen titlar kan också sparas ner till läsplattor och mobiltelefoner direkt från webbplatsen eller bibliotekens kataloger (via Libris).

LITTERATURBANKENS SKOLA använder dikter, romaner och noveller från den svenska klassiska litteraturen – och allt går att läsa även hos LB.se, tillsammans med tusentals andra böcker, uppsatser, introduktioner och annat. Bokmärk LB.se redan idag!

Print Friendly, PDF & Email
Stäng meny