Enligt Sveriges rikes lag

Av Maria Sandel

Ur: Hexdansen (1919)   Årskurs: Gymnasium  

 • Hur inleds novellen? Vilken annan genre brukar börja på detta sätt?
 • Under hur lång tid utspelas de centrala händelserna i novellen?
 • Hur beskrivs huvudpersonen?
 • Hur beskrivs miljön där hon befinner sig i? Vad har miljöbeskrivningen för funktion?
 • Hur beskrivs hennes problem?
 • Hennes tankeström innehåller inte bara ord utan avbryts också med tre prickar, …, på ett ställe med tre tankstreck, –––, och den innehåller dessutom flera utropstecken. Vad får detta för effekt?
 • Hur beskrivs mannen?
 • Tycker du att det finns en tydlig vändpunkt i novellen?
 • Alldeles i slutet växlar perspektivet. Huvudpersonen betraktas nu utifrån. Vilka betraktar henne och dömer henne och vad är hennes brott?
 • Vad tror du att Maria Sandel vill säga med den här novellen?

Läs fler noveller, välj två som du gör en jämförande analys av genom att undersöka likheter och skillnader exempelvis vad beträffar:

 • Innehåll
 • Inledning
 • Slut
 • Stämning
 • Miljöer
 • Personer
 • Språk
 • Berättarperspektiv 
Print Friendly, PDF & Email
Stäng meny